1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. ¨ * 1535 Budapest, Pf.: 740.
Tel.: 2128803 ¨ Fax: 2127638 ¨ http://www.eoq.hu ¨ E-mail: info@eoq.hu

EMLÉKEZTETŐ
az EOQ MNB Vezetőségi üléséről

Időpont:

2003. november 5., 15.00- 16.30

Hely:

EOQ MNB Székház

Sorszám:

2003/4

Résztvevők:

Dr. Balogh Albert, Dr. Boross Ferenc, Dányi István, Mikó György, Dr. Molnár Pál, Dr. Réczei Géza (meghívott), Rózsa András, Szegedi Erzsébet (állandó meghívott), Várkonyi Gábor.

Kimentve:

Lakat Károly, valamint Gyaraky Zoltán és Kálmán Albert (állandó meghívottak).

Dr. Molnár Pál, elnök a megjelentek köszöntése után rámutatott, hogy a Vezetőségi ülés legfontosabb célja az előttünk álló Választmányi ülés, illetve a 2004. évi választások előkészítése.

A Választmányi ülés tervezett időpontja: 2003. december 16., kedd, 14.00 óra. Helyszíne: Hotel Budapest, I. emeleti Üvegterem. Előtte 13.00 órától kerül sor 62 új oklevél kiosztására.

Tagsági díj

Dr. Molnár Pál a következő évtől kezdve az alábbi tagsági díjak bevezetését javasolja:

Jogi tagok:

21.000,- Ft helyett 30.000,- Ft

Egyéni tagok:

2000,- Ft helyett 3000,- Ft

Nyugdíjasok:

500,- Ft helyett 1000,- Ft

Dr. Balogh Albert, Mikó György és Rózsa András jogi tagoknál javasolja a szegmentálást, tehát a tagdíj differenciálását az éves árbevétel, a létszám vagy más hasonló mutató alapján. Ezzel szemben Dr. Molnár Pál úgy foglalt állást, hogy eddig még senki sem emelt szót az egységes jogi tagsági díj ellen, és az Alapszabályunkban is fix összeg szerepel. Célkitűzés viszont, hogy egy-egy tagvállalat minél több személyt delegáljon az EOQ MNB-be.

5/2003 (XI.05.) VEH sz. határozat:

A Vezetőség egyetért a Dr. Molnár Pál által javasolt tagsági díjak Választmány elé terjesztésével.

2004. évi tisztújító választások

Dr. Molnár Pál bevezetőjében hangsúlyozta, hogy a választásokat a lehető legdemokratikusabb módon kell lebonyolítani. A korábbiakhoz képest azonban lesz egy alapvető változás: most először az új vezetést (Vezetőség, Választmány, Ellenőrző Bizottság) választjuk meg, azután kerül sor a szakbizottsági és más kapcsolódó választások lebonyolítására. Szorgalmazzuk a tervezett fiatalítást is, de csak “részlegesen”. 2004. februárjában levélben keressük meg a küldötteket, hogy mondjanak véleményt a személyi javaslatokról. Dr. Boross Ferenc és Mikó György is egyetért azzal, hogy nem szükséges minden egyes tag megkeresése.

Dr. Molnár Pál eddigi aktív tevékenységük alapján új vezetőségi tagjelölteknek javasolja a következő személyeket:

Kálmán Albert, Krämer Tamás és Pallóné Dr. Kísérdi Imola.

Az EOQ MNB tagoknak küldendő karácsonyi üdvözlő levélben indokolt külön jelezni a 2004. évi választásokat és felhívni a figyelmet arra, hogy mivel az Alapszabály értelmében a szakbizottságok által delegált küldöttek fognak szavazni, célszerű velük, illetve a szakbizottsággal felvenni a kapcsolatot.

6/2003 (XI.05.) VEH sz. határozat:

A Vezetőség a Választmánynak elfogadásra javasolja a 2004. évi választások lebonyolításának tervezett menetét, Dr. Réczei Géza felkérését a Jelölő Bizottság elnökeként, valamint a Dr. Molnár Pál által javasolt új vezetőségi tagok listára való felvételét.

A szakbizottságok éves jelentésének előkészítése

Határidő: 2004. január 15.

Az Oktatási és Továbbképzési Szakbizottsággal szemben elvárás, hogy az EOQ oklevéllel rendelkező magyar szakemberek fóruma legyen, mivel az oklevél megszerzésével egyidejűleg - belépésük esetén - ebben a szakbizottságban nyernek automatikus tagságot. A Szakbizottság vezetése ennek megfelelően kissé átalakul. Dr. Molnár Pál a Vezetőség nevében a következő személyi javaslatokat terjesztette elő:

Elnök:

Dr. Balogh Albert (Dr. Kemény Sándor lemondott)

Társelnök:

Galla Jánosné

Titkár:

Szegedi Erzsébet

A Szakbizottság tagjai közül a Training Center-ek képviselői (Galla Jánosné, Dr. Reuss Pál és Varga Sándorné), továbbá Horváthné Drégely- Kiss Ágota, Dr. Kemény Sándor és Pákh Miklós alkotja megválasztása esetén a szakbizottsági Vezetőséget.

7/2003 (XI.05.) VEH sz. határozat:

A Vezetőség javaslataként terjeszthetők elő az Oktatási és Továbbképzési Szakbizottság vezetésében javasolt személyi változások.

Együttműködés hazai társszervekkel

Lepsényi István, a Magyar Minőség Társaság elnöke korábban felvetette és azóta is szorgalmazza a két szervezet és a két szakfolyóirat (Minőség és Megbízhatóság, illetve Magyar Minőség) szoros közeledését, esetleg a teljes egyesülést. Az EOQ MNB továbbra is tartózkodó álláspontra helyezkedik azzal, hogy a 2004. évi választások lebonyolítása után az új vezetés ismételten foglalkozzon ezzel a kérdéskörrel.

8/2003 (XI.05.) VEH sz. határozat:

A Vezetőség egyhangúlag elfogadja az EOQ MNB és a Magyar Minőség Társaság (MMT) közötti kapcsolatok fenntartását és az együttműködés fokozatos elmélyítését.

Az MM szerkesztőségének átköltöztetése és a folyóirat terjesztésének átvétele

Régóta napirenden van az immár 3100 példányban megjelenő Minőség és Megbízhatóság c. szaklap szerkesztőségének átköltöztetése az EOQ MNB székhelyére, amit a napi munkakapcsolatok könnyebbé tétele mellett a jobb elszámoltathatóság is indokol. A tagok jelenleg rendszeresen megkapják az MM-t, amellett a QUALIPROD Kft. is értékesít 800 példányt nem EOQ MNB tagok számára. Dr. Molnár Pál jelezte, hogy 2004. január 1-től a szerkesztőség átköltözik a Nagyajtai utcai székházba.

9/2003 (XI.05.) VEH sz. határozat:

A Vezetőség döntése alapján az MM szerkesztősége átköltözik az EOQ MNB székhelyére.

Az ülés hátralevő részében Dr. Molnár Pál a következő bejelentéseket tette:

Végezetül Dr. Molnár Pál felkérte a Vezetőség tagjait: segítsék elő, hogy egy vagy két ember részt vehessen az EFQM által megszervezésre kerülő Díjértékelő Tanfolyamon (European Award Assessor Training).

Budapest, 2003. december 6.

Készítette: Várkonyi Gábor, ügyvezető titkár

Jóváhagyta: Dr. Molnár Pál, elnök