Köszönetnyilvánítások

Az EOQ MNB köszönetet mond a személyi jövedelemadó 1% felajánlásokért melyet minden évben a „Minőség és Megbízhatóság” műszaki-tudományos szakfolyóirat színvonalas és rendszeres kiadásához használ fel. A pontos összeget az éves köszhasznúsági jelentéseink tartalmazzák.


Az EOQ MNB Egyesület köszönetet mond „Innováció – Minőség – Versenyképesség Konferencia” megrendezését lehetővé tevő a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivataltól kapott 3.000.000,- Ft támogatásért.


Az EOQ MNB Egyesület „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóiratának 2017/1. számának megjelenését a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával az NKFI Alapból kapott 500.000,- Ft támogatás tette lehetővé.


Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület 2014. évi tagsági díjának befizetése a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával került megvalósításra.


„A MINŐSÉG AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN EURÓPAI SZINTEN – QUALIMED” című projektet az Európai Bizottság finanszírozza az élethosszig tartó tanulás programján, a Leonardo da Vinci alprogramon, az Innováció Transzfer akción keresztül.
Projektszám: LLP-LdV-ToI-2012/RO/019          Sajtóközlemény

„Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Jelen kommunikáció csak a szerző nézeteit tükrözi és a Bizottságot semmiféle felelősség sem terheli az abban foglalt információ felhasználásával kapcsolatban.”