1022 Budapest, Herman O. u.15. ¨ * 1535 Budapest, Pf.: 740.
Tel.: 2128803 ¨ Fax: 2127638 ¨ http://www.eoq.hu ¨ E-mail: info@eoq.hu

EMLÉKEZTETŐ
az EOQ MNB Vezetőségi üléséről

Időpont: 2002. október 24., 14.00- 16.30

Hely: EOQ MNB Székház

Sorszám: 2002/3

Résztvevők: Dr. Balogh Albert, Dányi István, Dr. Molnár Pál, Rózsa András, Dr. Varga Lajos, Várkonyi Gábor.

Kimentve: Dr. Boross Ferenc, Lakat Károly, Gyaraky Zoltán és Mikó György.

1. Dr. Molnár Pál elnök előzetesen a következőket jelentette be:

Dr. Shoji Shiba professzor az IAQ-tagság mellett - többek között a Magyarországon végzett tevékenységéért - megkapta a Deming Díjat.

2. Dr. Balogh Albert indítványozta, hogy a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal (Kálmán Albert) folytatott konzultációt követően az EOQ MNB és az MMT közös levélben tegyen javaslatot Barát Etele, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára részére a Nemzeti Fejlesztési Terv kibővítésére a minőségirányítás kérdéskörével, a Nemzeti Minőség Fejlesztési Programban foglaltakkal összhangban. A Nemzeti Fejlesztési Terv jelenleg társadalmi megvitatás alatt áll.

18/2002 (X.24.) VEH sz. határozat:
Tekintettel arra, hogy Lepsényi István, az MMT elnöke már egy hasonló tartalmú levelet eljuttatott Barát Etele számára, most az EOQ MNB önálló levelet küld.

3. Az EOQ MNB nemzetközi kapcsolatai tovább bővültek. Dr. Molnár Pál látja el a nemzeti képviseletünket az EOQ-ban, az Amerikai Minőségügyi Szervezetben (ASQ), az Angol Minőségügyi Intézetnél (IQA) és a Nemzetközi Minőségügyi Akadémián (IAQ). Ezek a partnerszervezetek több idegen nyelvű, kiváló minőségügyi szakfolyóiratot és más kiadványt juttatnak el rendszeresen részünkre, amelyek számot tarthatnak a magyar szakemberek figyelmére.

19/2002 (X.24.) VEH sz. határozat:

Az EOQ MNB Székhelyén olyan elhelyezést kell kialakítani, ahol az érdeklődő hazai szakemberek tanulmányozhatják a külföldi szakirodalmat. Dr. Balogh Albert készítsen előterjesztést arról, hogy kiknek indokolt rendszeresen megküldeni az értékesebb szakfolyóiratok magyarra fordított tartalomjegyzékét.

4. Az EOQ MNB jogi tagjainak körlevélben ajánlottuk fel azt a lehetőséget, hogy - ilyen irányú igényük esetén - levélpapírjukon feltüntethetik a következőket: “Az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) tagja” és/vagy “Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság (EOQ MNB) tagja”. A jogi tagok mintegy fele adott választ erre a megkeresésre a következő megoszlás szerint:

11% mind a két tagságot feltüntetné,

18% csak az EOQ tagságot,

70% pedig (köztük neves hazai és nemzetközi cégek) csak az EOQ MNB tagságot. Mindössze hárman nyilatkoztak úgy, hogy nem érdekli őket ez a lehetőség. A szerződés megkötésének - az EOQ vezetése által is elfogadott – feltételei a következők:

Az MNB tagság feltüntetése kétszeres, az EOQ tagság feltüntetése háromszoros, mindkét tagság feltüntetése pedig ötszörös tagsági díj megfizetését vonja maga után. Ugyanakkor ez a jogi tag további képviselőt delegálhat az EOQ MNB-be.

5. Dr. Molnár Pál további beszélgetéseket folytatott annak érdekében, hogy az EFQM vezetése legyen nyitott arra, hogy Magyarországon két szervezet kapjon NPO státuszt. Ez azt jelentené, hogy az EOQ MNB mégis elnyerheti az NPO státuszt az EFQM-ben. Dr. Molnár Pál ismertette azt a Sugár Karolina, a MIK ügyvezető igazgatója részére szóló angol nyelvű levelet, amelyben egyezmény megkötését, valamint a feladatok és a kötelezettségek megosztását javasolja. Az EOQ MNB ugyanakkor - korábbi álláspontját felülvizsgálva - kilátásba helyezte a MIK EOQ tagságának támogatását, amennyiben a MIK kérelmezi azt.

20/2002 (X.24.) VEH sz. határozat:
A Vezetőség 7:2 arányban úgy döntött, hogy az ismertetett angol nyelvű levelet küldjük el Sugár Karolina részére (mellékelve). Másolatot kap: Brigitte Tantawy-Monsou, az EFQM ügyvezető elnöke; Bertrand Jouslin de Noray, az EOQ főtitkára, továbbá Dányi István és Kálmán Albert a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium részéről.

21/2002 (X.24.) VEH sz. határozat:
Amennyiben az EOQ MNB anyagi vagy más érdekei sérülnének, minden további tárgyalást mellőzve lemondunk az NPO státuszról az EFQM-ben.

Budapest, 2002. november 18.

Készítette: Várkonyi Gábor, ügyvezető titkár

Jóváhagyta: Dr. Molnár Pál, elnök