1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. ¨ * 1535 Budapest, Pf.: 740.
Tel.: 2128803 ¨ Fax: 2127638 ¨ http://www.eoq.hu ¨ E-mail: info@eoq.hu

EMLÉKEZTETŐ
az EOQ MNB Vezetőségi üléséről

Időpont:

2004. április 7., 16.00- 17.30

Hely:

EOQ MNB Székház

Sorszám:

2004/1

Résztvevők:

Dr. Balogh Albert, Dr. Boross Ferenc, Dányi István, Gyaraky Zoltán, Lakat Károly, Mikó György, Dr. Molnár Pál, Rózsa András, Szegedi Erzsébet, Várkonyi Gábor

Kimentve:

Dr. Varga Lajos és Kálmán Albert (állandó meghívott)

Dr. Molnár Pál elnök a megjelentek köszöntése után rámutatott, hogy a Vezetőségi ülés legfontosabb célja az előttünk álló Választmányi ülés, illetve a 2004. évi Küldöttközgyűlés előkészítése.

1. Tájékoztató az EOQ MNB szakembertanúsítási tevékenységéről

A szakembertanúsítás az EOQ legsikeresebb projektje, eddig összesen 40.800 oklevelet adtak ki. Ebben az évben az EOQ MNB is eléri az ezredik oklevél kiadását. Az EOQ PRU Malagában tartott ülésén elvi döntés született az “EOQ Integrált Rendszermenedzser” kiemelt szakember kategória létrehozásáról. Ezt az oklevelet a minőségügyi, a környezeti és a munkaegészségügyi oklevéllel (tehát mind a hárommal) rendelkező szakemberek külön tanfolyam elvégzése nélkül, de vizsga és díjfizetés ellenében kapnák meg.

2. Az EOQ MNB Választmányi ülésének előkészítése

2.1. A végleges könyvvizsgálói jelentés és a Mérleg alapján az EOQ MNB a 2003. évet 831 ezer forint nyereséggel zárta, ami azért is figyelemre méltó, mivel 1 évvel korábban több mint ötmillió forint Mérleg szerinti veszteségünk volt. A Mérleg szerinti és a pénzügyi eredmény most nagyon közel van egymáshoz: befektetett eszközállományunk csak kétmillió forinttal csökkent (pl. az ingatlan értékcsökkenése következtében), saját tőkénk pedig emelkedett. A bevételi oldalon az állami támogatás csökkent, ugyanakkor növekedett a tagdíjakból, a pályázatokból, a rendezvényekből és a projektekből származó bevétel. A minőségügyi szótár értékesítése is jelentős bevételt hoz, ami azonban eddig még messze nem egyenlítette ki a kiadásokat.

1/2004 (IV.07.) VEH sz. határozat:
A Vezetőség jóváhagyólag veszi tudomásul az EOQ MNB 2003. évi elszámolását.

2.2. A munkaprogram vonatkozásában Dr. Molnár Pál többek között azt hangsúlyozta, hogy az eddigi vonalat kívánjuk megerősíteni és elsősorban a kis- és középvállalatok irányába szeretnénk elmozdulni. Ezen a téren már el is nyertük a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyik továbbképzési pályázatát. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumon keresztül az élelmiszerszabályozásra is van ráhatásunk. Az EOQ MNB közreműködik a Közigazgatási Minőség Díj bevezetésében.

2/2004 (IV.07.) VEH sz. határozat:
A Vezetőség támogatja az EOQ MNB 2004. évi munkaprogramjának előkészítését és megvalósítását.

2.3. Dr. Molnár Pál szerint az EOQ MNB egyik nagy eredménye az elmúlt években, hogy nyitott a közigazgatás, az oktatás és az egészségügy felé. Az Alapszabály értelmében a Választmány évente legfeljebb 5 EOQ MNB tag részére adományozhat “Minőségért 2004” kitüntetést, aminél ezt a nyitást figyelembe kell venni. Az Alapszabály értelmében a Választmány a mindenkori választásokat megelőző ülésén (tehát négyévente) legfeljebb 5 tag részére tiszteletbeli tagsággal ismerheti el az EOQ MNB javára végzett sokéves eredményes munkát.

3/2004 (IV.07.) VEH sz. határozat:
A Vezetőség elfogadja a következő 5 személy Választmány elé terjesztését a “Minőségért 2004” kitüntetésre: Dr. Dudás Ferenc (BM); Havellant Ferenc (ORFK); Meleg Edit (M-real Petőfi Nyomda Kft.); Szy Ildikó (ESZCSM); Varga Sándorné (MSZT).

4/2004 (IV.07.) VEH sz. határozat:
A Vezetőség elfogadja a következő 5 személy Választmány elé terjesztését az “EOQ MNB tiszteletbeli tagja” kitüntetésre: Gyaraky Zoltán (SGS); Mikó György (QUALIPHARMA Bt.); Dr. Rácz Endre (FVM); Dr. Réczei Géza és Dr. Varga Lajos.

5/2004 (IV.07.) VEH sz. határozat:
A Vezetőség egyetért azzal a javaslattal, hogy az “EOQ MNB örökös tagja” cím kiadására ezentúl ne évente, hanem csak négyévenként kerüljön sor. E címre javasolt személyek 2004-ben a következők: Dányi István (GKM) és Gabriel Győző (QUALIPROD Kft.).

6/2004 (IV.07.) VEH sz. határozat:
A Vezetőség egyetért azzal a javaslattal, hogy Dr. Sütő Kálmán 75. születésnapja alkalmából ajándékot kapjon. Ezen túlmenően javasolja, hogy a Választmány következő ülésén válassza meg ismét az EOQ MNB tiszteletbeli elnökévé.

2.4. A szakbizottsági munka értékelése során - a 2003. évi teljesítmény figyelembevételével - 3 csoport alakítható ki:

I. Kiváló teljesítményt nyújtott az Élelmiszer; az EFQM és Szakértői; az Informatikai, valamint a Terminológiai Szakbizottság.

II. Átlagos teljesítményt nyújtott a Gépjármű, a Gyógyszeripari, az Építésügyi, a Szolgáltatási, a Megbízhatósági, a Statisztikai Módszerek, az Egészségügyi, a Közigazgatási, a Hat Szigma, a Környezetvédelmi, valamint a Minőségügyi Rendszerek Tanúsítása és Auditálása (MRTA) Szakbizottság.

III. Az átlagosnál gyengébb teljesítményt nyújtott az Oktatási és Továbbképzési, a Minőségpolitikai, valamint a Metrológiai Szakbizottság.

7/2004 (IV.07.) VEH sz. határozat:
A Vezetőség egyetért a szakbizottsági munka fenti értékelésével, ami a jutalmazás irányelveként is szolgál.

2.5. A Küldöttközgyűlés időpontja: 2004. május 5.

A küldöttek részéről eddig összesen 103 jelölőlapon kaptunk visszajelzést, nagyon egyirányú jelölésekkel. A Vezetőség jelenlegi tagjai nagy támogatottságot élveznek.

8/2004 (IV.07.) VEH sz. határozat:
A Vezetőség egyetértőleg vette tudomásul a választások eddigi előkészületeit és a jelöléseket.

3. Egyebek

9/2004 (IV.07.) VEH sz. határozat:
A Vezetőség egyetért a Hagyományos Élelmiszerek Munkacsoport megalakításával és a jelöltek személyével.

10/2004 (IV.07.) VEH sz. határozat:
A Vezetőség javasolja egy “Bacsa György Emlékülés” megrendezését és támogatja Berényi Vilmos elnöki jelöltségét a Gyógyszeripari Szakbizottságban.

11/2004 (IV.07.) VEH sz. határozat:
A Vezetőség utólag jóváhagyja azt, hogy az EOQ MNB 100 ezer forinttal támogassa az “Európai Identitás Kulturális Karavánja” című nemzetközi program Magyarországot érintő részének megvalósítását.

12/2004 (IV.07.) VEH sz. határozat:
A Vezetőség egyetért a kórházak éves jogi tagsági díjának 10.000,- Ft-ban történő megállapításával 1 képviselő delegálása mellett.

13/2004 (IV.07.) VEH sz. határozat:
A Vezetőség elutasítja az EOQ MNB további szerepeltetését az Internet tudakozó adatbázisában.

Budapest, 2004. április 12.

Készítette: Várkonyi Gábor, ügyvezető titkár

Jóváhagyta: Dr. Molnár Pál, elnök