Karácsonyi és Újévi Üdvözlet

az EOQ MNB minden tagja, oklevelese, támogatója és partnere részére

Nyomtatható formában: http://eoq.hu/emlek/evk/kar23.pdf

Az EOQ MNB Közhasznú Egyesület 2023-ban egy – a pandémiás periódus előtti időszakra emlékeztető szokványos „viszonylag csendes” – évet zár.

Éves tevékenységünk legfontosabb eseményei a következő pontokban foglalhatók össze:

  • május 10-én eredményesen megtartottuk az éves közgyűlést, amelyen Dr. Bod Péter Ákos, a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa, nagyívű bevezető előadást tartott „Minőségpolitika, iparpolitika, digitalizáció” címmel.
  • .A visszarendeződés jelének is tekinthetjük, hogy csak egy tervezett szinten tartó workshop maradt el, de az év végi túljelentkezések miatt decemberben a tervezetteken kívül egy pótlólagosat is megtartottunk. Ez is jelzi a az EOQ MNB tanúsítványok elismertségét. A résztvevői megelégedettség továbbra is megközelíti a 100%-ot.
  • Az EOQ MNB Közhasznú Egyesület már korábban is kiemelt feladatának tekintette a minőségügyi vezetői tevékenységének figyelemmel kísérését, segítését és tudásuk bővítését, továbbá felkészítésükben való közreműködést a jövőbeli feladatokra, beleértve pozíciójuk erősítését a legfelső vezetésben. Az előző pontban körvonalazott a workshopokon merült fel az a gondolat, hogy az egymástól való tanulásra és a jövőre való felkészülésre szélesebb körben is – egy nagyobb fórum formájában – lehetőséget kellene teremteni. A minőségügyi vezetők első fórumát 2023. június 1-én tartottuk meg, amely nagy sikerrel zárult. Az élelmiszeripari minőségügyi vezetők fórumát a szegedi rendezvénysorozaton belül szintén nagy sikerrel 2023. november 21-én tartottuk meg. Ezért tervezzük az ilye szakágazati fórumok rendezésének folytatását.
  • Növekvő számban tudtuk sikeresen folytatni a „Pódiumbeszélgetések a minőségről” szóló online előadássorozatot. Valamennyi téma aktuális volt és jelentős számú résztvevőt vonzott.
  • Ebben az évben is egy sikeres magyar szereplésre van kilátás a finn társszervezet által alapított nemzetközi „Minőség-Innováció 2023” pályázaton, amelyre 7 nemzeti díjnyertesünk pályázata már befogadást nyert.

A minőség iránti elkötelezettség jegyében ebben az évben is minden tisztelt tagunknak, oklevelesünknek, támogatónknak és partnerünknek az EOQ MNB Elnöksége nevében áldott karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, eredményes, boldog Újesztendőt kívánok jó erőben és egészségben családjukkal együtt.

Budapest, 2023. december 11.

 

Dr. Molnár Pál
elnök

.