Köszönetnyilvánítások

Az EOQ MNB köszönetet mond a személyi jövedelemadó 1% felajánlásokért melyet minden évben a „Minőség és Megbízhatóság” műszaki-tudományos szakfolyóirat színvonalas és rendszeres kiadásához használ fel. A pontos összeget az éves köszhasznúsági jelentéseink tartalmazzák.


NGM támogatás az EOQ éves tagsági díj fedezetére: 2588 eFt

Az NGM-mel kötött támogatási szerződés által rendelkezésre bocsájtott összeg fedezte az EOQ MNB Közhasznú Egyesület 2023. évi tagsági díját az Európai Minőségügyi Szervezetben. A támogatás odaítélésével az EOQ MNB Egyesület a 24 európai országot tömörítő szervezetben való folyamatos tagságát megőrizte és a tagsághoz kapcsolódóan folytatta magas színvonalú szakmai tevékenységét a hazai minőségfejlesztés és az innováció, valamint minőségügyi szakemberek továbbképzése terén. Az EOQ teljes jogú tagjaként továbbra is olyan korszerű minőségügyi ismeretekre tettünk szert, melyek nagyon hasznosak Magyarország versenyképességének elősegítése és növelése érdekében.


KIM támogatás a „Minőség-Innováció 2023” nemzeti és nemzetközi pályázat szervezésére és lebonyolítására: 1500 eFt

A „Minőség-Innováció 2023” nemzeti és nemzetközi pályázaton nagy-, kis- és közép-, valamint mikro vállalati, továbbá körkörös gazdaság és szénsemleges innovációk, közszféra, oktatási és egészségügyi szférában működő szervezetek, továbbá a potenciális kategóriában lehetett részt venni. Nemzeti Díjat kapott kategóriájában a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft., az IVM Zrt., a Print Brokers Team Kft., a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat, az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt., a MEDICOR Elektronika Zrt. és az AGM Betonelemgyártó, Forgalmazó és Építő Zrt.pályázata. Nemzetközi szinten az MEDICOR Elektronika Zrt. és AGM Betonelemgyártó, Forgalmazó és Építő Zrt.díjat nyert kategóriájában”. A többi 5 magyar nemzeti díjas pályázat nemzetközi finalista oklevelet kapott.


AM támogatás a „XIX. Minőségmenedzsment az élelmiszergazdaságban 2023” konferencia rendezése: 1000eFt

A hagyományos konferencia 2023. november 21-én Szegeden a Csongrád-Csanád megyei Kereskedelmi és Iparkamara székhelyén került megtartásra, amelyen közel 100 szakember vett részt. Az előadások közül kiemelendő Dr. Felkai Beátának, az Agrárminisztérium helyettes államtitkárának és Éder Tamásnak, a Felelős Élelmiszer-előállítók Szövetsége elnökének az előadása. Értékes tapasztalatcserét jelentett a felkért vállalati minőségügyi vezetők (összesen 5) előadása, akik aktuális feladataikról számoltak be.


Az EOQ MNB Egyesület köszönetet mond „Innováció – Minőség – Versenyképesség Konferencia” megrendezését lehetővé tevő a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivataltól kapott 3.000.000,- Ft támogatásért.


Az EOQ MNB Egyesület „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóiratának 2017/1. számának megjelenését a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával az NKFI Alapból kapott 500.000,- Ft támogatás tette lehetővé.


Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület 2014. évi tagsági díjának befizetése a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával került megvalósításra.


„A MINŐSÉG AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN EURÓPAI SZINTEN – QUALIMED” című projektet az Európai Bizottság finanszírozza az élethosszig tartó tanulás programján, a Leonardo da Vinci alprogramon, az Innováció Transzfer akción keresztül.
Projektszám: LLP-LdV-ToI-2012/RO/019          Sajtóközlemény

„Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Jelen kommunikáció csak a szerző nézeteit tükrözi és a Bizottságot semmiféle felelősség sem terheli az abban foglalt információ felhasználásával kapcsolatban.”