Közgyűlésünk veszélyhelyzet megszűnése utánra halasztása

Elnökségi ülés

Közgyűlésünket a rendkívüli helyzetre való tekintettel jelenleg nem tudjuk megtartani, így az éves közgyűlés anyagainak elfogadását az 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet értelmében az anyagok elektronikus megküldést követően ülés tartása nélküli határozathozatallal az elnökségi tagok mailben történő szavazata alapján tettük meg.

Az éves beszámolót, elszámolást, a Felügyelő Bizottság elnökének jelentését és a jövő évi tervet, valami a bíróságra május végéig benyújtandó közhasznúsági jelentést és mellékleteit az Elnökség tagjainak mailben megküldtük. Az Elnökség tagjai válaszlevelükben minden dokumentumot elfogadtak, így a bíróságra benyújtásra került.

Az anyagokat az elnökségi ülés jegyzőkönyve tartalmazza:
https://eoq.hu/emlek/eln210512.pdf

A közhasznúsági jelentés a Bíróság rendszeréből letöltve:
https://eoq.hu/emlek/kh20.pdf

A már tavaly esedékessé vált tisztségviselő-választást a kormányrendelet értelmében a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napjáig megtartandó választáson kell megtartani.

Az EOQ MNB Elnöksége