Szakember-tanúsítás és -regisztráció

Az EOQ és az EOQ MNB szakember-tanúsítás és -regisztráció harmonizált rendszerének rövid ismertetése és dokumentumai

Tájékoztató az EOQ MNB tanúsítványokról (1 oldal)
Tájékoztató az EOQ MNB minőségügyi továbbképzéseiről (1 oldal)
Regisztrált magyar minőségügyi szakemberek jegyzéke

A legtöbb nemzetközi szervezetnél már sikerült elismertetni a minőséget alapvető menedzsment tudományként. Erre alapozva az utóbbi időben egyre inkább a minőségügyi szakemberek oktatása, képzése, tanúsítása és regisztrálása, valamint általános elismerése került az előtérbe. Ezen a területen az EOQ (European Organization for Quality – Európai Minőségügyi Szervezet) harmonizált rendszerre, amit az EOQ MNB nemzeti hatáskörbe véve alkalmaz meghatározó jelentőségű, mert jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a minőségügyi szakemberek valóban alkalmasak legyenek feladataik ellátására. A következők felvázolják az európai harmonizált rendszer alapjait és legfontosabb követelményeit, továbbá a hazai alkalmazás főbb részleteit.

Az EOQ európai rendszere

1994-ben került bevezetésre a minőségügyi szakemberek tanúsításának és regisztrálásának EOQ harmonizált rendszere. Ez azokra az oktatási és képesítési sémákra épült, amelyek több EOQ tagszervezetben már működtek, tovább erősítve azokat a vonatkozó eljárások harmonizálásával. Az EOQ harmonizált rendszer tartalmazza a következőket:

– A minőségügyi szakemberek egyes kategóriái számára előírt tudásanyagot, valamint kompetenciákat.

– A továbbképző tanfolyamok keret-óraszámát.

– A tanfolyamok modellszerű összhangját.

– A vizsgáztatás részelemeit és az eljárásokat.

– A tanúsítás és regisztrálás lebonyolítási rendjét.

Ugyanakkor azonban nem írja elő a minőségügyi szakemberek oktatásának módját, nem egységesíti a továbbképző tanfolyamok tananyagát. Az EOQ célja a szakképesítések kölcsönös elismerésének biztosítása a rendszeren belül. Az EOQ harmonizált rendszere világszerte ismert és elfogadott, aminek eredményeképpen eddig már mintegy 100 000 tanúsítványt adtak ki elsősorban Európában, de a világ nagyon sok más országában is..

A rendszer ismertetését az alábbi dokumentum foglalja össze:
Az EOQ MNB szakember-tanúsítás és -regisztráció általános irányelvei


Az EOQ harmonizált rendszere követelményeit és előírásait figyelembe véve az az EOQ MNB a következő tanúsítvány-típusokat adja ki saját tanfolyamai vagy az elfogadott Képzési Központok tanfolyamai alapján:

EOQ MNB Minőségügyi Asszisztens (Quality Assistant – QAS):

Az EOQ MNB Minőségügyi Rendszermenedzser mellett részt vesz a minőségirányítási rendszer kialakításában, működtetésében, folyamatos fejlesztésében és tanúsíttatásában.

EOQ MNB Minőségirányítási Megbízott (Quality Management Technician – QMT):

Az EOQ MNB Minőségirányítási Megbízott az EOQ MNB Minőségügyi Rendszermenedzser irányítása mellett közreműködik a minőségirányítási rendszer kialakításában, működtetésében, folyamatos fejlesztésében és tanúsíttatásában, valamint feladata megbízás alapján annak képviselete a partnerek irányába is.

EOQ MNB Minőségügyi Szakértő (Quality Professional – QP):

Az EOQ MNB Minőségügyi Szakértő elsősorban a minőségtechnikákat ismeri alaposan, valamint azok adaptálásának és eredményes alkalmazásának felelőse. Képes termék- és folyamataudit elvégzésére, belső auditori tevékenységre, beleértve a vevői auditok kezelését és a beszállítók értékelését is.

EOQ MNB Minőségügyi Rendszermenedzser (Quality System Manager – QSM):

Képes bevezetni, fenntartani és továbbfejleszteni egy olyan minőségirányítási rendszert, amely bármely méretű szervezet igényeinek megfelel, valamint a vezetés képviselőjeként szerepel, elősegíti a vevői elvárások megismerését az egész szervezetben. Képes termék- és folyamataudit elvégzésére, belső auditori tevékenységre, partnere a külső szervezeteknek a menedzsment rendszerrel kapcsolatos kérdésekben.

EOQ MNB Minőségügyi Auditor (Quality Auditor – QA):

Jól ismeri az auditálási gyakorlatot, megfelel az ISO 19011-es szabvány követelményeinek. Képes harmadik fél általi auditot elvégezni, a kompetenciájára kiterjedően figyelembe véve az szakágazati elvárásokat.

EOQ MNB Környezeti Rendszermenedzser (Environmental Systems Manager – ESM):

Képes kialakítani, fenntartani és továbbfejleszteni környezetközpontú irányítási rendszert.· Az EOQ MNB Környezeti Auditor (Environmental Auditor – ESA): képes második és harmadik fél általi környezetvédelmi auditot elvégezni.

EOQ MNB TQM Menedzser (TQM Leader – TQML):

Professzionális módon tudja vezetni és támogatni a szervezet vezetését és mobilizálni munkatársait a TQM irányába történő változásmenedzsment során az Európai vagy más hasonló Kiválóság Modellek alkalmazásával.

EOQ MNB TQM Felülvizsgáló (TQM Assessor -TQMA):

Végre tudja hajtani az önértékeléseket (belső értékelés) és a szervezetek értékelését (külső értékelés), valamint más tevékenységek értékelésére. Az értékeléseket az Európai vagy más Kiválóság Modellek alapján végzi.

EOQ MNB Minőség-/Környezetirányítási Rendszer Tanácsadó (Management System Consultant – MSC):

Képes hatékonyan, jól működő minőségirányítási, illetve környezetirányítási rendszerek kialakítására – mind a termelő, mind a szolgáltató szférában, függetlenül a vállalkozás vagy szervezet méretétől. Ismeri a tanácsadási tevékenység főbb összefüggéseit és folyamatait, beleértve a tanácsadói vállalkozás fejlesztését is. Tudatosan alkalmazza a szervezet-átalakítás, változásmenedzsment, projektmenedzsment eszközeit, a TQM munkakultúra fejlesztésének alapvető módszereit. Tisztában van az „ember-ember” kapcsolat etikai, kommunikációs és motivációs tényezőivel.

EOQ MNB Minőségügyi Menedzser az Egészségügyben (Quality Manager in Healthcare – QSMH):

Képes kialakítani, bevezetni, fenntartani és továbbfejleszteni egy olyan minőségirányítási rendszert, amely bármely méretű egészségügyi szervezet igényeinek megfelel, elősegíti a vevői (beteg) elvárások megismerését és teljesülését az egész szervezetben. Képes belső auditorkénti tevékenységre, partnere a külső szervezeteknek a menedzsment rendszerrel kapcsolatos kérdésekben.

EOQ MNB Élelmiszerbiztonsági Rendszermenedzser (Food Safety System Manager – FSSM):

Képes kialakítani, bevezetni, fenntartani és továbbfejleszteni az élelmiszerbiztonsági irányítási és a HACCP rendszert az élelmiszertermelőknél, -feldolgozóknál és –forgalmazóknál, valamint a közétkeztetés és az éttermi szolgáltatások területén.

EOQ MNB Élelmiszerbiztonsági Auditor (Food Safety Auditor – FSA):

Jól ismeri az auditálási gyakorlatot és megfelel az ISO 19011-es szabvány követelményeinek, valamint képes harmadik fél általi auditot elvégezni az ISO 22000-es szabvány alapján.

EOQ MNB Információbiztonsági Rendszermenedzser (Information Security Management System Manager – ISMSM):

Képes kialakítani, bevezetni, fenntartani és továbbfejleszteni egy olyan információbiztonsági rendszert, amely bármely méretű szervezet igényeinek megfelel, valamint szakterületén a vezetés képviselője és elősegíti az egész szervezetben a vevői elvárások megismerését az információbiztonság területén.

EOQ MNB Információbiztonsági Auditor (Information Security Management System Auditor – ISMSA):

Jól ismeri az auditálási gyakorlatot és megfelel az ISO 19011-es szabvány követelményeinek, valamint képes külső és belső információbiztonsági auditot elvégezni az ISO/IEC 17799-es és más kapcsolódó szabványok szerint.


A szakember-tanúsítási eljárás dokumentumai:

Az EOQ MNB Egyesület által kiadásra kerülő tanúsítványok jegyzéke

Regisztrációs lap EOQ MNB szakember tanúsításhoz/regisztráláshoz

Az EOQ MNB szakembertanúsítási díjtételei  (érvényes 2024. január 1-től)

Irányelvek az EOQ MNB tanúsítvány megújításához szükséges kreditpontok megszerzésére

Az EOQ MNB által működtetett, illetve elfogadott Képzési Központok és tanfolyamok jegyzéke

EOQ MNB Szakembertanúsítás Szakmai Magatartási Szabályzat

Az EOQ MNB Etikai Kódexe EOQ okleveles auditorok és tanácsadók, valamint EOQ TQM felülvizsgálók részére


A Felnőttképzés dokumentumai

Felnőttképzők nyilvántartásába vétele: B/2020/005296

Az EOQ MNB Felnőttképzési Szakmai Tanácsadó Testületének működési szabályzata

Az EOQ MNB felnőttképzési tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatásai

Tudásszint felmérés

A térítésmentes könyvtárlátogatási szolgáltatás


Általános linkek:

Aktuális tanfolyamajánlatok

Tanfolyamajánlatok időpont egyeztetéssel

Regisztrált magyar minőségügyi szakemberek jegyzéke

További információk, jelentkezés: info@eoq.hu