Egyesületünk 2020. évi Közgyűlése

Weben megrendezett közgyűlésünk sikeresen lezajlott!
Köszönjük, hogy 126 tagunk szavazott!
Hamarosan közzé tesszük a közgyűlés jegyzőkönyvét!

Tisztelt Tagtárs!

Ezúton értesítjük az EOQ MNB Egyesület valamennyi tagját, hogy éves Közgyűlésünket a Kormány 102/2020. (IV. 10.) Kormány rendelete alapján elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartjuk meg.

A rendelet értelmében a tagok elé terjesztendő anyagokat honlapunkra feltesszük, a közgyűlés megtartását honlapunkon és e-mailben meghirdetjük és a webes szavazólap elérhetőségét megadjuk.

A közgyűlés összefoglaló anyagát a következő dokumentum tartalmazza, melyben az egyes főbb dokumentumok elérhetősége is megtalálható:
https://eoq.hu/2020/kozgyul.pdf

A közgyűlés napirendi pontjai a következők:

  1. A napirend elfogadása
  2. Közreműködő tisztségviselők megválasztása
  3. Beszámoló a 2019. évben és az elmúlt 4 évben végzett munkáról, valamint a 2020. évre tervezett feladatokról https://eoq.hu/emlek/19evk.pdf
  4. Az Egyesület 2019. évi összefoglaló elszámolásának bemutatása
  5. A Felügyelő Bizottság elnökének jelentése https://eoq.hu/2020/fb-jelentes.pdf
  6. A közhasznúsági jelentés ismertetése https://eoq.hu/emlek/kh19.pdf
  7. Az Egyesület 2020. évi költségvetésének bemutatása
  8. Javaslat az idén esedékes tisztségviselő választás a pandémiás helyzet utánra való halasztásáról
  9. A napirendi pontokra szavazatok elektronikus leadása: https://eoq.hu/2020/szavaz.htm

Kérjük egyéni tagjainkat és jogi tagjaink képviselőit, hogy minél nagyobb számban adják le szavazatukat legkésőbb május 22. délig. Amennyiben meghatalmazott személlyel kívánják képviseltetni magukat akkor az info@eoq.hu címre küldött levélben adják meg a személy nevét, e-mail címét és lakáscímét.

Budapest, 2020. április 30.

Tagtársi üdvözlettel:

Dr. Molnár Pál
az EOQ MNB Egyesület elnöke