Karácsonyi és Újévi Üdvözlet

az EOQ MNB minden tagja, oklevelese, támogatója és partnere részére

Nyomtatható formában: http://eoq.hu/2020/kar20.pdf

Az EOQ MNB Egyesület 2020-ban egy rendkívül nehéz évet fog maga mögött hagyni, amit elsősorban a pandémiás helyzet okozott. Ez azt jelenti, hogy tevékenységünket 2020 márciusától kezdve teljesen át kellett alakítanunk: a Központi Titkárság 50%-a homework formájában folytatta tevékenységét, személyes részvételű tanfolyamaink, rendezvényeink és a sikeres Pódiumbeszélgetések kényszerűségből elmaradtak, és csak szeptembertől tudtuk megtartani az első szintentartó worshopot online formában. Komoly erőfeszítésekkel sikerült ugyanakkor az EOQ MNB tevékenységét fenntartani, tagjaink számát kis mértékben növelni és új témaként – a 4 minőségügyi szervezet együttműködésében – a Nemzeti Kiválóság Díjat megalapozni. Az éves tevékenység legfontosabb pontjai a következőkben foglalhatók össze:

  • Éves közgyűlésünket a Kormány 102/2020. (IV. 10.) sz. rendelete alapján elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével hirdettünk és tartottuk meg 2020. május 22-én.
  • A Közgyűlés 125 igen, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta a jelenlegi tisztségviselők hivatalának meghosszabbítását és az esedékes tisztségviselő-választásnak a pandémiás helyzet utánra való halasztását,
  • A 8 tervezett szintentartó workshopok közül még kettőt személyes részvétellel, majd szeptembertől kezdve négyet online formában sikerült megtartani. A résztvevői megelégedettség továbbra is 94-98% között mozog.
  • Ezáltal a kiadott, illetve megújított EOQ MNB személyi tanúsítványok száma a korábbi szintre esett vissza, azaz nem folytatódott az erőteljesen növekvő tendencia.
  • A „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóirat 4 füzete 456 oldalon – általában a megadott időpont előtt – értékes tartalommal jelent meg.
  • Reménykedünk a sikeres magyar részvételben a finn társszervezet által működtetett nemzetközi „Minőség-Innováció’ 2020” pályázaton, amelyre 6 nemzeti díjnyertesünk pályázata már befogadást nyert.

A minőség iránti elkötelezettség jegyében ebben az évben is minden tisztelt tagunknak, oklevelesünknek, támogatónknak és partnerünknek az EOQ MNB Elnöksége nevében áldott karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, eredményes, boldog Újesztendőt kívánok jó erőben és egészségben családjukkal együtt.

Budapest, 2020. december 14.

Dr. Molnár Pál
elnök

.