EOQ MNB Kockázatmenedzsment tanfolyam

2020. október 14-16., EOQ MNB Képzési Központ
Helyszín: EOQ MNB Képzési Központ (1026 Budapest, Nagyajtai u. 4/A)
Időpont: 2020. október 14-16.
Jelentkezési határidő: 2020. október 2.

Meghívó: https://eoq.hu/2020/mh201014.pdf
A meghívó nyomtatható és további információkat tartalmaz!

Jelentkezési lapok: https://eoq.hu/2020/jel201014.doc

Az EOQ MNB Egyesület egyik kiemelt feladatának tartja, hogy a vállalkozások és szervezetek működésfejlesztése területén dolgozó szakemberek részére különféle tanúsítványok megszerzésének lehetőségét biztosítsa. Az „EOQ MNB Kockázatmenedzsment” képzés azt biztosítja, hogy e tanúsítvány birtokosa magas színvonalon képes kezelni és gondozni a vállalkozás vagy szervezet központi kockázatirányítási rendszerét, amely egységesen összefogja és integrálja a különböző jellegű szakterületi kockázatok felmérésével és kezelésével kapcsolatos tevékenységeit.

A 24 órás „EOQ MNB Kockázatmenedzsment” tanfolyam a következő főbb témaköröket tartalmazza:
• Kockázatmenedzsment fogalma, célja, értelmezése
• Kockázatmenedzsmenttel szembeni elvárások (belső, külső, szabványok, jogi elvárások)
• Kockázatmenedzsment az ISO 9001:2015 tükrében
• Kockázatmenedzsment működési modellje a vállalat menedzsment-rendszerében (ISO 31000 alapján, PDCA, integrált kockázatmenedzsment)
• A kockázatmenedzsment működéséhez kapcsolódó szerepkörök, szervezeti feladatok
• A kockázatmenedzsment dokumentációja
• A különböző kockázatok felmérésével és kezelésével foglalkozó technikák csoportosítása a kockázatmenedzsment életciklus lépéseinek tükrében
• A legfontosabb kockázatelemzési, kezelési módszerek, technikák bemutatása (ISO 31010)
• Kockázatmenedzsment eltérő alkalmazási módjai, azok filozófiáinak bemutatása
• Gyakorlati példák, gyakorlatok
Mindezt az ismeretanyagot 3 nap alatt professzionális előadó közreműködésével, valamint részletes dokumentációval és a gyakorlati tapasztalatok elmélyült megvitatásával kívánjuk a résztvevők számára elérhetővé tenni. A részletes tananyagot kizárólag a résztvevők kapják meg, amit – a copyright szabályainak betartása mellett – a későbbiekben is jól tudnak hasznosítani.

Az intenzív, 3 napos „EOQ MNB Kockázatmenedzsment” tanfolyam díja: 146 000,- Ft + ÁFA