A „Pódiumbeszélgetések a Minőségről” előadássorozat hírlevelei

Hirlevél-24-6 – A könyvtárak társadalmi szerepvállalása a minőség tükrében

Június 4-én újabb eredményes Pódiumbeszélgetésre került sor, amelynek teljes címe: „A könyvtári minőség, valamint a közgyűjtemények társadalmi szerepvállalása az életminőség kihívásai tükrében, különös tekintettel az IKSZ ebben vállalt missziójára”. Előadója Tőzsér Istvánné Géczi Andrea az IKSZ elnöke volt. A kiváló előadást tartalmazó eseményt Dr. Dudás Ferenc szakbizottsági elnök moderálta.
Ezúton küldjük meg Önnek a rendezvényen elhangzott referátum prezentációját, valamint a webinárium-ról készült Összefoglalót.
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/emlek/besz/240604.pdf
Az előadás diái: https://eoq.hu/szakb/podium/tozser240604.pdf

Ugyancsak csatolunk néhány további anyagot, amelyek teljesebbé teszik az előadás keretében megfogalmazott üzenetek felelős át és tovább gondolását.
Utóbbiak áttekintése a mellékletben található, ill. katt ide:
https://www.tveger.hu/2020/12/15/egyutt-sikerul-tozser-istvanne/
https://brodykonyvtar.hu/wp-content/uploads/2024/04/Tozser_Istvanne_2024.pdf

Hirlevél-24-5 – A minőségügy magunkkal cipelt zavarai

Május 22-én a minőség ügyét aktuálisan és átfogóan érintő Pódiumbeszélgetésre került sor, amelynek előadója Prof. Dr. Veress Gábor egyetemi tanár volt: A minőségügy magunkkal cipelt zavarai, különös tekintettel a félrecsúszott minőség és a megfelelőség értelmezésére, és az ezekből fakadó további anomáliákra. A kiváló vitaindító referátumhoz színvonalas és a résztvevőket inspiráló korreferátum is kapcsolódott, amely Mikó György (EOQ MNB alelnök) szakértő Kollégánk szerepvállalásához kapcsolódik. Az esemény moderátori teendőit Dr. Topár József c. egyetemi docens látta el.
Az élénk és előremutató vita alapján az előadó, a korreferátor és a moderátor kölcsönösen és egyetértően rámutattak arra, hogy a sokrétű téma újabb elemeiről további Pódiumbeszélgetésre van szükség.

Ennek jegyében küldjük meg az előadás anyagát, a rendezvényről készült Összefoglalót.
Az előadás diái: https://eoq.hu/szakb/podium/veres240522.pdf
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/emlek/besz/240522.pdf

Emellett csatolunk olyan további anyagokat is, amelyekhez kapcsolódóan a konferencia előadója, korreferátora és moderátora szívesen fogad véleményeket, felvetéseket, javaslatokat.
Emlékalbum 2004: https://eoq.hu/szakb/podium/mtesz2004.pdf
Dr. Veres Gábor gyűjtése a hazai minőségügyi könyvekről: https://eoq.hu/szakb/podium/min-konyvek.pdf
Dr. Topár József: A minőségmenedzsment pár aktuális kérdéséről: https://eoq.hu/szakb/podium/min-toparj.pdf
Dr. Varga Lajos: Eredményeink a minőségügy területén: https://eoq.hu/szakb/podium/min-varga-l.pdf
Mikó György: Kiegészítő gondolatok https://eoq.hu/szakb/podium/miko24.pdf

Hirlevél-24-4 – Az élelmiszerbiztonság kihívása: az allergén jelölés szabályai és hatósági tapasztalatai

Április 25-én újabb közérdekű és rendkívül aktuális témával folytattuk a Pódiumbeszélgetések a minőségről webinárium sorozatunkat. A konferencia előadója Bartyik Tünde, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal élelmiszerbiztonsági felügyelője volt. Ezúton küldjük meg Önnek a széles körű érdeklődés mellett megtartott esemény előadásának anyagát, valamint a rendezvényről készült Összefoglalót.
Az előadás diái: https://eoq.hu/szakb/podium/bartyik0425.pdf
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/emlek/besz/240425.pdf

Kiemelendő, hogy az előadó referátumához igen élénk és előremutató szakmai vita kapcsolódott.
Ugyancsak csatolunk néhány további aktuális és közérdekű anyagot, amelynek megtekintéséhez katt ide:
https://portal.nebih.gov.hu/-/segedletet-keszitett-a-nebih-a-vendeglatosoknak-az-allergenekrol-szolo-tajekoztatashoz
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/21442/08_30_Allerg%C3%A9n+%C3%BAtmutat%C3%B3/
https://portal.nebih.gov.hu/nebih-kiadvanyok

Hirlevél-24-3 – Az oktatás a minőség kulcskérdése? Miért ne?

Március 11-én folytattuk a Pódiumbeszélgetések a minőségről rendezvénysorozatunkat, amelynek középpontjába egy rendkívül aktuális témát helyeztünk. A konferencia előadója Dr. Ábrahám László Úr volt, aki a téma szakértőjeként kiváló referátumban foglalta össze a kérdéshez kapcsolódó aktuális és gyakorlatorientált mondanivalóját.

Az esemény rangját és színvonalát jelentős mértékben emelte az, hogy a moderátori teendőket Prof. Dr. Molnár Pál, az EOQ MNB elnöke látta el és töltötte be.

Ezúton küldjük meg Önnek az előadás prezentációját, valamint a webináriumról készült Összefoglalót.
Az előadás diái: https://eoq.hu/szakb/podium/abraham0311.pdf
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/emlek/be240311.pdf

Ugyancsak csatolunk két olyan további anyagot, amely támogatóan segíti a kérdés jövőbeni felelős át és tovább- gondolását.
Sensirion bemutatkozó diái: https://eoq.hu/szakb/podium/sensirion.pdf
IAQ: Az Oktatás Minősége – konferencia beszámoló – Dr. Molnár Pál:
https://eoq.hu/szakb/podium/min_jovoje_felsookt.pdf

Hirlevél-24-2 – A Pázmány minőség

Február 21-én „Pódiumbeszélgetések a minőségről” sorozatunk újabb vendége Prof. Dr. Birher Nándor Máté Dékán volt, aki a közeli napokban:A Pázmány minőség címmel tartotta meg rendkívül sikeres előadását. Az esemény moderátori teendőit Prof. Dr. Veress Gábor egyetemi tanár töltötte be.
Ezúton küldjük meg Önnek a referátum anyagát, valamint a rendezvényről készült Összefoglalót.
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/emlek/be240221.pdf
Dr. Birher Nándor Máté diái: https://eoq.hu/szakb/podium/birher2402.pdf
A fentiekhez csatolunk egy kiemelkedően fontos további kapcsolódó dokumentumot is, amely támogatóan segítheti a témához kötődő kérdések felelős és alkotó tovább gondolását:
https://katolikus.hu/cikk/ferenc-papa-beszede-az-egyetemi-es-kulturalis-elet-kepviseloihez

Hirlevél-24-1 – Megelőző orvoslás, mint a magyar egészségügyi ellátás minőségi kérdése

Január 10-én folytattuk a Pódiumbeszélgetések a minőségről szakmai disputa sorozatunkat. Az új évad nyitó előadását Pof. Dr. Felszeghi Sára c. egyetemi tanár tartotta, egy közérdekű és rendkívül aktuális témában: „Megelőző orvoslás, mint a magyar egészségügyi ellátás minőségi kérdése”. Az esemény moderátori teendőit Prof. Dr. Veress Gábor egyetemi tanár látta el.
Ezúton küldjük meg Önöknek az előadás anyagát, valamint a rendezvényről készült Összefoglalót.
Az előadás diái: https://eoq.hu/szakb/podium/felszeghi2401.pdf
Beszámoló: https://eoq.hu/emlek/be240110.pdf
Háttéranyag: https://eoq.hu/szakb/podium/hatter240110.pdf

Ugyancsak csatolunk egy az előadóval készített átfogó beszélgetést, valamint interjút:
Dr. Felszeghi Sára (2022): https://youtu.be/TZQfdweUoL0
Interjú: https://bankmonitor.hu/mediatar/cikk/a-foglalkozas-egeszsegugy-egy-csapatmunka-interju-dr-felszeghi-saraval-foglalkozas-egeszsegugyi-szakfoorvossal-x/

Külön ajánljuk szíves figyelmükbe Prof. Dr. Veress Gábor gondolatébresztő anyagát, amely szintén támogatóan segítheti a téma felelősen alkotó jelenlegi és jövőbeni tovább gondolását.
https://eoq.hu/szakb/podium/veres2401.pdf

Hirlevél-23-8 – Az ELTE minőség

Ismét rangos és rendkívül aktuális témával zártuk a 2023.évi Pódiumbeszélgetések évadot. 2023. november 30-án az on-line konferencia előadója Dr. Báldy Péter egyetemi docens (ELTE Minőségügyi iroda vezető) volt. Az esemény moderátori tisztségét Prof Dr. Veress Gábor egyetemi tanár töltötte be.
Ezúton küldjük meg Önnek az előadás prezentációját, valamint a rendezvényről készült összefoglalót.
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/emlek/be231130.pdf
Dr. Báldy Péter diái: https://eoq.hu/szakb/podium/baldi1130.pdf

A fentieken kívül további kapcsolódó és közérdeklődésre számító anyagokat is csatolunk, amelyek segítik és támogatják a témában történő elmélyülést.
Háttér:
https://www.elte.hu/content/baldy-peter-kapta-iden-a-naih-ezust-emlekermet.t.22737
https://www.ajk.elte.hu/mentorprogram/oktatomentorok
https://eoq.hu/arh/2018/minoseg-etika.pdf
S ezúton is köszönjük kitüntető érdeklődését, rendezvényeinken történő részvételét, amellyel támogatta a Pódiumbeszélgetések a minőségről sorozatunk rendezvényeit.

Hirlevél-23-7 – Napjaink legújabb kihívásai: az európai mesterséges intelligencia jogszabály, valamint az európai platform-szabályozás

Szeptember 7-én ismét egy rendkívül fontos és aktuális kérdés közös és felelős áttekintését helyeztük a Pódiumbeszélgetések sorozat középpontjába. Az esemény előadója Dr. Ződi Zsolt PhD. volt, aki a hazai on-line szféra joganyagának méltán széles körben ismert és elismert szakértője.
Ezúton küldjük meg a rendezvényen elhangzott előadás frissített anyagát, valamint az arról készült összefoglalót.
https://eoq.hu/szakb/podium/zodi0907.pdf
https://eoq.hu/emlek/be230907.pdf
A kérdés tovább gondolásához ugyancsak csatolunk olyan anyagokat, amelyek támogatják az ehhez kapcsolódó szélesebb körben történő tájékozódást:
http://real.mtak.hu/54651/1/2017_01_Zodi_u.pdf
https://birosag.hu/birosagiszemle/2020/1/_birosagok-es-technologia
http://real.mtak.hu/108345/1/imr-2018-02-10.pdf
https://www.uni-nke.hu/hirek/2022/03/02/a-platform-egy-invaziv-faj

Hirlevél-23-6 – A papír és ami mögötte van, avagy melyek a hazai minőségügy helyzetének neuralgikus kérdései?

Június 14-én újabb fontos, valamint közérdekű kérdés közös és felelős áttekintésével folytattuk és zártuk le a a 2023. évi Pódiumbeszélgetések sikeres tavaszi évadát. Az esemény előadója Prof. Dr. Veress Gábor egyetemi tanár volt, akinek előadásához korreferátorként Horváthné Dr. Drégelyi Kiss Ágota egyetemi docens és Harazin Tibor minőségügyi szakértők csatlakoztak, ill. kapcsolódtak. A konferencia moderátori teendőit Mikó György, az EOQ MNB alelnöke látta el.

Ezúton küldjük meg Önnek a rendkívül színvonalas előadások anyagait, a rendezvényről készült Összefoglalót, valamint csatolunk további két olyan dokumentumot, amelyek közvetlenül támogatják a téma komplex feldolgozását és továbbgondolását.

Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/emlek/be230614.pdf
Dr. Veress Gábor diái: https://eoq.hu/szakb/podium/veress0614.pdf
Dr. Drégelyi Kiss Ágota diái: https://eoq.hu/szakb/podium/dregelyi0614.pdf
Harazin Tibor diái: https://eoq.hu/szakb/podium/harazin0614.pdf

Dr. Veress Gábor: Minőség és Etika (Studia Wesprimiensia, XVI évfolyam, 2015.): https://eoq.hu/szakb/podium/min-etika.pdf
Dr. Veress Gábor: Minőség és Etika (Minőség és Megbízhatóság. 2015/6, 355-368): https://eoq.hu/mm/mm156v.pdf

Hirlevél-23-5 – Merre és hogyan tovább a járt, vagy a járatlan úton, avagy melyek a betegút szabályozásának aktuális kihívásai?

A május 24-én megtartott Pódiumbeszélgetésen Prof. Dr. Felszeghi Sára tartott rendkívül sikeres előadást, amelynek aktuális témájához igen élénk, alkotó és előremutató szakmai vita kapcsolódott. Ezúton küldjük meg Önnek az előadás prezentációját, valamint az eseményről készült Összefoglalót.

Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/emlek/be230524.pdf
Dr. Felszeghi Sára diái: https://eoq.hu/szakb/podium/felsz230534.pdf

Prof. Dr. Veress Gábor a rendezvény moderátoraként fontosnak tartotta annak kiemelését, hogy a közeljövőben a Pódiumbeszélgetések keretében mindenképpen érdemes lenne foglalkozni „az egészségügy minősége, valamint a beteg elégedettség” témáival.

Hirlevél-23-4 – Közgyűjteményi tapasztalatok a COVID 19 árnyékában

A április 27-én ismét izgalmas Pódiumbeszélgetésre került sor, amelynek vendége és előadója: Sóron Ildikó volt. Ezúttal is egy nagyon aktuális témát helyeztünk a középpontba. Ennek előadási anyagát, valamint az eseményről készült Összefoglalót ezúton csatoljuk levelünkhöz.
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/emlek/be230427.pdf
Sóron Ildikó diái: https://eoq.hu/szakb/podium/soron427.pdf

Az alábbiakban mellékelünk még olyan további közérdekű anyagokat, amelyek az előadás tárgy sorozatához, valamint Sóron Ildikó szakmai munkásságához kapcsolódnak:
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár: https://www.fszek.hu/
Séta a könyvtárpalotában: https://www.youtube.com/watch?v=Zm7ATzeWG5g&t=1s
Aadatbázis-használat: https://www.youtube.com/watch?v=uTn58zipXoI&t=6s
Könyvtári advent: https://www.youtube.com/watch?v=Z-DDGe_r-24&list=PLGxTX3k01FTgpHu4tTW0MDv9_B9ReEMa3
Pesterzsébet helyismereti adatbázis: https://fszek.hu/Entities/93/2002pesterzsebet-adatbazis
Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban: https://www.youtube.com/watch?v=PFSfpcaPiuI
Biblioterápia: https://jozsefvarosujsag.hu/kozos-olvasassal-talaljak-meg-a-kulcsot-a-belso-problemaikhoz/
Könyvtárhasználó típusok a biblioterapeuta szemszögéből: http://ki2.oszk.hu/3k/2019/12/a-hisztis-olvaso-is-ember/

Hirlevél-23-3 –Értékalapú minőségügy? Miért ne?

Március 23-án újabb fontos közérdekű témával folytattuk a Pódiumbeszélgetések a minőségről on-line webinárium sorozatot. Az esemény bevezető (megalapozó) rendkívül inspiráló előadását Prof. Dr. Veress Gábor egyetemi tanár tartotta melynek alcíme: Aktuális gondolatok az „Áldott légy enciklikáról” és a minőségügyi szakemberek felelősségéről – volt.
Dr. Veress Gábor diái: https://eoq.hu/szakb/podium/veress323.pdf

Méltó korreferátor előadóként Mikó György és Dr. Zimányi Róbert Gergely PhD kapcsolódtak:
Mikó György diái: https://eoq.hu/szakb/podium/miko323.pdf
Dr. Zimányi Róbert G. diái: https://eoq.hu/szakb/podium/zimanyi323.pdf
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/emlek/be230323.pdf

Egyben olyan további dokumentumokat is mellékelünk, amelyek az előadások témájához és azok jövőbeni felelős továbbgondolásának támogatásához kapcsolódnak:
Prof. Dr. Veress Gábor írásai:
A szeretet útján (2020): https://eoq.hu/szakb/podium/szeretet-2020.pdf
Jövőnk záloga a megmentő és felemelő szeretet (Magyar Bioetikai Szemle, 2014/3, 120-130.old.): https://eoq.hu/arh/2018/jovonk-zaloga.pdf
Minőség és Etika (Studia Wesprimiensia, XVI évfolyam, 2015.): https://eoq.hu/arh/2018/minoseg-etika.pdf
A fenntarthatóság lényege ( Studia Wesprimiensia, XIX évfolyam, 2018): https://eoq.hu/szakb/podium/fenntarthatosag.pdf
Mikó György korábbi előadása: https://eoq.hu/szakb/podium/miko.pdf
Dr. Zimányi Róbert G. doktori tézisei: https://eoq.hu/szakb/podium/zimanyi-dr.pdf

Hirlevél-23-2 –Az állami felelősség a szociális biztonság megteremtésében, különös tekintettel a szociális törvény 2022 őszi módosítására

Március 9-én újabb sikeres és eredményes Pódium beszélgetésre került sor, amelynek előadója Dr. Czibere Károly Úr volt. Az esemény moderátori teendőit Prof. Dr. Veress Gábor egyetemi tanár látta el.

Ezúton küldjük meg Önnek a rendkívül aktuális témához kapcsolódó színvonalas  előadás prezentációját, valamint a webináriumról készült Összefoglalót.
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/emlek/be230309.pdf
Dr. Czibere Károly diái: https://eoq.hu/szakb/podium/czibere.pdf

Ugyancsak csatolunk egy, az Előadó gazdag és figyelemre méltó szakmai és tudományos munkásságához kapcsolódó további  anyagot, amelynek megtekintéséhez katt ide:
http://real-phd.mtak.hu/1108/1/Doktoridisszertacio-CzibereKaroly_watermark.pdf

Hirlevél-23-1 –A magyar egészségügy néhány stratégiai kérdése

A 2023-as Pódiumbeszélgetéseket egy rendkívül fontos és valamennyiünket érintő egészségügyi témával indítottuk február 7-én, amelynek előadója Dr. Bodrogi József egészségügyi szakközgazdász, makrogazdasági szakértő volt. Az esemény moderátori teendőit Prof. Dr. Felszeghi Sára c. egyetemi tanár töltötte be, akinek reflexiói nemcsak az előadót, hanem a vitában részt vevőket is inspirálták abban, hogy az egészségügy aktuális stratégiai kérdései e közös műhelymunka keretében áttekintésre kerüljenek. S annak igénye is megfogalmazódott, hogy az őszi évadban egy másik téma (egészség-minőség) keretében a disputa folytatásra kerüljön. A sikeres rendezvény előadásának prezentációját, valamint a konferenciáról készült összefoglalót ezúton küldjük meg Önnek.
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/emlek/be230207.pdf
Dr. Bodrogi József diái: https://eoq.hu/szakb/podium/bod230207.pdf

A rendkívül komplex és aktuális kérdés felelős továbbgondolásához az alábbiakban a webinárium előadójától és moderátorától mellékelünk néhány kapcsolódó anyagot és egy rádiós beszélgetést. Ezek megtekintéséhez és meghallgatásához katt ide:

https://infostart.hu/belfold/2023/03/03/szakkozgazdasz-a-mok-es-a-kormany-viszonya-nincs-a-tiz-legfontosabb-egeszsegugyi-kerdes-kozott

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200128/alig-beszelunk-rola-pedig-van-egy-problema-amibe-belerokkanhat-a-magyar-egeszsegugy-413493

https://www.tobaccomagazin.hu/cikk/egymilliard-dohanyos-halhat-meg-a-21-szazadban-a-dohanyzas-miatt

https://orientpress.hu/cikk/az-egeszseg-gazdasagi-ertek

https://www.informed.hu/betegsegek/pharmacology/?article_hid=213741

Hirlevél-22-9 – Közjó – közbizalom és közszolgáltatások a felelősség, valamint a minőség tükrében

November 30-án a Közjó és Közbizalom témaköréhez kapcsolódó eseménnyel zártuk a 2022-es Pódiumbeszélgetés évadot.
A webinárium moderátora Prof. Dr. Molnár Pál, előadói: Dr. Dudás Ferenc, Prof.Dr. Veress Gábor, Prof.Dr. Biacs Péter, valamint Dr. Szigeti Tamás voltak. A jelentős szakmai érdeklődéssel megtartásra került szakmai konferencián több olyan – a minőségügy továbbfejlesztését szolgáló – kérdés is felvetődött, amelyet a későbbi Pódiumok keretében indokolt lehet áttekinteni.

Ezúton küldjük meg az elhangzott előadások anyagát, ill. a rendezvényhez kapcsolódó Beszámolót.
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/emlek/be221130.pdf
Előadási anyagok: Dr. Dudás Ferenc: https://eoq.hu/szakb/podium/dudas2211.pdf
Dr. Veress Gábor: https://eoq.hu/szakb/podium/veress2211.pdf
Dr. Biacs Péter Ákos: https://eoq.hu/szakb/podium/biacs2211.pdf
Dr. Szigeti Tamás: https://eoq.hu/szakb/podium/szigeti2211.pdf

Ugyancsak csatolunk néhány közérdeklődésre számot tartó dokumentumot:
Dr. Veress Gábor közleménye: https://eoq.hu/szakb/podium/etika15.pdf
Dr. Biacs Péter Ákos közleménye: https://eoq.hu/szakb/podium/lepcso14.pdf
Magyary Zoltán 1942:
https://mtda.hu/books/magyary_zoltan_magyar_kozigazgatas.pdf
Mártonffy Károly 1935:
https://mtda.hu/books/martonffy%20karoly_a_kozszolgalat_utanpotlasa_Optimized.pdf
amely hozzá járulhat és segítheti e rendkívül komplex téma felelősen alkotó tovább gondolását.

Az előadók örömmel fogadnak további kérdéseket a podium@eoq.hu címen.

Hirlevél-22-8 – A törékeny Bizalom kihívásai az orvos és a beteg kapcsolatrendszerében

Október hónapban is folytattuk a Pódiumbeszélgetéseket. Ennek keretében Október 5-én újabb sikeres-on-line- webinárium megtartására került sor, amelynek keretében újabb valamennyiünket érintő fontos közérdekű kérdést tekintettünk át. Az esemény előadói Prof. Dr. Felszeghi Sára c. egyetemi tanár és Prof. Dr. Veress Gábor egyetemi tanár, professor emeritus voltak. Ezúton küldjük meg a két kiváló referátum anyagát, valamint a rendezvényhez kapcsolódó Beszámolót. Az előremutató szakmai vitával járó és záruló esemény moderátori teendőit Dr. Dudás Ferenc szakbizottsági elnök látta el.
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/emlek/be221005.pdf
Dr. Felszeghi Sára diái: https://eoq.hu/szakb/podium/fs221005.pdf
Dr. Veress Gábor diái: https://eoq.hu/szakb/podium/vg221005.pdf
Kép a rendezvényről: https://eoq.hu/szakb/podium/221005.png
Dr. Gődény Sándor hozzászólása: https://eoq.hu/szakb/podium/god221005.pdf
Az előadók válasza: https://eoq.hu/szakb/podium/valasz1005.pdf

Az előadók örömmel nyitottak arra, hogy a témához kapcsolódó, és az Önök részéről felvetődő kérdésekre utólag is válaszoljanak. E kérdéseket kérjük az EOQ MNB titkárságára, a podium@eoq.hu elérhetőségre megküldeni.

Hirlevél-22-7 – A fenntarthatóság kihívásairól az érték- és a teremtésvédelem tükrében

Szeptemberben folytattuk a fenntarthatóság témakörében korábban megkezdett és útjára indított közös szakmai disputa sorozatunkat. E folyamatban újabb fontos és meghatározó állomást képez a Prof. Dr. Veress Gábor professor emeritus egyetemi tanár kiváló és rendkívül gondolatgazdag előadása: „A fenntarthatóság kihívásairól az érték- és a teremtésvédelem tükrében”. Ennek anyagát, a téma felelős tovább gondolását támogató mellékleteket, valamint a referátumhoz kapcsolódó Beszámolót ezúton csatoltan megküldjük Önnek.

Az esemény rangját növelte és emelte az, hogy annak moderátori teendőit Dr. Birher Nándor Dékán (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar) töltötte be.
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/emlek/be220907.pdf
Az előadás diái: https://eoq.hu/szakb/podium/vg220907.pdf
Hazai szerzők fontosabb könyvei a fenntarthatóságról: https://eoq.hu/szakb/podium/irodalom.pdf
A fenntarthatóság lényege (2018): https://eoq.hu/szakb/podium/fenntarthatosag.pdf
A szeretet útján (2020): https://eoq.hu/szakb/podium/szeretet-2020.pdf
Érték és szeretet: https://eoq.hu/szakb/podium/ertek-szeretet.pdf

A konferencia jelentőségét és kisugárzó hatását mutatja az is, hogy a Mária Rádió kezdeményezést tett arra, hogy annak hanganyaga kerüljön rögzítésre, mivel e fontos közérdekű(egyetemes) kérdéssel a szerkesztőség várhatóan külön is foglalkozni szeretne.

Jelen anyaghoz ugyancsak mellékelünk két korábbi-több éve készült, de ma is aktuális- rádiós beszélgetési anyagot. Ezekben Veress Tanár Úr kifejezetten a minőségügy etikai aspektusai tekintetében hívja fel közös figyelmünket és felelősségünket a fenti előadásban részletesen elemzett és bemutatott kérdésekre.
Ezek meghallgatásához katt ide:
https://radioorient.hu/adasok/2014-07-03_veressgabor
https://radioorient.hu/adasok/2016-05-12_veress_gabor

Hirlevél-22-6 – A fenntarthatóság és annak etikai, termodinamikai korlátjai

Június hónapban is megtartásra került Pódium-beszélgetések (június 8.) – immár hagyományteremtő – sorozatunkat egy újabb a fenntarthatóság kérdéséhez kapcsolódó rendezvénnyel folytattuk. E tárgykörben Dr. Szigeti Tamás jeles szakértő Kollégánk: „A fenntarthatóság és annak etikai, termodinamikai korlátjai” címmel tartott rendkívül izgalmas, nagy szakmai sikerrel és elismeréssel együtt járó referátumot.

Az esemény moderátori teendőit Prof. Dr. Veress Gábor egyetemi tanár látta el, akinek inspiráló gondolatait szintén elismerés fogadta. Az előadáshoz komoly szakértői vita kapcsolódott, amely azt mutatta, hogy a témában további felelős eszmecserére van szükség, amelyhez az EOQ MNB-ben jelentős igény kapcsolódik.

Ezúton csatoljuk Szigeti Tamás előadásának anyagát, az ahhoz kapcsolódó Beszámolót.
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/emlek/be220608.pdf
Az előadás diái: https://eoq.hu/szakb/podium/szigeti.pdf

Kérésünkre előadónk egy Irodalom-jegyzéket is összeállított és további közérdeklődésre szolgáló anyagokat is szemlézett, amelyeket szintén mellékelünk Önöknek.
Irodalom jegyzék: https://eoq.hu/szakb/podium/irod.pdf

Critical insights for a sustainability framework to address integrated community water services: Technical metrics and approaches: https://eoq.hu/szakb/podium/critical.pdf
Good corporate governance and corporate sustainability performance in Indonesia: A triple bottom line approach: https://eoq.hu/szakb/podium/corporate.pdf
Environmental sustainability: measuring and embedding sustainable practice into the dental practice: https://eoq.hu/szakb/podium/environmental.pdf
A perspective on the role of uncertainty in sustainability science and engineering: https://eoq.hu/szakb/podium/perspective.pdf
Proactive sustainability strategy and corporate sustainability performance: The mediating effect of sustainability control systems: https://eoq.hu/szakb/podium/proactive.pdf
Sustainability: https://eoq.hu/szakb/podium/sustainability.pdf
A systematic approach to an organization’s sustainability:
https://eoq.hu/szakb/podium/systematic.pdf

 

Hirlevél-22-5 – Fenntarthatóság: kihívások és lehetőségek

Május hónapban is folytatódtak a Pódiumbeszélgetések (május 18.). Ennek keretében Prof. Dr. Biacs Péter egyetemi tanár, szakbizottsági elnök volt a vendégünk és tartott sikeres előadást egy rendkívül aktuális témában: „Fenntarthatóság: kihívások és lehetőségek”. A rendezvény moderátori teendőit Prof. Dr. Molnár Pál, az EOQ MNB elnöke látta el. Az online eseményhez kapcsolódó prezentációt és az arról készült beszámolót ezúton küldjük meg Önöknek.
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/emlek/be220518.pdf
Az előadás diái: https://eoq.hu/szakb/podium/biacs0518.pdf

Egyben szíves figyelmébe ajánlunk egy korábbi rádió adást, amelyben Biacs Péter a témához közvetlenül kapcsolódó kérdésekben fejti ki rendkívül figyelemre méltó és közérdeklődésre számot tartó véleményét. Az adás meghallgatásához katt ide:
https://radioorient.hu/adasok/2019-10-31_biacs_peter

Hirlevél-22-4 – A karbantartási folyamatokra vonatkozó követelmények minőségügyi szempontból

Április hónapban is folytattuk a Pódiumbeszélgetések szakmai disputa sorozatot (április 20.). Ennek keretében a közeli napokban Harazin Tibor Úr kiváló előadását hallgattuk meg: „A karbantartási folyamatokra vonatkozó követelmények minőségügyi szempontból”, amely méltán tarthat számot valamennyi minőségügyi szakember érdeklődésére. Mindezt igazolta és erősítette az az alkotó vita, amely a referátumhpz kapcsolódott.
Ezúton csatoljuk elismert szakértő Kollégánk, Harazin Tibor előadását, valamint a rendezvényről szóló Beszámolót, valamint az előadásában közzétett a sikeres karbantartási audit lehetőségét biztosító Kérdőív elérhetőségét.
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/emlek/be220420.pdf
Az előadás diái: https://eoq.hu/szakb/podium/harazin1.pdf
Audit kérfőív: https://cmms.silverfrog.hu/auditori-kerdesek/

Ugyancsak mellékeljük Prof. Dr. Veress Gábor egyetemi tanár Úr reflexióját a referátumhoz, aki az esemény moderátoraként volt értő és előrevivő házigazdája a konferenciának:
https://eoq.hu/szakb/podium/veress22.pdf

Hirlevél-22-3 – Minőségügy a minőség értelmezése nélkül? Közös ügyünk a minőségügyi szakemberek társadalmi felelőssége

Március hónapban is folytattuk a Pódiumbeszélgetések a minőségről szakmai disputa sorozatunkat. A március 23-án megtartott eseményen a „Minőség-ügy a minőség értelmezése nélkül? Közös ügyünk a minőségügyi szakemberek társadalmi felelőssége” c. kérdést állítottuk a rendezvény középpontjába. A webinárium előadója Prof. Dr. Veress Gábor egyetemi tanár volt, akinek előadásához élénk és rendkívül előremutató vita kapcsolódott. A kiváló és komplex prezentáció (a konferenciához kapcsolódó Beszámoló) mellé csatoljuk a referátor egy korábbi tanulmányát. („A szolgáltatás értelmezése és minőségének biztosítása”) Ennek fontossága és aktualitása a vitában is felmerült.

A téma előadója nyitott az Előadás átfogó témájához, valamint az utóbbi kérdéshez kapcsolódó további felvetésekre, amelyek a veress@sednet.hu e-mail címre küldhetők meg számára.

Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/emlek/be220323.pdf
Az előadás diái: https://eoq.hu/szakb/podium/veress2203.pdf
Veress Gábor tanár úr cikke: https://eoq.hu/mm/mm082vg.pdf

Hirlevél-22-2 – Áldás vagy átok, avagy a betegjogokból fakadó gyakorlati és minőségügyi kihívások

A Pódiumbeszélgetések sorozat február hónapban (február 16.) is folytatódott, amely újabb sikeres rendezvény keretében tekintette át az egészségügy minőségügyi aspektusának, az orvos -beteg kapcsolatának legaktuálisabb, valamint legizgalmasabb kérdéseit. A téma előadója, Prof. Dr. Felszeghi Sára c. egyetemi tanár volt. A referátumhoz kapcsolódó vitát és igen előremutató szakmai beszélgetést Prof. Dr. Veress Gábor egyetemi tanár moderálta.
Ezúton küldjük meg Önnek az esemény prezentációját, valamint az arról készült összefoglalót.
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/emlek/be220216.pdf
Az előadás diái: https://eoq.hu/szakb/podium/felszeghi2.pdf

A fentiek mellett csatolunk egy korábbi rádiós beszélgetést, amelyben Felszeghi Sára a tőle megszokott hivatalbeli alázattal és szakmai szenvedélyességgel beszél az orvosi hívatásról, ill. a megelőzés fontosságáról.
Ennek meghallgatásához katt ide:
https://radioorient.hu/adasok/2018-05-31_felszeghisara

Hirlevél-22-1 – Az új EFQM MODELL (2020) alkalmazása

A 2022-es év indító Pódiumbeszélgetésére január 24-én került sor, amelynek középpontjába a megújított EFQM modell áttekintését helyeztük. Az online webinar előadója Mikó György (EOQ MNB alelnök) volt, akinek referátuma jelentős szakmai sikert aratott. Mindezt bizonyítja a részt vevők magas létszáma, valamint az az alkotó és előremutató vita, amely az eseményhez kötődött.
Többek kérésének teszünk eleget azzal, hogy az Előadás anyagát ezúton tesszük közkinccsé és Önnek is megküldjük.
Az eseményen elhangzott előadás diái: https://eoq.hu/szakb/podium/miko.pdf
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/emlek/be220124.pdf

Hirlevél-21-3 – A Távaudit alkalmazásának lehetőségei és követelményei a COVID 19 tükrében

2021. december 13-án az on-line térben újabb Pódiumbeszélgetésre került sor, amelynek témáját egy rendkívül közérdekű és aktuális kérdés képezte. Ennek jegyében kiváló Kollégánk Veress András avatta be a résztvevő hallgatókat: „A Távaudit alkalmazásának lehetőségei és követelményei a COVID 19 tükrében”.
A rendezvényt igen jelentős szakmai érdeklődés követte, amelyet az igényes referátumhoz kapcsolódó rendkívül élénk és alkotó vita is alátámasztott. A webinárium moderátori teendőit Prof. Dr. Veress Gábor egyetemi tanár, szakbizottsági elnök töltötte be.
Az eseményen elhangzott előadás anyagát ezúton küldjük meg Önnek, amely megfelelő alapot képez a kérdés felelős át és továbbgondolására:
https://eoq.hu/szakb/podium/veressandras.pdf

Hirlevél-21-2 – Minőség az egészségügyben a Covid járvány idején

A Pódiumbeszélgetések a minőségről rendezvénysorozat keretében október 27-én online esemény megtartására került sor, amelynek fókuszába a „Minőség az egészségügyben a Covid járvány idején” c. rendkívül aktuális és közérdekű témát helyeztük.

A kérdés felelős továbbgondolása jegyében ezúton küldjük meg Önnek az Előadás anyagát, amely Dr. Felszeghi Sára Ph.D. c. egyetemi tanár (EGSZB tagja, szakfelügyelő főorvos, h. university professor, EESC Member, Inspector of Occupational Medicine) által széles körű érdeklődést és sikert aratott. A kérdés áttekintését tartalmazó, honlapunkon is közzétett prezentáció dokumentuma e korábbi időszak adatsorait tartalmazza.

Ugyancsak csatoljuk Prof Dr. Veress Gábor egyetemi tanár korreferátumának téziseit, aki a webinárium Moderátoraként osztotta meg gondolatait a rangos szakmai hallgatósággal.

Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/emlek/be211027.pdf
Prof. Dr. Veress Gábor korreferátuma: https://eoq.hu/emlek/ref211027.pdf
Az előadás diái: https://eoq.hu/szakb/podium/felszeghi.pdf

Hirlevél-21-1 – Három EOQ MNB tanúsítvánnyal rendelkező minőségügyi szakember az Online Szintentartó Workshopon elhangzott prezentációja

A Pódiumbeszélgetések a Minőségről hírleveleket a COVID miatti szünet után szeretnénk újra indítani.
Egyesületünk elnökének javaslatára a az EOQ MNB szakember-tanúsítás és -regisztráció folyamatos működése érdekében tartott Online Szintentartó Workshopok anyagából adunk közre feltehetőesen szélesebb körű érdeklődésre számot tartó kiemelkedő résztvevői előadásokat. Amennyiben valós érdeklődés mutatkozik ezekre a későbbiekben szeretnénk a Workshopoknál alkalmazott GoToMeeting alkalmazással online előadásokat és megbeszéléseket indítani Pódiumbeszélgetések sorozat keretében.
A Pódiumbeszélgetések a Minőségről szakmai disputa sorozatunk a COVID alatti nyitányaként ezúttal három EOQ MNB tanúsítvánnyal rendelkező minőségügyi szakember az Online Szintentartó Workshopon elhangzott prezentációját tesszük közkinccsé:

Vincze Róbert: Remote-audit tapasztalatok a Knorr-Bremse belső auditjai alapján
Az előadás diái: https://eoq.hu/szakb/podium/vincze.pdf
Vincze Robert robert.vincze@knorr-bremse.com

Skaliczki Dóra: Hogyan növelhetjük az elkötelezettséget a MINŐSÉG ügyének – Minőségi kultúra
Az előadás diái: https://eoq.hu/szakb/podium/skaliczki.pdf
Skaliczki Dora dora.skaliczki@gmail.com

Kese László Csaba: Kockázatközpontú minőségtervezés az autóiparban
Beveztő: https://eoq.hu/szakb/podium/kese-diabev.pdf
Az előadás diái: https://eoq.hu/szakb/podium/kese-dia.pdf
Kese László Csaba laszlo.kese@icloud.com

Úgy gondoljuk, hogy a kiváló előadások méltóak arra, hogy ezeket megküldjük az EOQ MNB teljes tagságának. Jó szívvel ajánljuk figyelmébe az anyagokat, amelyek elősegíthetik azt, hogy az azok keretében felvetett irányok és gondolatok – felelősen – át és továbbgondolásra kerüljenek. A véleményeket, kérdéseket és reflexiókat közvetlenül a Szakértők és a Pódiumbeszélgetések Szervezői (podium@eoq.hu) is szívesen fogadják.

Hírlevél 20/2 – Minőségbiztosítás az egészségügyben

2020. február 26-án rendkívül termékeny és aktív Pódiumbeszélgetésre került sor, amelynek középpontjába az egészségügy minőségbiztosításának helyzetét állítottuk. Dr. Gődény Sándor PhD, egyetemi docens, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke „A minőségbiztosítás helyzete és fejlesztési lehetőségei az egészségügyi intézményekben” címmel tartott előadást. Előadásának anyagát ezúton küldjük meg Önnek.
Az előadás diái: https://eoq.hu/szakb/podium/ea200226.pdf
Képek a rendezvényről: https://eoq.hu/szakb/podium/kep200226.htm

Csatoltan küldjük még kollégánk három, az elhangzott előadáshoz kapcsolódó publikációját, amelyek jelenleg is aktuálisak és előremutató gondolatokat fogalmaznak meg, különösen orvosok számára. Olvassák és forgassák szakmai haszonnal.
https://eoq.hu/szakb/podium/godeny-3.pdf
https://eoq.hu/szakb/podium/godeny-4.pdf
https://eoq.hu/szakb/podium/godeny-5.pdf

Hírlevél 20/1 – Mesterséges intelligencia projekt

2020. január 15-én rendkívül rangos és aktuális témával indítottuk útjára és folytattuk a Pódiumbeszélgetések a Minőségről hagyományteremtő és alkotó disputa sorozatot.
Az esemény vendége és előadója Dr. Nikodémus Antal volt. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Stratégiai Főosztályvezetője kiváló referátumban foglalta össze a szakértőket foglalkoztató kérdéseket, amelyhez rendkívül sikeres és élénk szakmai vita kapcsolódott.
A kérdések közérdekűsége miatt ezúton tesszük közkinccsé az Előadás, valamint az Összefoglaló és egy tudománypolitikához kapcsolódó munkaanyag kéziratát.
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/emlek/be200115.pdf
Az előadás diái: https://eoq.hu/szakb/podium/ea200115.pdf
Képek a rendezvényről: https://eoq.hu/szakb/podium/kep200115.htm
Munkaanyag: https://eoq.hu/szakb/podium/elkh-tezisek.pdf

Hírlevél 19/9 – Az irodalomterápia kihívásai és lehetőségei

2019. november 25-én újabb sikeres Pódiumbeszélgetésre került sor, amelynek keretében egy olyan Témával és előadással tudtuk lezárni a rendkívül gazdag tematikájú 2019-es évadot, amely tele volt lélekkel.
A Magyar Irodalomterápiás Társaság Elnökének felemelő és megérintő referátumához igen sokirányú és az intellektuális párbeszédet példásan támogató és inspiráló vita kapcsolódott.
Az előadás anyagát ezúton jó szívvel küldjük meg Önnek:
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/emlek/be191125.pdf
Az előadás diái: https://eoq.hu/szakb/podium/ea191125.pdf
Képek a rendezvényről: https://eoq.hu/szakb/podium/kep191125.htm
Csatolunk egy korábbi rádióbeszélgetést is, amelynek meghallgatásához katt ide:
https://www.orientpress.hu/cikk/2018-11-22_hogyan-noveli-az-olvasas-az-onbizalmat

Hírlevél 19/8 – Minőség a gyakorlatban: repülésbiztonság (HungaroControl 15 éve)

2019. október 30-án Pódiumbeszélgetésre került sor, amelynek keretében a HungaroControl témában illetékes szakmai vezetői tartottak kiváló előadást.
E referátumokhoz is élénk szakmai disputa kapcsolódott, amelynek keretében bepillantást nyerhettünk a hazai légi-irányítás rendkívül izgalmas világába. Egyúttal megismerhettük a Társaság magas színvonalon működő minőségirányítási rendszerét.
Ennek jegyében küldjük meg Önnek az Előadás, az eseményről készült Összefoglaló, valamint a HungaroControl aktuális (iránytűként szolgáló) marketing anyagát.
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/emlek/be191030.pdf
Az előadás diái: https://eoq.hu/szakb/podium/ea191030.pdf
Képek a rendezvényről: https://eoq.hu/szakb/podium/kep191030.htm
Marketing anyag: https://eoq.hu/szakb/podium/marketing.pdf

Hírlevél 19/7 – Az Egészségünk ügye

2019. szeptember 11-én ismét eredményes és szakmailag izgalmas Pódiumbeszélgetésre került sor, amelynek középpontjába Egészségünk ügyét állítottuk. A minőség tükrében és jegyében PhD. Dr. Felszeghi Sára egyetemi docens, valamint Prof Dr. Veress Gábor egyetemi tanár kiváló referátumokat tartottak, amelyekhez élénk szakmai disputa kapcsolódott.
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/emlek/be190911.pdf
Felszeghi Sára diái: https://eoq.hu/szakb/podium/fs190911.pdf
Veress Gábor diái: https://eoq.hu/szakb/podium/vg190911.pdf
Képek a rendezvényről: https://eoq.hu/szakb/podium/kep190911.htm
Ezúton küldjük meg az előadások anyagait, valamint 3 a témához kapcsolódó rádió adást. Az adások meghallgatásához katt ide:
https://www.orientpress.hu/cikk/2018-06-18_megelozo-orvoslassal-egeszsegesebb-lenne-a-tarsadalom
https://www.orientpress.hu/cikk/2017-03-19_felszeghi-sara-a-prevencio-a-nepegeszsegugyi-betegsegek-csokkenesenek-kulcsa-
https://www.orientpress.hu/cikk/2016-10-20_nem-tesz-jot-a-halapenz-az-orvosi-szakmanak

Hírlevél 19/6 – Merre és hogyan tovább a minőség ügye?

2019. május 22. A Pódiumbeszélgetések disputa sorozat a 2019. esztendőben is fontosnak tartja, hogy folytassuk a közös beszélgetést, valamint az előremutató vitákat a hazai minőség ügyének állapotáról. S természetesen a terület folyamatos javításáról, illetve annak fejlesztéséről.
Ennek jegyében került sor a májusban egy újabb eseményre az Óbudai Egyetem Bánki Karán.
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/emlek/be190522.pdf
Prof. Dr. Veress Gábor: Merre és hogyan tovább a minőség ügye?
https://eoq.hu/szakb/podium/ea190522.pdf
Szakmai-módszertani előadások:
Dr. Drégelyi-Kiss Ágota: Mérhető e a mérhetetlen, avagy miért mostoha gyermek a Metrológia a minőségügy oktatásában?
https://eoq.hu/szakb/podium/da190522.pdf
Dr. Farkas Gabriella: Értékeink átmentése, avagy Ki viszi át a minőséget a túlsó partra?
https://eoq.hu/szakb/podium/fg190522.pdf
Az elhangzó előadások mellett egy olyan kapcsolódó anyagot is csatolunk, amelyek tovább inspirálhatják a felelős együtt és szakmai közgondolkodást.
Veress Gábor: Az általános (kiterjesztett) minőség és minőségügy
https://eoq.hu/szakb/8/veress19.pdf

Hírlevél 19/5 – Robotjog

2019. június 5-én ismét izgalmas szakmai beszélgetésre került sor a Pódiumon. Az esemény vendége és Előadója Dr. Ződi Zsolt egyetemi docens volt, aki a robotjog tárgykörében tartott számunkra rendkívül élvezetes, hasznos és érdekes referátumot.
A kiváló prezentáció és az összefoglaló anyaga mellett egy e témához kapcsolódó korábbi szintén érdekfeszítően elgondolkodtató rádiós beszélgetést is csatolunk.
Ebben az elismert Szakértő szintén olyan kérdésekről és kihívásokról értekezik, amely méltán igényli a széles körű szakmai nyilvánosságot.
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/emlek/be190605.pdf
Az előadás diái: https://eoq.hu/szakb/podium/ea190605.pdf
A rádióadás meghallgatása: https://radioorient.hu/adasok/2018-06-21_zodi_zsolt
Az előzőeken kívül ugyancsak csatolunk egy aktuális linket, amely a (rendkívül aktuális) „Jövő a jelenben” témáját járja körbe.
https://www.itbusiness.hu/Fooldal/media/itb_today/ITB_Today_190610.html

Hírlevél 19/4 – A HR minőségügyi aspektusai

2019. április 24-én a HR minőségügyi aspektusai témájában rendkívül sikeres Pódiumbeszélgetésre került sor, amelynek Vendége és Előadója Dr. Szügyi György Kollégánk volt. A gondolatgazdag referátumhoz igen élénk szakmai disputa kapcsolódott.
Ezúton küldjük meg Önöknek az előadás anyagát, valamint az előadó egyik témához kapcsolódó korábbi tanulmányát.
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/emlek/be190424.pdf
Az előadás diái: https://eoq.hu/szakb/podium/ea190424.pdf
Korábbi tanulmány: https://eoq.hu/szakb/podium/szugyi-cikk.pdf
Szügyi Úr előadásában levő 3 rövid film, amelyet a you tube-n az alábbi linkeken lehet elérni:
https://youtu.be/Dlu9SMYLSq8
https://youtu.be/F0FEdI0sg2w
https://youtu.be/UzyMkaROhKo
A RadioOrient The Show Must Go On műsorában dr. Szügyi Györggyel, a kérdés szakértőjével. A műsor mentora és moderátora: dr. Dudás Ferenc, a közigazgatás szakértője. Az adás meghallgatásához katt ide:
https://radioorient.hu/adasok/2019-02-07_szugyi_gorgy

Hírlevél 19/3 – Mit tehetünk a bioszféráért?

2019. február 20-án a közös elkötelezettség, valamint a felelős együtt gondolkodás jegyében ezúton küldjük meg Önnek a Februári Pódiumbeszélgetés Előadói anyagát. A Dr. Biacs Péter professzor emeritus, ny. egyetemi tanár (Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Szakbizottsági Elnök) Úr által tartott kiváló és előremutató referátum a jelen lévő résztvevők körében rendkívül élénk, s egyben izgalmas szakértői disputát indukált. A hallgatóság egyöntetű támogató véleménye alapján jó szívvel ajánljuk az EOQ MNB tagsága figyelmébe az elhangzott gondolatokat.
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/emlek/be190220.pdf
Az előadás diái: https://eoq.hu/szakb/podium/ea190220.pdf
Képek a rendezvényről: https://eoq.hu/szakb/podium/kep190220.htm
Egyben csatoljuk, egy a szintén közérdekű témához kapcsolódó Rádiós beszélgetés anyagát, amelynek szakértő Vendége szintén Biacs Tanár Úr volt.
Az interjú meghallgatásához katt ide:
http://radioorient.hu/adasok/2019-01-10_biacs_peter_akos

Hírlevél 19/2 – A (törékeny) Bizalomról

2019. január 23-án újabb izgalmas Pódium beszélgetésre került sor, amelynek középpontjába a Bizalom kérdését helyeztük. A kiváló bevezető, valamint az ahhoz kapcsolódó szakmai előadások anyagait ezúton tesszük közkinccsé.
„360 fokban – minden irányban – a (törékeny) Bizalomról”
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/emlek/be190123.pdf
az előadások diái:
Prof. Dr. Veress Gábor: Hol a bizalom mostanában?
https://eoq.hu/szakb/podium/ver190123.pdf
Dr. Farkas Gabriella: Hol a bizalom az oktatásban?
https://eoq.hu/szakb/podium/far190123.pdf
Phd. Dr. Felszeghi Sára: Hol a bizalom az orvos és a beteg sajátos kapcsolatrendszerében?
Mezei Tamás: Hol a bizalom a szolgáltatások világának piaci szorításában?
https://eoq.hu/szakb/podium/mez190123.pdf
A prezentációkon túl mellékelünk még a témához kapcsolódó néhány egyéb dokumentumot is:
https://eoq.hu/szakb/podium/vigilia.pdf
https://eoq.hu/szakb/podium/katolikus-lexikon.pdf
https://eoq.hu/szakb/podium/orient.pdf
Valamint egy irodalmi (idézet)válogatást. Az utóbbihoz katt ide: https://www.idezzetek.hu/category/44-Bizalom/quotes
Forgassák és olvassák szakmai haszonnal.

Hírlevél 19/1 – Negyedszázad a minőségügy szolgálatában

2018. november 14-én nagy sikerrel került sor a 2018-as évadzáró Pódium beszélgetésére, amelynek Vendége és Előadója Rózsa András Úr volt: „Negyedszázad a minőségügy szolgálatában – 25 év pozitív tapasztalatai a jó vállalati (szervezeti) működés érdekében”
Ezúton küldjük meg Önnek az Óbudai Egyetemen megtartott rangos esemény előadásának, valamint összefoglalójának anyagát. S külön köszönjük azt, hogy Rózsa Elnök Úr egy videót is a rendelkezésünkre bocsátott, amely az élénk szakmai disputáról készült.

Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/emlek/be181114.pdf
Az előadás diái: https://eoq.hu/szakb/podium/ea181114.pdf
Képek a rendezvényről: https://eoq.hu/szakb/podium/kep181114.htm
Az előadás teljes videofelvétele (Chrome és Firefox böngészőben lejátszható):
https://eoq.hu/arh/2019/rozsa-a-18.mp4

Hírlevél 18/11 – Bizalom és minőség? Miért ne?

2018. szeptember 19-én a Pódiumbeszélgetések a Minőségről sorozat keretében a Bizalmi Kör Alapítója, Gangel Péter volt a vendégünk. A rendkívül oldott és könnyed hangvételű igényes előadás remek beszélgetést indukált, amelyet a résztvevők nagyon aktuálisnak, hasznosnak és igen előre mutatónak értékeltek.
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/emlek/be180919.pdf
A siker fontos fokmérője az is, hogy a Pódium sorozat keretében a Bizalom kérdéskörét, s az ehhez kapcsolódó problémákat 2019. januárjában külön is feldolgozzuk. Ennek előadói Prof Dr. Veress Gábor, PhD. Dr. Felszeghi Sára és Mezey Tamás szakértő Kollégáink lesznek.
A Gangel Péter Úr Előadásáról készült összefoglalónk mellett jó szívvel ajánljuk szíves figyelmükbe a vele készült rádió adás anyagát is, amely szintén e fontos témával foglalkozik. Az adás meghallgatásához katt ide:
http://www.orientpress.hu/cikk/2018-10-21_hogyan-letezik-bizalom-a-virtualis-vilagban

Hírlevél 18/10 – Az ellátást igénybe vevők szükségleteinek megértése

2018. október 10-én az Óbudai Egyetem Bánki Karán-reményeink szerint- hagyományteremtő Pódium beszélgetésre került sor. Az esemény előadója Erőss Erzsébet Kollégánk volt. A Junior referátort Prof. dr. Veress Gábor Tanár Úr készítette fel és dobta be a szakma mély vízébe.
A Mester és Tanítvány program sorozat nyitánya igen jól sikerült, mivel az Előadó olyan kérdésekről osztotta meg gondolatait, amelyek mindnyájunkat érintenek, foglalkoztatnak és közvetlenül meg is érintenek.
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/emlek/be181010.pdf
Ennek jegyében jó szívvel küldjük meg Önöknek az Előadás anyagát, valamint szakértő Kollégánk e tárgyban készített korábbi tanulmányát.
Az előadás diái: https://eoq.hu/szakb/podium/ea181010.pdf
MM cikk: https://eoq.hu/szakb/podium/mm17-1-76.pdf
Olvassák és forgassák szakmai haszonnal.

Hírlevél 18/9 – Kell, és lehet-e szabályozni a Facebook-ot?

2018. április 25-én ismét sikeres Pódiumbeszélgetésre került sor, amelynek Dr. Ződi Zsolt egyetemi docens volt a Vendége és Előadója.
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/emlek/be180425.pdf
Az előadás diái: https://eoq.hu/szakb/podium/ea180425.pdf
A kiváló prezentáció anyaga mellett szíves figyelmükbe ajánljuk a rendkívül aktuális témához kapcsolódó rádiós beszélgetés anyagát is. Ennek meghallgatásához katt ide:
http://radioorient.hu/adasok/2017-10-19_zodi_zsolt

Hírlevél 18/8 – Rendhagyó pódiumbeszélgetés a SZTAKI-ban

2018 március 20-án a hazai Innováció szellemi központjában, az MTA SZTAKI-ban kihelyezett Pódiumbeszélgetésre került sor. Az eseményen igen kiváló előadások hangzottak el, amelyek anyagát ezúton tesszük közkinccsé és küldjük meg Önöknek. A rendezvény résztvevői inspiráló vitában vehettek részt és fontosnak tartják azt, hogy a jövőben is sor kerüljön ilyen jellegű beszélgetések és találkozások megtartására.
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/emlek/be180320.pdf
A bevezető előadás diái: https://eoq.hu/szakb/podium/ea180320.pdf
Dr. Lovas Róbert: Felhő-alapú technológiák: https://eoq.hu/szakb/podium/lo180320.pdf
Tóth József: IPAR4.0, Motivációk egy gyártóvállalat szemszögéből:
https://eoq.hu/szakb/podium/to180320.pdf
Benczúr András és társai: Predictive analytics in Sensor (IoT) Data
https://eoq.hu/szakb/podium/be180320.pdf

Hírlevél 18/7 – Miért (nem) fontos a minőség?

Ezúton tesszük közkinccsé és osztjuk meg Önökkel Dr. Topár József Tag társunk rádiós beszélgetésének anyagát, amelyben aktuális minőségügyi kérdésekről fejti ki véleményét. Az adás meghallgatásához katt ide:
https://radioorient.hu/adasok/2018-04-19_topar_jozsef
Rendhagyó szakmai disputa dr. Topár Józseffel, a kérdés szakértőjével

Hírlevél 18/6 – Egy életpálya a tudomány szolgálatában

Az EOQ MNB példaadó Mesterei körében meghatározó jelentősége van Prof. Dr. Veress Gábor Tanár Úr munkásságának. Számunkra kitüntetés az, hogy a Pódiumbeszélgetések szakértői disputa sorozat keretében hosszú évek óta együtt dolgozhatunk Vele. Mindennek kisugárzó hatását jól példázza az a magas szintű elismertség és megbecsülés, amelyet a legutóbbi Közgyűlésen az „EOQ MNB Életmű Díj” részére történő adományozása is kifejezően képvisel.
Mindezeket elismerve a Rádió Orient életmű adásában külön riportot is készített Tanár Urral.
Ennek-gondolatgazdag- anyagához és meghallgatásához Katt ide:
https://radioorient.hu/adasok/2018-04-05_veress_gabor
Ezúton kívánunk Tanár Úrnak nagyon jó egészséget és közös eredményeken alapuló további tevékeny éveket.

Hírlevél 18/5 – Az élelmiszerek biztonságáról

A közeli napokban szakbizottsági Elnökünk Prof Dr. Biacs Péter Ákos egyetemi tanár rendkívül figyelemreméltó és előremutató interjút adott a Rádió Orient-nek, amelynek számos minőségügyi vonatkozása van. A rádiós beszélgetés meghallgatásához katt ide:
http://radioorient.hu/adasok/2018-04-12_biacs_peter
Professzor Úr rendelkezésünkre bocsájtotta a mellékelt Íz térkép gondolatgazdag anyagát, amely szintén széles körben bővítheti ismereteinket. Fogadják és olvassák haszonnal.
https://eoq.hu/arh/2018/izterkep.pdf
https://eoq.hu/arh/2018/flavours-regions.pdf

Hírlevél 18/4 – Autóipari minőség

2018. március 7-én folytattuk a Pódiumbeszélgetések szakmai disputa sorozatot, amelynek középpontjába ismét a minőségügy alapkérdéseinek felelős áttekintését helyeztük. Ennek keretében Harazin Tibor tartott kiváló előadást, amely az autóipar szemszögéből közelítette és világította meg azokat az aktuális kérdéseket, amelyek a minőségügy világát érintik és az érte tenni akarókat foglalkoztatják. A rendkívül izgalmas szakmai vitában megfogalmazódott, hogy mindenképpen folytatni szükséges a Januárban – Veress Gábor Tanár Úr évindító előadásában – elindult meghatározó beszélgetést. Az is kiemelésre került, hogy a tudomány és az újat teremtő gyakorlat szövetsége jegyében az EOQ MNB keretein belül szélesebb horizonton indokolt és szükséges foglalkozni mindazon kérdésekkel, amelyek eddig nem voltak a tematizáció középpontjában. Az is felmerült, hogy az EOQ MNB vállaljon aktívabb és meghatározóbb szerepet abban, hogy a társ minőségügyi szervezetekkel közösen és hatékonyan lépjenek fel az illetékes kormányzati szerveknél, döntéshozóknál a minőség ügyének markánsabb képviseletében, valamint megjelenítésében.
Az előadás diái: https://eoq.hu/szakb/podium/ea180307.pdf
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/emlek/be180307.pdf

Hírlevél 18/3 – Biztonság vs. minőség, avagy mit kíván a fogyasztó?

A közeli napokban ismét sikeres Pódiumbeszélgetés-re került sor az EOQ MNB-ben. Az esemény előadója Prof. Dr. Biacs Péter Ákos egyetemi tanár volt. A téma középpontjába a Biztonság vs. Minőség rendkívül komplex egymáshoz való viszonyát és kérdéskörét állítottuk. A kiváló és inspiráló referátum igen élénk szakmai vitát, ill. disputát indukált. A résztvevők egyöntetűen javasolták, hogy annak anyagát, valamint az ahhoz kapcsolódó összefoglalót – annak közérdekű jellege miatt tegyük közkinccsé az EOQ MNB teljes tagsága körében.
Az előadás diái: https://eoq.hu/szakb/podium/ea180219.pdf
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/szakb/podium/be180219.pdf
Biacs Tanár Úr a fentiek mellett egy közelmúltban publikált tanulmányát is rendelkezésünkre bocsátotta, melyet szintén jó szívvel ajánlunk minden érdeklődő szíves figyelmébe.
https://eoq.hu/szakb/podium/mag16elbizt.pdf

Hírlevél 18/2 – Hol van a minőség mostanában?

2018. január 31-én megnyitottuk a 2018-as Pódium évadot, amelynek rangos eseményére került sor az Óbudai Egyetem Bánki Donát Mérnöki Karán. Immár a hagyományok jegyében folytattuk az olyan közös érdekeltségű horizontális kérdések közös áttekintését, amelyek fundamentálisan érintik és meghatározzák a minőség ügyének helyzetét, valamint jövőjét. Ennek keretében került sor Prof. Dr. Veress Gábor egyetemi tanár előadására, amely igen élénk vitát indukált a nagy létszámú szakértő hallgatóság soraiban. A résztvevők az igényes referátumot megérintőnek, szembenézőnek és a felelős tovább gondolkodást inspirálónak értékelték.
Az előadás diái: https://eoq.hu/szakb/podium/ea180131.pdf
Képek a rendezvényről: https://eoq.hu/szakb/podium/kep180131.htm
Az előadás prezentációs anyagához Veress Tanár Úr 2 másik fontos üzenet értékű dokumentumot is rendelkezésünkre bocsájtott, melyet ezúttal szintén közkinccsé teszünk.
Prof. Dr. Veress Gábor: Minőség és Etika, Studia Wesprimiensia, XVI évfolyam, 2015. I-II szám, 124-167
https://eoq.hu/arh/2018/minoseg-etika.pdf
Prof. Dr. Veress Gábor: Jövőnk záloga a megmentő és felemelő szeretet, Magyar Bioetikai Szemle, 2014/3, 120-130.old.
https://eoq.hu/arh/2018/jovonk-zaloga.pdf
Örvendetesnek tartjuk azt, hogy a rendezvényen számos Szakbizottsági Elnök, vagy pl. Dr. Jávor András a Magyar Kormány tisztviselői Kar tiszteletbeli (alapító) elnöke, vagy Rózsa András az ISO 9000 Fórum Elnöke is megjelent és aktívan részt vett az igen előremutató szakmai disputában.
Professzor Úr megalapozó előadásához közvetlenül kapcsolódik majd Harazin Tibor Úr kifejezetten gyakorlat orientált előadása, amelyre Március 7-én 14 órakor kerül sor az EOQ MNB-ben. (Az előadás címe: Minőségről mindenkinek, különös tekintettel az autóipari minőségre.) Erről természetesen kellő időben tájékoztatni fogjuk Önöket.
Azt tervezzük, hogy a márciusi előadást követően továbblépési javaslattal keressük meg az EOQ MNB Szakbizottságainak elnökeit. Ennek célkitűzése arra irányul, hogy egy közösen kialakított és megválasztott keretrendszerben folytassuk a felelős együttgondolkodást annak érdekében, hogy a minőség ügye ismét megteljen tartalommal és képes legyen betölteni misszióját és nemes hívatását.

Hírlevél 18/1 – Milyen jövőt adunk tovább unokáinknak?

Ezúton küldjük meg Önnek a Dr. Biacs Péter (egyetemi tanár) Szakbizottsági Elnökünkkel készült rádiós interjú anyagát, amely a Fenntarthatósághoz kapcsolódik. Már nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy az épített és természeti környezethez is értő szakembereket neveljünk ? állapította meg Biacs Péter Ákos. A rendkívül fontos és közérdekű kérdés, valamint disputa meghallgatásához katt ide:
https://www.orientpress.hu/cikk/2017-12-29_milyen-jovot-adunk-tovabb-unokainknak

Hírlevél 17/12 – Néhány aktualitás az akkreditálásban

A Pódiumbeszélgetések szakmai disputa sorozatban ezúttal Bodroghelyi Csaba, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság Főigazgató helyettese volt a Vendégünk. Ezúton tesszük közkinccsé és osszuk meg Önökkel a rendkívül sikeres rendezvényről készült Összefoglalót, valamint néhány olyan elérhetőséget, amely bemutatja a Hatóság közérdekű tevékenységét.
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/szakb/podium/be171108.pdf
Háttér: https://nah.gov.hu/szervezethttps://nah.gov.hu/hirek/hazaihttps://nah.gov.hu/kapcsolatokhttps://nah.gov.hu/hirek/226https://nah.gov.hu/hirek/386

Hírlevél 17/11 – Pódiumbeszélgetés a Minőség Campusán II.

Újabb sikeres Pódiumbeszélgetésre került sor a Minőség Campus-án, amelynek ezúttal az Óbudai Egyetem kiváló-Bánki- oktatói és kutatói közössége nyújtott otthont. Ezúton tesszük közkinccsé az eseményen elhangzott nagyszerű és igen előremutató előadásokat, valamint az ahhoz kapcsolódó szakmai anyagokat. Olvassák és forgassák jó szívvel és őszinte érdeklődéssel. A rendezvény arra inspirál bennünket, hogy- immár hagyományt teremtve- újabb minőségi campus-on cseréljünk eszmét a minőség ügyét érintő aktuális kérdésekről.
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/szakb/podium/be171024.pdf
Dr. Drégelyi-Kiss Ágota diái: https://eoq.hu/szakb/podium/dregelyi1024.pdf
Galla Jánosné diái https://eoq.hu/szakb/podium/galla1024.pdf
Dr. Farkas Gabriella diái: https://eoq.hu/szakb/podium/farkas1024.pdf
Minőségbiztosítási Szakmérnök/Szakember szakirányú továbbképzési szak ismertetrője https://eoq.hu/szakb/podium/min_szakm.pdf

Hírlevél 17/10 – 360 fokban az Életminőségről

A közelmúltban rendkívül izgalmas Pódiumbeszélgetésre került sor, amelynek középpontjába az Életminőség kérdését állítottuk. Az eseményen résztvevők egyöntetűen azt javasolták, hogy az ott elhangzott kiváló prezentációkat, valamint az ahhoz kapcsolódó szakmai anyagokat mindenképpen tegyük közkinccsé, hogy azt a rendezvényen jelen nem lévő Tagtársaink is megismerjék.
Az előremutató kérésnek ezúton teszünk eleget, jó szívvel ajánlva az érdeklődők szíves figyelmébe a Jeles előadói Kartól ott elhangzottakat.
Prof. Dr. Veress Gábor diái: https://eoq.hu/szakb/podium/ver170906.pdf
Prof. Dr. Biacs Péter diái: https://eoq.hu/szakb/podium/bia170906.pdf
PhD.Dr. Felszeghi Sára diái: https://eoq.hu/szakb/podium/fs170906.pdf
Beszámoló: https://eoq.hu/szakb/podium/be170906.pdf
Rádióbeszélgetés Dr. Biacs Péterrel: https://www.orientpress.hu/cikk/2016-11-21_mi-szukseges-az-emberiseg-fennmaradasahoz
Képek a rendezvényről: https://eoq.hu/szakb/podium/kep170906.htm

Hírlevél 17/9 – Minőség a közszolgálatban? Miért ne?

Korábbi hagyományainkat folytatva ezúton a Topár József Kollégánkkal és Tagtársunkkal készült Rádiós interjú anyagát küldjük meg Önöknek, amely témája miatt méltán tarthat igényt szíves érdeklődésükre. A cikk elolvasásához és az adás meghallgatásához katt ide:
https://www.orientpress.hu/cikk/2017-10-10_minoseg-a-kozszolgalatban-miert-ne
A minőségmenedzsment-rendszernek az a legfontosabb feladata, hogy összehangolja a különböző területeken dolgozók munkáját annak érdekében, hogy a partner, az ügyfél azt kapja, amit elvár, azaz minőséget – emelte ki a Rádió Orienten Topár József egyetemi docens, a kérdés szakértője.

Hírlevél 17/8 – Önkormányzatok Magyarországon?

A közelmúltban az érdeklődő és hozzáértő Kollégák aktív részvétele mellett újabb szakmai disputára került sor, a Pódiumbeszélgetések keretében. Az esemény Vendége és előadója Dr. Gyergyák Ferenc, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének Főtitkára volt. Ezúton tesszük közkinccsé a kiváló referátumot, valamint annak Összefoglalóját.
Az előadás diái: https://eoq.hu/szakb/podium/ea170607.pdf
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/szakb/podium/be170607.pdf
A kitekintés, valamint a Téma felelős továbbgondolását segítően egyúttal csatoljuk a TÖOSZ-szakmai-módszertani- folyóiratának legújabb periodikáját is. Az orgánum átfogó helyzetképet nyújt a hazai önkormányzatokat érintő aktuális kérdésekről. Ennek olvasásához katt ide:
http://töosz.hu/uploads/onkormanyzat-ujsag-pdf/Onkormanyzat_2017_01_netre_kicsi5.pdf

Hírlevél 17/7 – Disputa a Minőség Campusán

A most közreadott anyagok segítségével elkalauzoljuk a „Minőség Campus”-ára, amelyen a közelmúltban – Dr. Kövesi János tanszékvezető Professzor Úr kiemelt támogatásával – egy újabb rendkívül sikeres és izgalmas szakmai disputára került sor. Forgassák és olvassák haszonnal Dr. Topár József c. egyetemi docens tagtársunk nívós prezentációját, valamint az ahhoz kapcsolódó Összefoglalót.
Az előadás diái https://eoq.hu/szakb/podium/ea170524.pdf
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/szakb/podium/be170524.pdf
Emellett elérhetővé tesszük azon dokumentumokat is, amelyek bepillantást nyújtanak kiváló minőségi Partner Műhelyünk életébe.
BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék ismertetője: https://eoq.hu/szakb/podium/bme-mvt.pdf
BME Mérnöktovábbképző Intézet Minőségügyi mérnök – Minőségügyi menedzser felsőszintű szaktanfolyam ismertetője: https://eoq.hu/szakb/podium/bme-mti.pdf

Hírlevél 17/6 – Ipar 4.0 stratégia

A közeli napokban került sor a Pódiumbeszélgetések a Minőségről disputa sorozat újabb rendezvényére. Az esemény ezúttal az Ipar 4.0 stratégiai koncepciójának áttekintését helyezte a középpontba. A sikeres rendezvény Előadója Dr. Nikodémus Antal, a Nemzetgazdasági Minisztérium Főosztályvezetője volt. A rendkívül átfogó és igényes referátumhoz élénk szakmai érdeklődés mellett, interaktív szakértői párbeszéd kapcsolódott. Mindennek hozadéka abban összegezhető, hogy a Pódium-műhely keretében folytatni kell a témához kapcsolódó további kérdések felelős áttekintését és megvitatását.
Ezúton küldjük meg Önnek a workshop prezentációját, valamint az ahhoz kapcsolódó anyagokat.
Előadás: http://eoq.hu/szakb/podium/ea170426.pdf
Képek a rendezvényről: http://eoq.hu/szakb/podium/kep170426.htm

Hírlevél 17/5 – Az értéktervezés aktuális aspektusai

A Pódiumbeszélgetések sorozatban 2017. február 20-án Biacs Péter Tanár Úr volt a vendégünk.Az esemény részt vevői sokszorozó hatású előadást hallgathattak meg, amelyhez igen élénk szakmai disputa kapcsolódott. Az itt szerzett ismereteket ezúton tesszük közkinccsé és küldjük meg az EOQ MNB teljes tagsága részére.
Az előadás diái: https://eoq.hu/szakb/podium/biacs1702.pdf
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/szakb/podium/be170220.pdf
További ismeretbővítésként a Hírlevélhez csatoljuk Professzor Úr egyik korábbi anyagát, amely jól kiegészíti és teljesebbé teszi a Pódiumon elhangzottakat. Utóbbi közreadásának támogatásáért külön köszönjük Dr. Oláh István Úr nagyvonalú és együttműködő segítségét.
https://eoq.hu/szakb/podium/mag16elbizt.pdf

Hírlevél 17/4 – Kockázatbecslés, élelmiszerbiztonság

A közeli napokban a Pódiumbeszélgetések disputa sorozatunk keretében rendkívül izgalmas beszélgetésre került sor az Értéktervezés, valamint az értékelemzés tárgy körében.A téma előadója Dr. Anwar Mustafa Tanár Úr volt.A vitában elhangzottak arra inspirálnak bennünket, hogy a teljes – és nagyra becsült – EOQ MNB tagság körében közkinccsé tegyük az ott érintett gondolatokat.
Az előadás diái: https://eoq.hu/szakb/podium/anw170320.pdf
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/szakb/podium/be170320.pdf
S emellett jó szívvel ajánljuk a Magyar Értékelemzők Társasága Elnökével készült rádiós program anyagát is, amely közvetlenül kapcsolódik e fontos és közérdekű Témához. Az adás meghallgatása:
http://radioorient.hu/adasok/2017-01-19_varga_attila

Hírlevél 17/3 – Sokat lendíthet a vállalatokon az értékelemzés

A „Pódiumbeszélgetések a Minőségről” c. szakmai disputa sorozatunk keretében 2017. március 20-án tekintjük át az értéktervezés, valamint elemzés témáját. Ehhez kapcsolódó fontos és hangsúlyos előzményként ajánljuk szíves figyelmükbe a Magyar Értékelemzők Társasága Elnökével készült rádiós Programot. A cikkhez és az adás meghallgatásához katt ide:
http://www.orientpress.hu/cikk/2017-02-02_sokat-lendithet-a-vallalatokon-az-ertekelemzes-

Hírlevél 17/2 – A kormányzati CSR Cselekvési Terv

A Decemberben megtartott Pódiumbeszélgetés keretében méltó témával zártuk a 2016-os Évet, mivel Tölgyes Gabriella (NGM) nemzeti CSR koordinátor előadásában : Mérlegen a kormányzati CSR Cselekvési Terv (Előzmények-tapasztalatok-következő lépések) c. témát tüztük a disputa sorozat fókuszába.
Az előadás diái: https://eoq.hu/szakb/podium/csr161207.pdf
Az igen kiváló referátumhoz kapcsolódó Összefoglaló kiadványt, amely valamennyiünket inspirálhat az e területen történő felelős együtt gondolkodásban, továbblépésben és fejlődésben a következő linkről tölthetik le:
Jót s jól: http://eoq.hu/szakb/podium/jot-s-jol.pdf

Hírlevél 17/1 – Kockázatelemzés, értékek mentén

A 2016. Október 19-én, a Kodolányi Főiskolán megtartott Kockázatkezeléshez kapcsolódó Pódiumbeszélgetés meghatározó és kisugárzó jelentőségét bizonyítja az, hogy a témával – aktualitása okán – a szélesebb szakmai közvélemény is egyre inkább foglalkozik. „Egy értelmes kockázatkezeléssel az életünk biztonságosabbá válhat, életminőségünk pedig jelentősen javulhat.” Ennek jegyében került sor azon Rádiós szakmai disputára, amelynek Vendége Prof. Dr. Veress Gábor egyetemi tanár volt. Hallgassák és olvassák ennek anyagát Hírlevelünkben is:
Cikk: http://www.orientpress.hu/cikk/2017-01-27_kockazatelemzes-ertekek-menten
A műsor meghallgatása: https://radioorient.hu/adasok/2017-01-12_veress_gabor

Hírlevél 16/11 – Mit tehetünk a bolygónk megőrzéséért és fennmaradásáért

Az EOQ MNB nyitottságát, valamint a keretein belül immár sikeresen működő Pódiumbeszélgetések sorozat kisugárzó hatását mutatja az, hogy a közelmúltban Dr. Biacs Péter az EOQ MNB Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Szakbizottságának elnöke már foglalkozott azon (bolygónkat és a Bio-szférát) érintő kérdésekkel, amelyek mindannyiunkat érintenek.E témához kapcsolódva, mintegy sajátos továbbgondolásként került sor a közelmúltban az alábbi rendhagyó rádiós szakmai disputára.
Biacs Elnök Úr gondolatait jó szívvel ajánljuk az EOQ igényes, felelősségtudatos Tagságának pártfogó figyelmébe. A műsor meghallgatása:
http://radioorient.hu/adasok/2016-10-27_Biacs_Peter_
Cikk a témában:
https://orientpress.hu/cikk/2016-11-21_mi-szukseges-az-emberiseg-fennmaradasahoz

Hírlevél 16/10 – Minőség az egészségügyben?

Az EOQ MNB. felelőssége és tudatosan vállalt küldetése az, hogy a minőségügy kérdéseiről a legszélesebb körben és felületen hallassa szavát és fejtse ki véleményét. Ennek kiváló katalizáló példája a Dr. Gődény Sándor Elnök Úrral készített beszélgetés, amely a közelmúltban a Rádió Orient programja keretében hangzott el. Az adás meghallgatása:
http://radioorient.hu/adasok/2016-10-20_godeny_sandor
Cikk a témában:
http://orientpress.hu/cikk/2016-11-08_az-ember-lelke-is-fontos-a-minosegi-betegellatasban

Hírlevél 16/9 – Minőségügyi kérdések az egészségügyi alapellátásban

Ezúton ajánljuk szíves figyelmébe – Jeles Tagtársunk – PhD.Dr. Felszeghi Sára kiváló előadásának anyagát, amely a Pódium beszélgetések keretében a közelmúltban hangzott el. A Program sikerét a rendezvény hozzáértő Hallgatósága az Előadó felé nyomban visszaigazolta, mivel a referátumhoz igen aktív és előremutató szakmai disputa kapcsolódott, amely Mindenkit kölcsönösen inspirált.
Beszámoló: http://eoq.hu/szakb/podium/be160907.pdf
Az előadás diái: http://eoq.hu/szakb/podium/ea160907.pdf
Az Esemény szervezésében részes szakbizottsági elnökök ezúton mondanak köszönetet Dr. Gődény Sándor Elnök Úrnak, Aki kiemelten támogatta a rendezvényhez kapcsolódó törekvéseinket.
A Pódium témája mellett megküldjük Önnek az Előadóval készült – egyik – korábbi rádió adás anyagát is, amely méltán tarthat számot az EOQ MNB lelkes és igényes Tagsága megtisztelő figyelmére. A rádió adás meghallgatása:
http://radioorient.hu/adasok/2016-03-10_felszeghy_sara

Hírlevél 16/8 – Iránytű a jogszabálydzsungelhez

Engedje meg, hogy szíves figyelmükbe ajánljuk legutóbbi – sikeres – Pódiumbeszélgetésünk témáját. Úgy gondoljuk, hogy az Előadó (Phd. Dr. Ződi Zsolt egyetemi docens) olyan közérdekű kérdéssel foglalkozott, amely méltán tarthat számot az EOQ MNB teljes tagságának figyelmére.
Az előadás diái: https://eoq.hu/szakb/podium/zodi1608.pdf
Beszámoló a rendezvényről: https://eoq.hu/szakb/podium/be160829.pdf
A téma továbbgondolását szolgálhatja ugyancsak az alábbi 2 rádiós adás is, amely tágabb horizonton közelíti meg e folyamatot. A rádiós adások meghallgatása:
http://radioorient.hu/adasok/2016-03-31_zodi_zsolt
http://radioorient.hu/adasok/2016-06-16_zodizsolt

Hírlevél 16/7 – A minőségügy fejlesztésének nemzetközi tendenciái

Ezúttal a Prof. Dr. Molnár Pállal készített rádiós interjú adásának anyagát ajánljuk szíves figyelmébe. Úgy gondoljuk, hogy a beszélgetés keretében érintett kérdések érdemben hozzájárulnak a minőségügy helyzetének tovább és együtt gondolásának közös műhelymunkájához, valamint az ehhez kapcsolódó előremutató szakmai disputákhoz. Az interjú meghallgatása:
https://radioorient.hu/adasok/2016-07-07_molnar_pal
összefoglaló:
https://orientpress.hu/cikk/molnar-pal-a-minosegrol-strategiai-szinten-kell-gondolkodni

Hírlevél 16/6 – A Seniorok helyzetéről

Engedjék meg, hogy jó szívvel ajánljuk szíves figyelmükbe jeles Tagtársunk, Dr. Felszeghi Sára véleményét a Seniorok helyzetéről, valamint az ehhez kapcsolódó továbblépés lehetőségeiről. A rádiós interjú meghallgatásához katt ide:
http://radioorient.hu/adasok/2016-06-02_felszeghi_sara

Hírlevél 16/5 – Nevezéktan kérdésköre

A közelmúltban a Kodolányin megtartott igen sikeres Pódiumbeszélgetés keretében Prof.Dr. Veress Gábor egyetemi tanár referátumához kapcsolódóan több előremutató és megerősítő  vélemény arra irányította a közös figyelmet, hogy szakmai műhelyeinknek foglalkoznia kell az un. Nevezéktani kérdéskörrel. Ehhez kapcsolódóan igen figyelemreméltó lehetséges elképzelést vázol fel Lukács Béla Tagtársunk megközelítése.
Jó szívvel ajánljuk mindezt valamennyiük figyelmébe. A Lukács Úr Által felvázolt metodika megismeréséhez és áttanulmányozásához katt ide:
http://marmin.chr.hu/page.php?message_ID=3382&code=9b78kba47akk7b5767571ka9e4aa1k7f9d7613

Hírlevél 16/4 – Szenior Akadémia

Korábban már a Pódiumbeszélgetések a Minőségről vita sorozat keretében áttekintettük a Szenior Akadémia életre hívására vonatkozó (mellékelt) igen előremutató elgondolást. A témához élénk disputa kapcsolódott és már akkor többen indokoltan utaltak arra, hogy minderről érdemes megkérdezni a EOQ MNB teljes szakmai Közönségét. Ennek jegyében és érdekében tesszük közkinccsé az intézmény megteremtéséhez kapcsolódó anyagokat:
https://eoq.hu/arh/akt16/elgondolasok.pdf
https://eoq.hu/arh/akt16/japanok.pdf
https://eoq.hu/arh/akt16/foglalkoztatas.pdf

Hírlevél 16/3 – Miért nem fontos ma a minőség, s miként tehetjük fontossá?

Ezúttal Prof. Dr. Veress Gábor egyetemi tanár interjúját ajánljuk szíves figyelmükbe, amely a Rádió Orienten került közkinccsé tételre. Az adás a minőségügy fundamentális kérdéseivel foglalkozik. Az adás meghallgatása:
http://radioorient.hu/adasok/2016-05-12_veress_gabor

Hírlevél 16/2 – Domotika

Folytatjuk a „Pódiumbeszélgetések a Minőségről” belső szakértői – interaktív – szolgáltatásával megkezdett közös műhelymunkát. Ennek jegyében ezúttal jó szívvel ajánljuk szíves és pártfogó figyelmükbe a Domotika tárgykörében készült vita anyagot.
Domotikai alkalmazások: https://eoq.hu/arh/akt16/domotika1.pdf
Domotikai előadás diái: https://eoq.hu/arh/akt16/domotika2.pdf

Hírlevél 16/1 – Ember és Bioszféra – klímaváltozás

A „Pódiumbeszélgetések a Minőségről” immár hagyományteremtő szakmai rendezvénysorozat több rendszeres belső szakértői – interaktív – szolgáltatással tervezi bővíteni a megkezdett, s napjainkra immár kiteljesedő közös műhelymunkát. Ennek jegyében elsőként jó szívvel ajánljuk szíves és pártfogó figyelmükbe a Prof. Dr. Biacs Péterrel készült rádiós Programot. Az adás a következő linken hallgatható meg:
http://radioorient.hu/adasok/2016-04-21_biacs_peter