Élelmiszervizsgálati Közlemények

1990. évi XXXVI. kötet tartalomjegyzéke

oldal

Bíró György és Gergely Anna: Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet ünnepi tudományos ülése az intézet fennállásának 40. évfordulója alkalmából

51

Cseháti Tibor: Nagyteljesítményű folyadékkromatográfia alkalmazása az élelmiszeranalitikában

5

Czeglédi-Jankó Gézáné, Éliás Ida és Nagy Edit: Hús és húskészítmények szén-hidrát, nitrát- és fehérjetartalmának meghatározása spetroszkópiás eljárás-sokkal

219

Engelhardt. M.: Nagynyomású folyadékkromatográfia nitrát- és fehérjetartalmának meghatározása spektroszkópiás eljárásokkal

130

Harkayné Vinkler Margit és Hajdú Félix: A-provitaminok vizsgálata növényi nyersanyagokban és növényi alapú késztermékekben

154

Mohos Ferenc, Kocsányi László, Váradi Mária és Biacs Péter: A fotoakusztikus spektroszkópia (PAS) alkalmazási lehetősége az élelmiszeripari nyers- és adalékanyagok minősítésében

194

Molnár Pál: Élelmiszeripari termékek minőségalakulása 1989-ben a hatósági minőségellenőrzés megállapításai alapján

65

Molnár Pál: A CMA minőségi jel szerepe és alkalmazása az NSZK élelr szergazdaságában

143

Nguyen Hung, Siska Elemér, Adányiné Kisbocskói Nóra és Molnár Pál: lonszelektív elektródok alkalmazása az élelmiszeranalitikában III. Fluorid-ion meghatározása

27

Nguyen Hung, Adányiné Kisbocskói Nóra és Molnár Pál: Ionszelektív elektródok alkalmazása az élelmiszeranalitikában IV. Klorid-ion meghatározása

168

Nguyen Hung, Siska Elemér, Adányiné Kisbocskói Nóra és Molnár Pál: Ionszelektív elektródok alkalmazása az élelmiszeranalítikában V. Jodid- és cianid-ion meghatározása

229

Sohár Pálné: A kemizáció és a prevenció az élelmezésügyben

16

Szabó S. András, Borbély-Kiss Ildikó, Kispéter József és Koltay Ede: Aktivációs analízis az élelmiszeranalitikában VIII. Részecske (proton) indukált röntgen-emissziós analízis (PIXE)

39

Temesvári János és Hoschke Ágoston: Amiláz-aktivitás mérésére alkalmas kromogén szubsztrát előállítása

148

Váradi Mária és Tóth Árpád: A NIT/NIR spektroszkópia alkalmazása az élelmiszeranalitikában Gabonaalapú élelmiszerek oldhatatlan, szerves ballasztanyagainak meghatározása

177

Paradicsomsűrítmények káliumtartalmának meghatározása (AAS vagy lángfotometriás eljárás)

175

Élelmiszerek összes ballasztanyagainak meghatározása

245

Klorid meghatározása a konyhasó-tartalom kiszámítására kenyérben, valamint kenyértésztából készített süteményekben

250

1991. évi XXXVII. kötet tartalomjegyzéke

oldal

Biacs Péter és Váradi Mária: Beszámoló a Codex Alimentarius Analitikai és Mintavételi Módszerek Bizottság XVII. üléséről

164

Coduro, Erich: A Német Élelmiszerkönyv jelentősége az Európai Gazdasági Közösség számára

135

Cseh Éva és Kiss Béla: Megfigyelések különböző minták stroncium izotóp koncentrációjának változásáról a csernobili katasztrófa után

226

Katona László: Élelmiszerek minőségalakulása 1990-ben

71

Kreutz Attiláné és Tóthné Aranyos Irén: Benzoesav és szorbinsav egymás melletti meghatározása UV-fotometriás módszerrel

219

Molnár Pál: Beszámoló az Élelmiszervizsgálati Közlemények XXXVI. kötetéről

3

Molnár Pál: Beszámoló az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) Élelmiszeripari Bizottságának IV. Konferenciájáról

32

Molnár Pál: Élelmiszerek érzékszervi vizsgálata és minősítése II. Érzékszervi körvizsgálat

141

Molnár Pál, Tóthné Markus Marianna és Boross Ferenc: Élelmiszerek érzékszervi vizsgálata és minősítése III. Gyümölcslevek szakértői és fogyasztói minősítése

208

Molnár Pál: Beszámoló a Codex Alimentarius Főbizottság 19. üléséről

232

Nagy Éva: Élelmiszeranalitikai vizsgálati szabványok minőségbiztosítása

159

Períné Molnár Ibolya és Morvai Magdolna: Almalevek karbonsav- és szacharid-összetevőinek egy oldatból történő gázkromatográfiás mérése

23

Sebestyén Róbert, Sudár Emilné és Tarján Sándor: Radiológiai hamuminták káliumtartalma 40K-aktivitásának meghatározása Módszerösszehasonlító vizsgálat

113

Sebők András: Beszámoló az "Objektív nyersanyagátvételi módszerek az élelmiszeriparban" tudományos ülésről

36

Strecker, Otto: Élelmiszerminőség és marketing

201

Varsányi Iván és Bukosza Gábor: A vákuum- és védőgázas csomagolás élelmiszeripari alkalmazásának kutatásában elért főbb eredmények a szakirodalom tükrében

5

Wittmann János és Reszegi Csaba: Quassin természetes keserítőanyag meghatározása tonik üditőitalokban

108

1992. évi XXXVIII. kötet tartalomjegyzéke

oldal

Adjahouinou Cyrille és Farkas Józsefné: Diabetikus édesipari termékek szénhidrát összetételének és összes szénhidrát-tartalmának vizsgálata

277

Aubrecht Erzsébet és Tóth Árpád: A búzaliszt gliadintartalmának vizsgálata ELISA módszerrel

97

Gönczy Árpád: A magyar hatósági élelmiszer-ellenőrzés kialakulása és rövid története I.

113

Gönczy Árpád: A magyar hatósági élelmiszer-ellenőrzés kialakulása és rövid története II

217

Gönczy Árpád: A magyar hatósági élelmiszer-ellenőrzés kialakulása és rövid története III

293

Katona László: A hatósági élelmiszerfelügyelet és -szabályozás külföldön I. Az NSZK élelmiszer-ellenőrzés intézményrendszere és feladatai

124

Kerekes László és Bán Szilvia: Direkt pontenciometrikus kloridtartalom meghatározás módszerösszehasonlító vizsgálata

282

Komáromy Attiláné, Molnár Pál és Palló Kisérdi Imola: A biotermelésre vonatkozó külföldi szabályozások és a hazai alkalmazás lehetőségei

118

Kozma-Kovács Edit, Halász Anna, Hajós Gyöngyi, Sass Ágnes és Boross Ferenc: Liponsav vizsgálata sörélesztőből réteg- és kapilláris gázkromatográfiás módszerekkel

18

Langlais, Rolf: Az élelmiszer-adalékok EGK-szabályozásának jelenlegi helyzete.

193

Lickl, Eleonore: Korszerű műszeres fémanalitikai eljárások: az AAS és az ICR-RES összehasonlítása

261

Makay Piroska és Fekete Zoltánné: Beszámoló az Élelmiszer-Minőségellenőrzés IX. Tudományos Konferenciájáról

127

Molnár Pál: Beszámoló az Élelmiszervizsgálati Közlemények XXXVIII. kötetéről

3

Molnár Pál, Tóthné Markus Marianna és Boross Ferenc: Élelmiszerek érzékszervi vizsgálata és minősítése IV. Érzékszervi bírálók képességvizsgálata

103

Molnár Pál: A hatósági élelmiszerfelügyelet és - szabályozás külföldön II. Az Európai Közös Piac és hatásai az élelmiszerfelügyeletre Németországban

226

Molnár Pál: Az élelmiszeranalitika hazai helyzete és a nemzetközi fejlődés trendje

288

Molnár Pál: A hatósági élelmiszerfelügyelet és -szabályozás külföldön III. Élelmiszerfelügyelet és a használati eszközök ellenőrzése Hollandiában

300

Nagy Edit: Körvizsgálati adatok újszerű értékelése és annak tanulságai az élelmiszerek legfontosabb paramétereinek meghatározásában

33

Salamon Aurél és Katona László: Élelmiszerek minőségalakulása 1991-ben a hatósági minőségellenőrzés megállapításai alapján

173

Sebestyén Róbert, Gólya István és Tarján Sándor: Környezeti minták mérésére szolgáló g -spektrometriás mérőrendszerek összehasonlító vizsgálata

209

Sohár Pálné, Soós Katalin és Gergely Anna: Élelmiszerek ólom- és kadmium-tartalmának meghatározására szervezett hazai körvizsgálat tapasztalatai

201

Solm, Jürg: Az élelmiszerkémia fejlődésének irányai

F

Szabó S. András: Aktivációs analízis az élelmiszeranalitikában IX. Korszerű eljárások az élelmiszervizsgálatokban

267

Tekes Lajosné, Gergely Anna és Milotay Györgyné: Élelmiszerek egyes rost-frakcióinak vizsgálata

27

Wiesenberger, Alfred és Molnár Pál: A Német Gyümölcslégyártók Védegylete

89

Vissza az Élemiszervizsgálati Közlemények honlapjára