A 21. század Minőségügyi Kiáltványa

A Nemzetközi Minőségügyi Akadémia (IAQ) kiáltványt tett közzé a minőség megújításának szükségességéről

Nyomtatható változat: https://eoq.hu/2021/declaration.pdf

Declaration

The Executive Board of the Hungarian National Committee for EOQ found the content of the Manifesto mostly aligned with the HNC mission, vision, and values. Therefore, the HNC is pleased to endorse the IAQ Quality Manifesto.

In addition the IAQ Quality Manifesto was translated into Hungarian and published with a short summary of its history in the HNC periodical “Quality and Dependability” issue 2021/2 in June 2021.

A 21. SZÁZAD MINŐSÉGÜGYI KIÁLTVÁNYA

Mivel a minőség meghatározza az emberiség jólétét, mi, a világ minőségügyi szakemberei elkötelezzük magunkat a minőségügy új életre keltése és újjáalakítása mellett. Azt kívánjuk elérni, hogy a minőség egyre nagyobb hatást gyakoroljon a világra. Szilárd meggyőződésünk, hogy a minőségügyi diszciplína központi alapelvei és gyakorlatai megfelelő erővel rendelkeznek ahhoz, hogy rábírják a szervezeteket munkamódszereik forradalmasítására és ügyeik jobb menedzselésére, szem előtt tartva az emberiség hosszútávú előnyeit. Ezek az elvárások minden típusú szervezettel szemben léteznek, legyen szó üzleti, egészségügyi, oktatási, nonprofit, társadalmi vagy humanitárius szervezetekről és kormányokról, de beültetendő minden ember tudatába és szívébe is. Megállapítható, hogy a minőségügy két kritikus forrásból táplálkozik: a tudományos diszciplínából, illetve az emberi létforma elvárásaiból.

Alapvető elhatározásunk, hogy továbbfejlesztjük szaktudásunkat és minőségügyi ismereteinket a globális társadalom javának még hatékonyabb szolgálata érdekében. Az elkötelezett minőségügyi gyakorlat segítségével elő kívánjuk mozdítani minden ember boldogulását egy ép és egészséges bolygón, ezáltal javítva minden élőlény létének minőségét. Gondolatvilágunkban a minőség azt jelenti, hogy a szervezetek teljesítik valamennyi érdekelt fél kinyilvánított, beleértett és rejtett (latens) elvárásait anélkül, hogy veszélyekbe sodornák a társadalmat, illetve a környezetet. Hisszük, hogy a minőségügy képes az emberiség javát szolgálni, és valóban ez is a feladata.

Ezennel megerősítjük elkötelezettségünket, hogy a következő 10 pontban globálisan kifejezésre juttassuk a ,Minőségorientált Lét’ elvére való törekvés érvényesülését:

  • Elmélyítjük a tudományt és elméleti tudásunkat, mivel a minőségtudományok alapos ismeretének további bővítése és az alkalmazás kiszélesítése az egész emberiség javát szolgálja.
  • Magunkévá tesszük a károkozás tilalmát, mivel tevékenységünkkel a károk és veszteségek csökkentésére, illetve elkerülésére törekszünk, így ezáltal is igyekszünk hasznára lenni a társadalomnak, azaz egész bolygónk ökológiájának.
  • Kiterjesztjük hatáskörünket, mivel a minőségügyi alapelvek és módszerek bevezetése minden földrajzi régióban, szektorban és funkcionális területen, beleértve valamennyi szervezeti formát és nagyságot esszenciális.
  • Túllépjük az üzleti szféra kereteit, mivel a vállalati alkalmazásokon túlmenően alapvető és intenzív változások előidézése elengedhetetlenül sürgető az oktatás, az egészségügy, a környezet és a kormányzás területén is.
  • Minden szervezeti vezetőt az ügyfelek szolgálatára késztetjük, hogy saját vezérlő elvüknek tekintve örök időkre kötelezzék el magukat ügyfeleik, betegeik, hallgatóik és valamennyi embertársunk szükségleteinek lehetőség szerint legjobb kielégítésére.
  • Kiépítjük és tökéletesítjük a minőségügyi stratégiákat, hogy ezáltal is felhívjuk a vezetők figyelmét a jövőkép és a célok kialakításának helyes módjára. Itt nem csupán arról van szó, hogy el kell kerülni a szervezet belső gyengeségeit és sebezhetőségét, illetve biztosítani kell az erősségek és a lehetőségek harmóniáját, hanem a szervezeteknek meg kell felelni az összes érdekelt fél igényének és bolygónk élhetősége fennmaradásának.
  • Mindenki bevonására törekszünk a minőségügyi gondolkodásba, ami által elősegítjük és ösztönözzük a szervezetek minden munkatársa részvételét és aktív közreműködését. Ez magában foglalja a tulajdonosi jellemvonások és a képességek fejlesztését, hogy mindenki érezzen felelősséget saját munkája minőségéért.
  • Erősítjük a bizalom és a boldogság érzését az emberekben azáltal, hogy a szervezeteket ösztönözzük olyan környezet létrehozására, ahol minden ember biztonságban érzi magát a prosperitással, a boldogsággal, valamint a külső és a belső bizalommal kapcsolatos tapasztalatain keresztül, érzékelve saját képességeinek bővülését és önbecsülésének növekedését.
  • Hozzájárulunk a meglévő adatok mindennapi használatához azáltal, hogy a végtelen adatbőség korában minden alkalmazott, az igazgatótanács tagjaitól kezdve egészen a frontvonalban dolgozókig megfelelő jártasságot szerezzen az adatok generálása és értelmezése terén.
  • Elősegítjük az új technológiák bevezetését annak érdekében, hogy a minőség zökkenőmentesen és teljes körűen bekerüljenek a kibontakozó digitális, biológiai, anyagi és más fejlett folyamatokba.