1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. ¨ * 1535 Budapest, Pf.: 740.
Tel.: 2128803 ¨ Fax: 2127638 ¨ http://www.eoq.hu ¨ E-mail: info@eoq.hu

EMLÉKEZTETŐ
az EOQ MNB Vezetőségi üléséről

Időpont:

2003. április 29., 14.00- 16.00

Hely:

EOQ MNB Székház

Sorszám:

2003/3

Résztvevők:

Dr. Balogh Albert, Dr. Boross Ferenc, Dányi István, Lakat Károly, Mikó György, Dr. Molnár Pál, Szegedi Erzsébet, Várkonyi Gábor.

Kimentve:

Gyaraky Zoltán, Rózsa András és Dr. Varga Lajos.

 1. Dr. Molnár Pál elnök a megjelentek köszöntése után a következő bejelentéseket tette:
 2. A Vezetőség a szakbizottságokban végzett kiemelkedő társadalmi munka elismeréseként a következő kitüntetési javaslatokat terjeszti a Választmány elé:
 3. EOQ MNB Örökös Tagja:

  Dr. Balogh Albert, Bányainé Dr. Sándor Julianna

  “Minőségért 2003”:

  Dr. Andó Péter, Bognárné Laposa Ilona
  Dr. Pallagi Attiláné, Dr. Szenes Katalin
  Dr. Szigeti Tamás

  Az EOQ MNB első külföldi tiszteletbeli tagja:
  Prof. Dr. Hans-Dieter Seghezzi, aki az idén tölti be 70. életévét.

  Elmúlt évi tevékenységüket értékelve Dr. Molnár Pál az alábbi EOQ MNB Szakbizottságokat említette meg:

  Kiemelkedően teljesítő szakbizottságok:

  Élelmiszer
  Terminológiai
  Informatikai

  Tűrhetően működő szakbizottságok:

  Egészségügyi
  Közigazgatási
  Minőségpolitikai

  A többi szakbizottság jó szinten teljesítette feladatait.

 4. A Vezetőségi Értekezlet hátralevő részében az EOQ MNB, illetve a Magyar Ipari és Kereskedelmi Minőségfejlesztési Központ (MIK) kapcsolatát vitatták meg a résztvevők. Az előzményeket ismertetve Dr. Molnár Pál rámutatott arra, hogy az Európai Minőségirányítási Alapítvány (EFQM) 2002. tavaszáig két magyar nemzeti minőségügyi szervezettel számolt: az EOQ MNB-vel és a MIK-el. Ekkor mindkét szervezetet felkérte arra, hogy - lehetőség szerint egyeztetett feladatmegosztással - pályázzák meg az EFQM Nemzeti Partner Szervezetének (NPO) státuszát. Mivel azonban a MIK elzárkózott az egyeztetéstől és a közös fellépéstől, az EOQ MNB önálló pályázatot nyújtott be, miközben az EOQ vezetése felé támogatta a MIK felvételi kérelmét. Tekintettel arra, hogy a MIK továbbra sem mutatta az együttműködési készség jeleit (pl. nem készített tervezetet a feladatok megosztására), az EOQ MNB - korábbi döntését megváltoztatva - kénytelen volt vétót emelni a MIK EOQ-tagsága ellen, ami viszont a 2003. februári EOQ Közgyűlésen kisebb vitát váltott ki. Ugyanakkor Kálmán Albert osztályvezető (GKM) révén tudomásunka jutott, hogy a MIK és az EFQM között már aláírt szerződés jött létre, amely a MIK számára biztosítja az NPO státusz megadását. A MIK fenntartja az EOQ tagság iránti kérelmét is. A helyzet tisztázására az EOQ részéről 2003. május 19-én és 20-án Budapesten tárgyal Frank Steer elnök és Bertrand Jouslin de Noray főtitkár, megbeszélést folytatva mindkét szervezet, valamint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) képviselőivel.

A vita kapcsán Dr. Molnár Pál a Vezetőség állásfoglalását, illetve felhatalmazását kérte a következő témakörben:

Írjunk-e levelet az EOQ és az EFQM vezetése felé, amelyben tájékoztatjuk őket, hogy a MIK nem felel meg az NPO-val szemben támasztott két követelménynek (nem önálló jogi személy Magyarországon és nincs tagsága). Tegyünk-e egyúttal lépéseket magas rangú magyar kormánytisztviselők, elsősorban a GKM felé, támogató levelet kérve tőlük az EFQM második magyar NPO státuszának elnyerésére (a MIK említett szerződése ugyanis nagy valószínűséggel a GKM támogató levele alapján jött létre).

A vitában Mikó György felhívta a figyelmet arra, hogy az EOQ MNB mögött valóban nem áll minisztérium vagy más kormányszerv. Dr. Boross Ferenc és Várkonyi Gábor támogatásáról biztosította a levelek megírását azzal, hogy - az eddigi gyakorlatnak megfelelően - az EOQ MNB lehet a második magyar Nemzeti Partner Szervezete az EFQM-nek. A vezetőségi tagok általános véleménye szerint az EOQ vezető tisztségviselőinek magyarországi látogatása előtt feltétlenül indokolt írásban megmagyarázni, hogy mi az együttműködési készség teljes hiánya miatt vontuk vissza támogatásunkat a MIK EOQ-tagságát illetően és arról sem volt tudomásunk, hogy a MIK nem jogi személy - márpedig ez az NPO-k számára alapvető követelmény. Dányi István javasolta a GKM levél megírását, de szerinte nem indokolt a nemzetközi szervezetek ezirányú tájékoztatása.

4/2003 (IV.29.) VEH sz. határozat:
A vezetőségi tagok közül 6-an (Dr. Balogh Albert, Dr. Boross Ferenc, Lakat Károly, Mikó György, Dr. Molnár Pál, Várkonyi Gábor) támogatják a levél megírását az EOQ és az EFQM vezetése felé, illetve Pongorné Dr. Csákvári Marianna helyettes államtitkár (GKM) tárgyszerű írásbeli tájékoztatását és a minisztérium támogató nyilatkozatának megkérését. Dányi István a nemzetközi szervezetek ilyen jellegű tájékoztatása ellen szavazott.

Budapest, 2003. június 22.

Készítette: Várkonyi Gábor, ügyvezető titkár

Jóváhagyta: Dr. Molnár Pál, elnök