1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. ¨ * 1535 Budapest, Pf.: 740.
Tel.: 2128803 ¨ Fax: 2127638 ¨ http://www.eoq.hu ¨ E-mail: info@eoq.hu

EMLÉKEZTETŐ
az EOQ MNB Vezetőségi üléséről

Időpont:

2003. február 21., 14.00- 16.30

Hely:

EOQ MNB Székház

Sorszám:

2003/2

Résztvevők:

Dr. Balogh Albert, Dr. Boross Ferenc, Dányi István, Kálmán Albert, Lakat Károly, Dr. Molnár Pál, Dr. Varga Lajos, Várkonyi Gábor.

Kimentve:

Gyaraky Zoltán, Mikó György és Rózsa András.

Dr. Molnár Pál elnök a megjelentek körében külön köszöntötte Kálmán Albert állandó meghívottat, majd emlékeztetve a Szakembertanúsítási Bizottság 2002. december 19-i ülésére, az SZTB jelen levő tagjai részére kiosztotta az Emlékeztetőt és az “EOQ MNB által elfogadott tanfolyamok felügyelete 2002-ben és 2003-ban” című összefoglaló táblázatot kitöltésre és pontosításra. Nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, hogy 2003. október 31-ig minden akkreditált tanfolyam Minőségügyi Kézikönyvét rendbe kell tenni, amelyért az adott tanfolyam EOQ MNB összekötője (1 személy) felelős.

Ezután Dr. Molnár Pál elmondotta, hogy az EOQ MNB 2002-ben a könyvelők előzetes tájékoztatása szerint valószínűleg veszteséges évet zárt, ami feltehetően a következő okokra vezethető vissza:

Vannak azonban kedvező tendenciák is: stabil a taglétszám és a tagsági díjak befizetésének morálja talán még soha nem volt ilyen jó, mint most. Az EOQ MNB presztízse erősödik, ezért méltán számíthatunk az 1%-os személyi jövedelemadó felajánlásokra is. A “Minőség és Megbízhatóság” kiadását - összesen 3 millió forint értékben - 100 szponzor támogatja, ami jelentős biztonságot jelent.

2/2003 (II.21.) VEH sz. határozat:
A Vezetőség egyhangúlag - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - egyetért azzal, hogy a “Minőség és Megbízhatóság” szerkesztősége kerüljön át az EOQ MNB Nagyajtai utcai székházába. Az átköltözés időpontja egyelőre még nincs meghatározva.

A korábbi Egészségügyi Szakbizottság 2003. január 21-én átalakult Egészségügyi és Szociális Szakbizottsággá, majd a Közszolgálati Szakbizottság február 6-án Közigazgatási Szakbizottsággá. Az alakuló üléseken nagy érdeklődés mutatkozott és a jelenlevők magas beosztású minisztériumi tisztviselőket választottak be a vezetőségbe. Ugyancsak örvendetes tény, hogy a legtöbb szakbizottsági jelentés határidőre beérkezett, amiből a fegyelem erősödésére lehet következtetni. Ezzel összefüggésben egyeztetésre került a szakbizottsági tisztségviselők száma és összetétele.

3/2003 (II.21.) VEH sz. határozat:
Egy-egy szakbizottságban 3 társelnöknél több ne legyen és a halmozódások elkerülése érdekében 1 tisztségviselő maximum 2 tisztséget tölthet be.

Nemzetközi pozícióink az elmúlt időszakban felemásan alakultak. Pozitív tendencia, hogy a 2004. évi EOQ Kongresszus megrendezéséért felelős orosz szervezetek vezető képviselőiből álló delegáció látogatása az EOQ MNB-nél 2002. december végén igen eredményes volt. Az Amerikai Minőségügyi Szervezet (ASQ) hivatalos lapjának (“Quality Progress”) 2003. februári számában terjedelmes cikk jelent meg “Magyar cégek utazása az üzleti kiválóság felé” címmel, amely négy kiváló magyar vállalat eredményeit ismerteti. Figyelemre méltó az a tény, hogy a közép-kelet-európai régióból először Magyarországról közöltek cikket.

Az EOQ 2003. februári Közgyűlésén napirendre került a Minőségfejlesztési Központ felvételi kérelme az EOQ-ba. Az EOQ MNB visszavonta korábbi támogató álláspontját, mivel a MIK nem reagált az EOQ MNB EFQM-ben betöltendő NPO társpozíciójára irányuló feladatmegosztási javaslatkérő 2002. októberi e-mail-jére. Az EOQ vezetése ezért meg kívánja keresni az illetékes magyar kormányzati szerveket álláspontjuk kikérése céljából. Az EOQ MNB szempontjából a legegyszerűbb megoldást az jelentené a rivalizáló magyar szervezetek benyomásának mielőbbi megszüntetése érdekében, ha a MIK visszavonná felvételi kérelmét az EOQ-ba. Az EOQ stabil teljes jogú tagszervezetei közül többen (pl. DGQ, SAQ és CSQ) szintén feleslegesnek tartják más magyar minőségügyi szervezet EOQ-beli tagságát. Az EOQ MNB elnöke kérte a vezetőségi tagokat, hogy támogassák törekvését a MIK EOQ tagfelvételi kérelme visszavonásának elérésére.

Egyebek

  1. A következő Vezetőségi Ülés 2003. április 29-én lesz, a május 6-i Választmányi ülés előkészítésére. A Közgyűlés időpontja: 2003. május 22.
  2. A feladatok gyors növekedése miatt az EOQ MNB-nek teljes munkaidős alkalmazottra van szüksége. Az előzetes megállapodás szerint Szegedi Erzsébet, a SZENZOR P- E Gazdaságmérnöki Kft. vezető tanácsadója 2003. április 1-től az EOQ MNB-nél lép munkaviszonyba szakmai minőségügyi igazgatói funkcióban.
  3. Dr. Boross Ferenc felhívta a figyelmet arra, hogy az EOQ MNB helyiségeit védő riasztókészülék csak házon belül ad jelzést. A Vezetőség úgy foglalt állást, hogy a riasztás egy külső védő cég felé történjék.

Budapest, 2003. március 20.

Készítette: Várkonyi Gábor, ügyvezető titkár

Jóváhagyta: Dr. Molnár Pál, elnök