1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. ¨ * 1535 Budapest, Pf.: 740.
Tel.: 2128803 ¨ Fax: 2127638 ¨ http://www.eoq.hu ¨ E-mail: info@eoq.hu

EMLÉKEZTETŐ
az EOQ MNB Vezetőségi üléséről

Időpont: 2003. január 22., 14.00- 14.30

Hely: QUALIPROD Kft.

Sorszám: 2003/1

Résztvevők: Dr. Balogh Albert, Dányi István, Gyaraky Zoltán, Lakat Károly, Dr. Molnár Pál, Dr. Varga Lajos, Várkonyi Gábor.

Kimentve: Dr. Boross Ferenc, Mikó György és Rózsa András.

  1. Dr. Molnár Pál elnök rövid tájékoztatást adott az EOQ MNB Egészségügyi és Szociális Szakbizottság 2003. január 21-i üléséről, illetve az ott megválasztott új tisztségviselőkről. Röviden ismertette a Közszolgálati Szakbizottság 2003. február 6-i ülésére tett előkészületeket is.
  2. A továbbiakban Dr. Molnár Pál emlékeztetett arra, hogy a 2002. október 24-i Vezetőségi ülés jóváhagyta egy levél elküldését Sugár Karolina, a MIK ügyvezető igazgatója részére, amelyben egyezmény megkötését, valamint a feladatok és a kötelezettségek megosztását javasoltuk a két szervezet között. Az EOQ MNB ugyanakkor - korábbi álláspontját felülvizsgálva - kilátásba helyezte a MIK EOQ tagságának támogatását, amennyiben a MIK kérelmezi azt. Sugár Karolina részéről az ajánlatunkra nem kaptunk választ, viszont az EOQ Főtitkárság tájékoztatott bennünket a MIK felvételi kérelméről (az érvényes szabályok értelmében ez csak az illetékes FMO, vagyis az MNB hozzájárulásával lehetséges). Most 3 lehetőségünk van:

A vita során az az álláspont kristályosodott ki, hogy mivel a MIK részéről inkorrekt magatartást tapasztalunk, nem látunk lehetőséget az együttműködésre; ugyanakkor ne nyilvánítsuk ki egyértelműen, hogy lemondunk az NPO státusz megszerzéséről az EFQM-ben, mivel érdekünk, hogy részt vehessünk az EFQM munkájában.

1/2003 (I.22.) VEH sz. határozat:
A vezetőségi tagok közül 6-an (Dr. Boross Ferenc, Mikó György, Dr. Molnár Pál, Rózsa András, Dr. Varga Lajos, Várkonyi Gábor) egyértelmű nemmel szavaztak (3 fő előzetesen, telefonon adta le a szavazatát), 3-an pedig (Dr. Balogh Albert, Dányi István, Lakat Károly), valamint az Ellenőrző Bizottság elnöke (Gyaraky Zoltán) a halasztást tartották indokoltnak. A szavazás alapján a Vezetőség úgy döntött, hogy nem támogatjuk a MIK EOQ tagságát és felhatalmazta az EOQ MNB elnökét az elutasító álláspont megküldésére az EOQ illetékes szervezetei részére és annak képviseletére az EOQ következő elnökségi ülésén.

Budapest, 2003. január 24.

Készítette: Várkonyi Gábor, ügyvezető titkár

Jóváhagyta: Dr. Molnár Pál, elnök