Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság
1026 Budapest, Nagyajtai út 2/b. ¨ Tel.:2128803 ¨ Fax:2127638

EOQ MNB tanúsítványt adó tanfolyamok ismertetése
és jelentkezés időpont egyeztetéssel

EOQ MNB Minőségügyi rendszermenedzser

Meghívó és jelentkezési lap

EOQ MNB Minőségügyi Auditor

Meghívó és jelentkezési lap

EOQ MNB Környezeti Rendszermenedzser

Meghívó és jelentkezési lap

EOQ MNB Környezeti Auditor

Meghívó és jelentkezési lap

EOQ MNB Élelmiszerbiztonsági Rendszermenedzser

Meghívó és jelentkezési lap

EOQ MNB Élelmiszerbiztonsági Auditor

Meghívó és jelentkezési lap

EOQ MNB Információbiztonsági Rendszermenedzser

Meghívó és jelentkezési lap

EOQ MNB Információbiztonsági Auditor

Meghívó és jelentkezési lap

EOQ MNB Általános Minőségügyi tanfolyam

Meghívó és jelentkezési lap

EOQ MNB Minőségirányítási/Környezetirányítási Rendszer Tanácsadó

Meghívó és jelentkezési lap

EOQ MNB Hat Szigma Zöldöves képzés

Meghívó és jelentkezési lap

EOQ MNB TQM Felülvizsgáló

Meghívó és jelentkezési lap


EOQ MNB MINŐSÉGÜGYI RENDSZERMENEDZSER
intenzív tanfolyam tapasztalt minőségügyi szakemberek részére

Az “EOQ MNB Minőségügyi rendszermenedzser” képes bevezetni, működtetni és továbbfejleszteni, a bármely méretű cég vagy szervezet igényeinek megfelelő minőségirányítási rendszert, képviseli a vezetést minőségügyi kérdésekben, valamint elősegíti a vevői elvárások megismerését és annak figyelembe vételét az egész szervezetben. Partnere a külső szervezeteknek a minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos kérdésekben.

Előzetes feltételek

Egyetemi/főiskolai vagy azzal egyenértékű végzettség műszaki vagy gazdasági, esetleg jogi tudományok területén. A jelentkező tapasztalt minőségügyi szakembernek legalább 6 év gyakorlata legyen; ezen belül a minőségirányítás,- és vizsgálat területein is legalább 4 éves gyakorlattal kell rendelkeznie.

Ennél kevesebb gyakorlati idővel rendelkező szakemberek a gyakorlati idő megszerzéséig – “EOQ MNB Minőségügyi megbízott” tanúsítványt kapnak.

A tanfolyamon megszerezhető főbb szakmai ismeretek:

 • minőségirányítási rendszerek alapelvei;
 • a vezetés elkötelezettsége és a vezetői átvizsgálások;
 • minőséggel kapcsolatos információs rendszerek, kommunikáció;
 • dokumentációs követelmények és feljegyzések;
 • termékbiztonság és megbízhatóság, kockázatkezelési módszerek;
 • vevőszolgálati rendszerek, a vevői elégedettség figyelése és értékelése;
 • humán rendszerek, dolgozói elégedettség figyelése és értékelése;
 • integrált irányítási rendszerek;
 • szállítói kapcsolatok és azok kezelése;
 • rendszerek, folyamatok, termékek megfigyelése és mérése;
 • adatgyűjtés és -elemzés statisztikai módszerekkel;
 • a nem-megfelelőségek, helyesbítő és megelőző tevékenységek kezelése;
 • a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése, áttekintése;
 • az ellenőrző- és mérőeszközök felügyelete;
 • minőségfejlesztési programok, motiváció;
 • korszerű minőségmenedzsment módszerek.

Az EOQ MNB Minőségügyi rendszermenedzser tanúsítvány érvényessége 3 év.

Előadók: Mikó György, Rózsa András, Dr. Horváth Zsolt

Meghívó és jelentkezési lap


EOQ MNB MINŐSÉGÜGYI AUDITOR TANFOLYAM

Az “EOQ MNB Minőségügyi auditor” a legátfogóbb tudással rendelkező vezető auditor nagy auditálási gyakorlattal. Teljes körűen megfelel az ISO 19011:2002 szabványban előírt követelményeknek. Képes az érvényes ISO 9001-es szabvány alapján kialakított minőségirányítási rendszer auditját kiemelt szinten elvégezni, vezetni, figyelembe véve az iparági elvárásokat.

Előzetes feltételek

Egyetemi/főiskolai vagy azzal egyenértékű végzettség műszaki vagy gazdasági, esetleg jogi tudományok területén. A jelentkezőnek érvényes “EOQ MNB Minőségügyi rendszermenedzser” tanúsítvánnyal kell rendelkeznie, vagy meg kell felelni a “tapasztalt” minőségügyi rendszermenedzser követelményeinek. A tanfolyamon való részvételhez legalább 4 év szakmai gyakorlat szükséges és igazolnia kell legalább 5 rendszer-auditban való részvételt min. 20 nap terjedelemben.

A tanfolyamon megszerezhető főbb szakmai ismeretek:

 • az audit folyamatának és lebonyolításának tervezése és lefolytatása;
 • auditok vezetése;
 • az auditálás hozzáadott értékei;
 • stressz-helyzetek hatékony kezelése;
 • az audit megfigyelései és a nyilvánvaló bizonyítékok alapján széles körben elfogadható következtetések levonása;
 • a diszkréció megfelelő értelmezése az auditált, az ügyfél és a team-tagok között.

Az “EOQ MNB Minőségügyi auditor” képzés az “EOQ MNB Minőségügyi rendszermenedzser” képzésen alapul, hogy a rendszertanúsítás iránti megnövekedett követelmények minél magasabb szinten teljesüljenek. Ugyanakkor az is megfigyelhető a nemzetközi gyakorlatban, hogy a különböző meghatározó nagyvállalatok növekvő számban alkalmaznak vezető belső auditorként is EOQ MNB tanúsítvánnyal rendelkező minőségügyi auditort.

Az EOQ MNB tanúsítvány érvényessége: 3 év

Előadók: Mikó György, Rózsa András, Dr. Horváth Zsolt, Dr. Nagy József

Meghívó és jelentkezési lap


EOQ MNB KÖRNYEZETI RENDSZERMENEDZSER

Az “EOQ MNB Környezeti rendszermenedzser” képes kialakítani, működtetni és továbbfejleszteni a környezetközpontú irányítási rendszert. Ezen túlmenően a környezetirányítással kapcsolatos területeken a vezetés képviselője és partnere a külső szervezeteknek a környezetirányítási rendszer vonatkozásában.

A képzés célja

Átfogó környezetközpontú irányítási, folyamatgazdai ismeretek nyújtása olyan vállalatok, intézmények és szervezetek környezetközpontú irányítással foglalkozó szakembereinek vagy későbbiekben ilyen állásra pályázni kívánó leendő szakembereinek, amelyek ilyen rendszert szándékoznak kiépíteni, illetve a meglévő rendszert kívánják továbbfejleszteni.

A tanfolyamon megszerezhető főbb szakmai ismeretek:

 • a környezeti felelősség, a munkatársak felelőssége;
 • környezettudatos vállalatirányítás;
 • jogszabályi alapok nemzeti és nemzetközi szinten;
 • kockázatbecslés, környezeti tényezőik és értékelésük;
 • KIR fogalom-meghatározások, a KIR alapjai;
 • a KIR kialakítása, működtetése, felkészülés a tanúsításra;
 • az EMAS és az MSZ EN ISO 14001:2005 összehasonlítása;
 • kapcsolat a minőségirányítási rendszerekkel, integrálási lehetőségek;
 • mérési módszerek, kárenyhítés.

A Wessling Kht. által szervezett Környezeti rendszermenedzser tanfolyam résztvevői sikeres vizsga esetén EOQ MNB oklevelet igényelhetnek, amelynek érvényességi időtartama jelenleg 3 év.

Részvételi díj: 131.000 Ft + ÁFA
“EOQ MNB Environmental System Manager” tanúsítvány díja: 34.000 Ft + ÁFA

További információk az alábbi linkeken:

Wessling - EOQ MNB Környezeti rendszermenedzser intenzív képzés
- jelentkezés
- jelentkezés EOQ MNB regisztrációra


EOQ MNB KÖRNYEZETI AUDITOR

Az “EOQ MNB Környezeti auditor” képes az ISO 14001-es szabvány szerint kialakított környezetirányítási rendszer belső és külső auditját magas szinten elvégezni.

A jelentkezőnek “EOQ MNB Környezeti rendszermenedzser” és “EOQ MNB Minőségügyi auditor” tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.

Az EOQ MNB Környezeti auditori tanúsítvány érvényessége: 3 év

Az egynapos tanfolyam időpontját legalább 10 jelentkező esetén tűzzük ki.

Meghívó és jelentkezési lap


EOQ MNB ÉLELMISZERBIZTONSÁGI RENDSZERMENEDZSER

Az “EOQ MNB Élelmiszerbiztonsági rendszermenedzser” képes kialakítani, bevezetni, működtetni és továbbfejleszteni az élelmiszerbiztonsági irányítási és a HACCP rendszert az élelmiszertermelőknél, -feldolgozóknál és -forgalmazóknál, valamint a közétkeztetés és az éttermi szolgáltatások területén. Partnere a külső szervezeteknek az élelmiszerbiztonsági rendszerrel kapcsolatos kérdésekben.

Előzetes feltételek

Egyetemi/főiskolai vagy azzal egyenértékű végzettség műszaki, agrár-, orvos- vagy állatorvos-tudományi területen. A jelentkezőnek érvényes “EOQ MNB Minőségügyi rendszermenedzser” tanúsítvánnyal, valamint az élelmiszerbiztonság területén legalább 2 éves gyakorlattal kell rendelkeznie.

Azok az élelmiszeripari szakemberek, akik nem rendelkeznek érvényes ”EOQ MNB Minőségügyi rendszermenedzser” tanúsítvánnyal vagy az előírt gyakorlati idővel, azok – a gyakorlati idő/és az ”EOQ MNB Minőségügyi rendszermenedzser” tanúsítvány megszerzéséig – ”EOQ MNB MNB Élelmiszerbiztonsági megbízott” tanúsítványt kapnak.

A tanfolyamon megszerezhető főbb szakmai ismeretek:

 • az élelmiszerbiztonság jelentősége és jogi szabályozása
 • veszély- és kockázatelemzés
 • a HACCP rendszer és gyakorlati alkalmazása;
 • a helyes gyakorlatok (GMP, GHP, GAP stb.) fogalma és útmutatói;
 • élelmiszerbiztonsági irányítási rendszerek az élelmiszerláncban, különös tekintettel az ISO 22000-es szabványsorozatra és a nemzetközi kereskedelmi láncok követelményrendszereire (pl. BRC, IFS, EUREPGAP);
 • élelmiszerbiztonsági irányítási rendszerek validálása, verifikálása és fejlesztése;
 • nyomonkövetés az élelmiszerláncban.

EOQ MNB tanúsítvány érvényesség jelenleg 3 év

Előadók: Dr. Biró György, Dr. Erdős Zoltán, Kétszeri Dávid, Ősz Csabáné, Petró Ottóné dr., Dr. Rácz Endre, Dr. Sebők András, Dr. Szigeti Tamás

Meghívó és jelentkezési lap


EOQ MNB ÉLELMISZERBIZTONSÁGI AUDITOR

Az “EOQ MNB Élelmiszerbiztonsági auditor” magas szinten képes a kialakított élelmiszerbiztonsági rendszer auditját vezetni és végezni az ISO 22000-es szabvány alapján. A jelentkezőnek “EOQ MNB Élelmiszerbiztonsági rendszermenedzser” és “EOQ MNB Minőségügyi auditor” tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.

Az “EOQ MNB Élelmiszerbiztonsági auditor” tanúsítvány érvényessége: 3 év

Az egynapos tanfolyam időpontját legalább 10 jelentkező esetén tűzzük ki.

Meghívó és jelentkezési lap


EOQ MNB INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI RENDSZERMENEDZSER

Az “EOQ MNB Információbiztonsági rendszermenedzser” képes kialakítani, bevezetni, működtetni és továbbfejleszteni egy olyan információbiztonsági rendszert, amely bármely méretű szervezet igényeinek megfelel, valamint szakterületén a vezetés képviselője és elősegíti az egész szervezetben a vevői elvárások megismerését az információbiztonság területén.

Előzetes feltételek

Egyetemi/főiskolai vagy azzal egyenértékű felsőfokú végzettség és érvényes “EOQ MNB Minőségügyi rendszermenedzser” tanúsítvány. A jelentkezőnek az információbiztonság területén legalább 2 éves gyakorlattal kell rendelkeznie.

Azok a szakemberek (pl. informatikusok), akik nem rendelkeznek érvényes ”EOQ MNB Minőségügyi rendszermenedzser” tanúsítvánnyal vagy a gyakorlati idővel, azok – a gyakorlati idő megszerzéséig – ”EOQ MNB Információbiztonsági megbízott” tanúsítványt kapnak.

A tanfolyamon megszerezhető főbb szakmai ismeretek:

 • Információbiztonság fejlődése a szabványok tükrében.
 • Az ISMS működtetése (a PDCA alkalmazásával).
 • Az információbiztonság szervezete, és a személyi követelmények.
 • Fizikai biztonság, valamint a nem elektronikus adatok biztonsági kérdései.
 • A kommunikáció, üzemeltetés, és az információs rendszerek biztonsági követelményei.
 • A hozzáférés-ellenőrzés követelményei.
 • Az információs vagyon és veszélyeztetettsége.
 • A kockázatok felmérése, becslése, értékelése és kezelése.
 • Mérések és vizsgálatok az információbiztonsági intézkedésekben.

A képzés FAT Program-akkreditációs Tanúsítvánnyal rendelkezik, így a tanfolyam ÁFA- mentes.
A program-akkreditációs lajstromszám: PL-1772.

EOQ MNB tanúsítvány érvényesség jelenleg 3 év

Előadók: dr. Horváth Zsolt, Krauth Péter, Oláh Tamás, Tarján Gábor, Vilhelm Zsolt

Meghívó és jelentkezési lap


EOQ MNB INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI AUDITOR

Az EOQ MNB Információbiztonsági auditor jól ismeri az auditálási gyakorlatot és megfelel az ISO 19011:2002 szabvány követelményeinek, valamint képes külső és belső információbiztonsági auditot elvégezni az ISO/IEC 17799-es és más kapcsolódó szabványok szerint. A jelentkezőnek “EOQ MNB Információbiztonsági rendszermenedzser” és “EOQ MNB Minőségügyi auditor” tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.

Az “EOQ MNB Információbiztonsági auditor” tanúsítvány érvényessége: 3 év

Az egynapos tanfolyam időpontját legalább 10 jelentkező esetén tűzzük ki.

Meghívó és jelentkezési lap


EOQ MNB ÁLTALÁNOS MINŐSÉGÜGYI TANFOLYAM

Az “EOQ MNB Általános minőségügyi tanfolyam”-on való részvétel minden a minőség iránt érdeklődő szakember számára ajánlatos, mivel a tanfolyamon a résztvevők teljes áttekintést kapnak annak minden fontos területéről és összefüggéséről a gazdasági környezettel.

A tanfolyamon megszerezhető főbb szakmai ismeretek:

 • Az EU minőségpolitikája és minőségügyi kezdeményezései a versenyképesség növelése és a fenntartható fejlődés érdekében.
 • A TQM és a minőségi díjak (EFQM, CAF, Nemzeti, Regionális).
 • Problémamegoldó és minőségfejlesztő technikák. Önértékelés.
 • Összetett TQM eszközök (Benchmarking, QFD, FMEA, Hat Szigma stb.).
 • Balanced Scorecard, mint a stratégia lebontásának és kommunikálásának eszköze.

Előadók: Mikó György, Rózsa András

Az “EOQ MNB Általános minőségügyi tanfolyam” különösen alkalmas arra, hogy a tapasztalt minőségügyi szakemberek megszerezzék az “EOQ MNB TQM felülvizsgáló” oklevelet.

Meghívó és jelentkezési lap


EOQ MNB MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI / KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER TANÁCSADÓ / VEZETŐ TANÁCSADÓ

Az “EOQ MNB Minőségirányítási/környezetirányítási rendszer tanácsadó” képes hatékonyan, jól működő minőségirányítási rendszerek kialakítására mind a termelő, mind a szolgáltató szférában, beleértve a nagy-, valamint a kis- és középvállalkozásokat. Ismeri a tanácsadási tevékenység főbb összefüggéseit és folyamatait, beleértve a tanácsadói vállalkozás fejlesztését is. Tudatosan alkalmazza a szervezet-átalakítás, változásmenedzsment, projektmenedzsment eszközeit, a TQM munkakultúra fejlesztésének alapvető módszereit. Ismeri az “ember-ember” kapcsolat etikai, kommunikációs és motiválási tényezőit.

Előzetes feltételek

Egyetemi/főiskolai vagy azzal egyenértékű végzettség műszaki vagy gazdasági, esetleg jogi tudományok területén. Érvényes “EOQ MNB Minőségügyi rendszermenedzser” tanúsítvány, illetve érvényes “EOQ MNB Környezeti rendszermenedzser” tanúsítvány. Az tanúsítvány elnyerése előtt legalább 6 év igazolt szakmai gyakorlat minőségügyi, illetve környezetvédelmi rendszerek irányításában. Legalább 2 év tanácsadói gyakorlat (igazolás az ügyfelektől – tanácsadó esetében legalább 2 igazolás, vezető tanácsadó esetében legalább 5 igazolás), illetve a minőségügyi/környezetvédelmi rendszer működtetésében felelős vezetői beosztásban szerzett gyakorlat. A tanácsadási gyakorlat nem lehet 5 évnél korábbi.

A tanfolyamon megszerezhető főbb szakmai ismeretek:

 • tanácsadási szolgáltatások a folyamatmenedzseléssel összefüggésben;
 • fejlesztésmenedzsment, folyamatfejlesztés;
 • változásmenedzsment, projektmenedzsment ;
 • moderálás és monitoring; információkezelés, információs rendszerek;
 • tanácsadás korszerű eszközök és módszerek (FMEA, QFD stb.) alkalmazásához;
 • kommunikáció és magatartás az interjúk és a találkozók során, a megállapítások bemutatása;
 • a tanácsadás pszichológiai szempontjai;
 • kockázatelemzés és szükséghelyzet-koncepció;
 • a minőségirányítási rendszer tanúsításával kapcsolatos szabványok és előírások;
 • a kötelezettségekkel foglalkozó tanácsadási etika, a tanácsadó magatartásának szabályai.

Az EOQ MNB tanúsítvány érvényessége: 3 év

Előadók: Mikó György, Rózsa András

Meghívó és jelentkezési lap


HAT SZIGMA ZÖLDÖVES KÉPZÉS

A Zöldöves képzés három egymást követő héten két-két napot vesz igénybe. Az oktatás szoftvereket segítik (Minitab és MTB Quality Companion), melyeket az oktató szervezet biztosít. A résztvevők egy költségcsökkentő projekt tervezettel és helyi adatokkal érkeznek, amelyeket felhasználnak a képzés során. A zöldöves oktatás megismerteti a résztvevőket a Hat Szigma módszertanával (DMAIC), az egyszerű minőségtechnikákkal, folyamatok modellezésével és a projektek menedzselésének módjával. A résztvevők egy önálló záró dolgozattal, valamint egy projektkezdéssel fejezik be a Zöldöves képzést. A tanfolyam átfogóan tartalmazza az alapokat Hat Szigma projektek kidolgozásához és a következő szint, a Feketeöves tanúsítás megszerzéséhez (ugyanis az oktatás Feketeöves képzéssel folytatódik).

További információk:

 • Minden résztvevő saját számítógépét (notebook) használja (a számítógépes követelmények megtekinthetők: www.lkq.hu/szigma/files/pckovete.htm )
 • Az oktatási anyagot fájlban kapják a résztvevők. A képzés során mindenki saját számítógépén tudja követni a magyarázatokat és használva a szoftvereket begyakorolni a módszereket.
 • A résztvevők igazolást kapnak a tanfolyam elvégzéséről. A képzést követő vizsga sikeres letétele után a résztvevők megkapják a Hat Szigma zöldöves személyi tanúsítást.

Az 6 napos Hat Szigma Zöldöves képzés költsége: 315 000,- Ft + 20% ÁFA. A résztvevők létszáma korlátozott, ezért a jelentkezéseket időrendi sorrendben fogadjuk el. Az EOQ MNB tagok, valamint egy cégtől 3 főnél több résztvevő számára a részvételi díjból kedvezmény adható.

A tananyag kidolgozói, valamint a tanfolyam előadói Lakat Károly (EOQ MNB Minőségügyi szakértő, L.K. Quality Bt) és Tóth Csaba László (Hat Szigma Feketeöves), akik többéves szakmai és képzési tapasztalattal rendelkeznek valamint garanciát nyújtanak a tudásszínvonal kiegyenlítéséhez, majd a vizsga sikeres letételéhez.

Meghívó és jelentkezési lap

Tájékoztató az EOQ MNB Hat Szigma Zöldöves személyi tanúsítás megszerzéséről


EOQ MNB TQM FELÜLVIZSGÁLÓ KÉPZÉS

Az „EOQ MNB TQM felülvizsgáló” magas szinten képes a különböző kiválósági modellek alapján összeállított pályázatokat értékelni, a helyszíni szemlét megfelelően lebonyolítani és javaslatot előkészíteni az adott „Minőség (Kiválóság) Díj” odaítéléséhez. A jelentkezőnek “EOQ MNB TQM menedzser” és “EOQ MNB Minőségügyi auditor” tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.

Az “EOQ MNB TQM felülvizsgáló” tanúsítvány érvényessége: 3 év

Az egynapos tanfolyam időpontját legalább 10 jelentkező esetén tűzzük ki.

Meghívó és jelentkezési lap

 

Információ kérés, érdeklődés jelzése
Kérjük a név és e-mail cím megadását !
Kitöltés után nyomja meg a lap alján lévő „Küldés” gombot !

Név:

E-mail cím:

 Melyik tanfolyam után érdeklődik?

EOQ MNB Minőségügyi Rendszermenedzser

EOQ MNB Minőségügyi Auditor tanfolyam

EOQ MNB Környezeti Rendszermenedzser

EOQ MNB Környezeti Auditor

EOQ MNB Élelmiszerbiztonsági Rendszermenedzser

EOQ MNB Élelmiszerbiztonsági Auditor

EOQ MNB Információbiztonsági Rendszermenedzser

EOQ MNB Információbiztonsági Auditor

EOQ MNB Általános Minőségügyi tanfolyam

EOQ MNB Minőségirányítási / Környezetirányítási
      Rendszer Tanácsadó / Vezető Tanácsadó

EOQ MNB Hat Szigma Zöldöves képzés

EOQ MNB TQM Felülvizsgáló képzés


Közlemény, érdeklődés:

 

Érdeklődését levélben is megírhatja az info@eoq.hu címre.