Tagság előnyei | Jelentkezés

Tájékoztató az EOQ MNB Közhasznú Egyesületről és a tagság előnyeiről

Nyomtatható 4 oldalas tájékoztató
A tagság előnyei:  jogi , egyéni

Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága (EOQ MNB Egyesület) társadalmi szervezetként 1972 – tehát megalakulása óta – tagja az Európai Minőségügyi Szervezetnek (European Organization for Quality). Az EOQ a tagországok teljes jogú tagszervezeteinek non-profit szövetsége, amely – többek között – az Európai Bizottság minőségügyi tanácsadó szerve. Az EOQ MNB Egyesület 1972 óta Magyarországot képviseli ebben az európai szövetségben.

A Bíróság 2016-ban elfogadva a 2015. március 16-i Közgyűlés Alapszabály módosítását és szervezetünket Közhasznú Egyesületté nyilvánította így nevünk EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület-re változott.

Az EOQ MNB Egyesület fő célkitűzései:

− a minőségi kultúra, a hazai termékek és szolgáltatások minőségfejlesztésének elősegítése;

− a hazai minőségügy eredményeinek ismertetése európai és nemzetközi fórumokon;

− korszerű tudás és a külföldi tapasztalatok átadása a hazai minőségügyi szakemberek részére.

Az EOQ MNB Egyesület tevékenysége magában foglalja tehát – többek között – a minőségügy új hazai és nemzetközi ismereteinek terjesztését, az innovációt, a szakirányú képzést és továbbképzést, valamint hozzájárulást a társadalom és a szervezetek minőségkulturája színvonalának emeléséhez. Ennek során szorosan együttműködik egyéni és jogi tagjaival, valamint a kormányzati szervekkel, oktatási és kutatóintézményekkel, kamarákkal és más civil szervezetekkel.

Az EOQ MNB Egyesület összesen több mint 1000 egyéni, illetve jogi tag-képviselője és mintegy 250 jogi tagja között megtalálhatók a minőség iránt leginkább elkötelezett gazdálkodó és közigazgatási szervezetek, egészségügyi intézmények, egyetemi karok és szervezeti egységeik, kutatóintézetek, vizsgáló laboratóriumok, tanácsadó és tanúsító szervezetek, valamint vezetőik és munkatársaik.

Az EOQ MNB Egyesület tagságának előnyei:

• a jogi tagságot elismerő oklevél rendelkezésre bocsátása évenként;

• a jogi tagok képviselői és az egyéni tagok aktuális névsora a honlapon megtekinthető;

• a jogi tagság – külön megállapodás alapján – feltüntethető az üzleti levelezésen, a képviselő és az egyéni tagság – minden kötöttség nélkül – a névjegykártyán;

• szabadon választható tagság a 12 Szakbizottság bármelyikében, (akár több Szakbizottságban is), amelyek térítésmentes rendezvényein (évente mintegy 60) információ- és tapasztalatcserére közvetlen lehetőség adódik;

• a támogató tagsági díjat fizető jogi tagok minden alkalmazásban lévő munkatársa kedvezményt kap a költségtérítéses EOQ MNB Egyesület rendezvényeinek részvételi díjából;

• az EOQ MNB Egyesület által kiadott időszakos tájékoztatók, meghívók érdeklődési körnek megfelelően megadott e-mail címemre megküldése, az Évkönyv megjelentetése, amelyben a jogi tagok, képviselőik és az egyéni tagok névjegyzéke is szerepel;

• a ”Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóiratot (évenkénti 4 füzet választható formában: nyomtatott füzetként vagy online elérhetőséggel, 2006-ig visszamenőleg témacsoportok szerinti keresés lehetőségével) képviselőként kiegészítő hozzájárulás ellenében kapják meg.

• az EOQ MNB Egyesület konferencia és más minőségügyi kiadványainak rendelkezésre bocsátása online elérhetőséggel a tagok részére..

Az EOQ MNB Egyesület jogi alaptagsági díja: 40000,- Ft/év
Egyéni alaptagsági díj: 6000,- Ft/év

Jogi tag belépése doc    pdf fájl;              Egyéni tag belépése doc,    pdf fájl

Aktuális információk az EOQ MNB Egyesület honlapjáról, illetve a Központi Titkárságtól szerezhetők be: info@eoq.hu

Tagok adatmódosítása, jelentkezés szakbizottságokba

Ajánlások egyesületi tagok szakbizottsághoz való csatlakozására az EOQ MNB Szakbizottságok tevékenységének rövid ismertetése alapján: https://eoq.hu/szakbiz-ajanlo.pdf

Nem tagok jelentkezése minőségügyi híreinkre

Budapest 2023. augusztus 1.

Dr. Molnár Pál
EOQ MNB elnök