1022 Budapest, Herman O. u.15. ¨ * 1535 Budapest, Pf.: 740.
Tel.: 2128803 ¨ Fax: 2127638 ¨ http://www.eoq.hu ¨ E-mail: info@eoq.hu

EMLÉKEZTETŐ
az EOQ MNB Vezetőségi üléséről

Időpont: 2002. szeptember 4., 14.00- 16.30

Helyszín: EOQ MNB Székház

Sorszám: 2002/2

Résztvevők: Dr. Balogh Albert, Dr. Boross Ferenc, Dányi István, Lakat Károly, Dr. Molnár Pál, Kálmán Albert (meghívottként), Tóthné Dr. Veinperl Ilona (Gyaraky Zoltán helyett), Dr. Varga Lajos, Várkonyi Gábor.

Kimentve: Mikó György, Rózsa András és Gyaraky Zoltán (állandó meghívottként).

1. Beszámoló az ASQ-nál tett látogatás főbb eredményeiről

Miután a megjelentek jóváhagyták az előzetesen megküldött napirendi javaslatot, Dr. Molnár Pál röviden ismertette az Amerikai Minőségügyi Szervezetnél (ASQ) 2002. júliusában tett látogatását. Kiemelte, hogy az együttműködési megállapodás aláírása után az ASQ partnerszervezetnek tekinti az EOQ Magyar Nemzeti Bizottságot, ami sok előnnyel, kedvezménnyel jár. Felkérték az MNB-t, hogy a Quality Progress című havi folyóirat számára készítsen cikksorozatot 3- 4 kiváló magyar vállalattal együttműködve. Ennek megfelelően felkérést kapott a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt., a WESTEL Mobil Távközlési Rt., a Burton- Apta Tűzállóanyag-gyártó Kft. és a PICK Szeged Szalámigyár és Húsüzem Rt. egy-egy angol nyelvű cikk megírására. Mint Senior ASQ tag, a jövőben várhatóan Dr. Molnár Pál lesz az ASQ tanácsosa (Counsellor) Magyarországon.

2. Ismertető az EOQ MNB új székhelyéről

Dr. Molnár Pál elmondotta, hogy az új székhely kiválasztása nagy körültekintéssel történt: személyesen kb. 100- 120 ajánlatot tekintett át, mielőtt végleges döntés született a Nagyajtai u. 2/b. szám alatti 3 és félszobás, 150 m2-es, 2 erkéllyel rendelkező ingatlan megvásárlásáról. A vételár 42,5 millió forint volt. A telefon- és a faxvonal átvitele megtörtént, ezáltal a hívószámaink nem változtak. Az átköltözés tényét a Fővárosi Bíróságnál bejelentettük, az átírás folyamatban van. 2002. augusztus 31-ével a korábbi bérleti szerződést megszüntettük.

13/2002 (IX.04.) VEH sz. határozat:

A Vezetőségi értekezlet egyetért azzal, hogy a tagságot írásban kell tájékoztatni az EOQ MNB székhelyének új címéről.

3. Az EOQ MNB és az EFQM kapcsolatának alakulása

Dr. Molnár Pál elmondása szerint a magyar NPO ügyében a végső döntést - az EOQ véleményének kikérésével - az EFQM hozza meg. Ennek némileg ellentmond Sugár Karolina (ügyvezető igazgató, MIK) azon állítása, hogy a döntés már megtörtént, amiről a MIK levelet kapott, mellékelve a szerződéstervezetet (ezt a levelet az EOQ MNB tagjai közül senki sem látta).

Az a törekvésünk, hogy az EOQ MNB is NPO legyen, szerződéses kapcsolatot kialakítva a MIK-el, ami lehetővé teszi a szükségtelen versengés elkerülését. A szerződés megkötése a Magyar Nemzeti Minőségi Díjért felelős Gazdasági és Közlekedési Minisztérium ellenjegyzésével történne. 2002. augusztus 22-én minderről elektronikus levélben tájékoztattuk Bertrand Jouslin de Noray-t, az EOQ főtitkárát javasolva, hogy a végső döntés csak november végén, Budapesten szülessen meg. További megbeszélésekre Harrogate-ben kerül sor.

14/2002 (IX.04.) VEH sz. határozat:

A Vezetőségi értekezlet egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy a tisztességes, korrekt nemzeti érdekeink szem előtt tartásával az EOQ MNB is törekedjék az NPO státusz elnyerésére, ugyanakkor működjön együtt a MIK-el.

4. Az EOQ MNB soron következő központi rendezvényei:

 1. “A BRC standard a kereskedelmi gyakorlatban”
  Szakmai konferencia, FVM, 2002. szeptember 11.
  Társrendező: SZENZOR Ga
  zdaságmérnöki Kft.
 2. ME- TEST Mérés és Vizsgálat Nemzetközi Szakkiállítás és “ME- TEST 2002 Szakmai Napok” rendezvénysorozat
  Budapest, 2002. szeptember 17- 19.
 3. VIII. Kelet- Ázsiai és Csendes-óceáni Minőségügyi Konferencia
  Peking, 2002. szeptember 16-
  18.
 4. 46. EOQ Kongresszus (Minőségügyi Világkongresszus)
  Harrogate, Egyesült Királyság, 2002. szeptember 29
  - október 2.
 5. Szintentartó tanfolyam magyar minőségügyi szakemberek számára
  Budapesti Műszaki Főiskola, Bánki Donát Gépészmérnöki kar
  2002. október 14-
  15.
 6. Beszámoló az EOQ Harrogate-ben megtartott 46. Kongresszusáról
  2002. október 15.
 7. “Minőségmenedzsment az élelmiszeriparban 2002”
  Szakmai konferencia, Szeged, 2002. október 17.
  Társrendező: PICK Szeged Rt.
 8. “A minőség szerepe a tudásalapú társadalomban”
  XI. Magyar Minőséghét, 2002. november 4- 7.
  Társrendező: Magyar Minőség Társaság
 9. “Nemzeti minőségfejlesztési programok és minőségdíjak”
  A közép- és kelet-európai országok II. Nemzetközi Minőségügyi Konferenciája és az EOQ MNB fennállása 30. évfordulójának megünneplése
  Bu
  dapest, 2002. november 25- 26.
 10. Szintentartó tanfolyam magyar minőségügyi szakemberek számára
  Budapesti Műszaki Főiskola, Bánki Donát Gépészmérnöki kar
  2002. december 2-
  3.

5. Aktuális szakbizottsági feladatok

15/2002 (IX.04.) VEH sz. határozat:

A Közszolgálati Szakbizottság élére új vezetőséget kell választani, mivel Czakó Imre elnök és Izsóf Edit titkár felszólítás ellenére sem fizettek tagsági díjat, ezáltal gyakorlatilag lemondtak tisztségükről.

6. A következő választmányi ülés előkészítése

Az ülés valószínű időpontja és helye:

2002. október 29. kedd, 14.00 óra, Budapest Szálloda vagy 2002. december

Napirend hasonló a jelen Vezetőségi üléséhez.

7. Egyebek

 1. A Magyarországi Tanúsított Cégek ISO 9000 Fóruma IX. Nemzetközi Konferenciáján (“Új ISO 9000 - új gyakorlat”; Balatonfüred, 2002. szeptember 12- 14.) Dr. Molnár Pál képviseli az EOQ MNB-t.
 2. Levélben tájékoztattuk Dr. Csillag István gazdasági és közlekedési minisztert az EOQ MNB tevékenységéről és felhívtuk a figyelmét a Nemzeti Minőségfejlesztési Program fontosságára, amelyhez felajánlottuk az EOQ MNB aktív közreműködését együttműködve az MMT-vel.
 3. Vezetőségi találkozóra kerül sor 2002. szeptember 10-én a Magyar Minőség Társaság küldöttségével.
 4. Az EOQ MNB jogi tagjai a levélpapírjukon ezentúl feltüntethetik: “Az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) tagja” és/vagy “Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság (EOQ MNB) tagja”. Ennek - a Magyar Szabadalmi Hivataltól kapott tájékoztatás szerint - semmiféle jogi akadálya nincs. Dr. Boross Ferenc javasolja, hogy a feltüntetés jogáért a szervezetek fizessenek emelt tagdíjat (pl. 50.000,- Ft-ot).
 5. 16/2002 (IX.04.) VEH sz. határozat:

  A jogi tagoknak körlevélben fel kell ajánlani az EOQ, illetve EOQ MNB tagság levélpapíron való feltüntetésének lehetőségét, melynek feltételeit az EOQ Végrehajtó Bizottság álláspontjának ismeretében kell kialakítani.

 6. Az orosz (Gosstandart of Russia) tagszervezet előzetesen vállalta a bolgár (Committee for Standardization and Metrology) tagszervezet helyett - amely visszavonta pályázatát - a 2004. évi EOQ Kongresszus megrendezését, de ezt még írásban, hivatalosan nem jelezték. Az EOQ vezetése ezért Magyarországot, Belgiumot és Németországot kérte fel arra, hogy vizsgálja meg a 2004. évi EOQ Kongresszus esetleges megszervezhetőségét a teljes jogú tagszervezet által. A végső döntést Harrogate-ben fogják kialakítani.

17/2002 (IX.04.) VEH sz. határozat:

Az EOQ MNB Vezetősége - konkrét felkérés esetén - javasolni fogja a 2004. évi Kongresszus megrendezésének elvállalását és felhatalmazza a nemzeti képviselőt ennek a határozatnak a bejelentésére Harrogate-ben.

Budapest, 2002. október 4.

Készítette: Várkonyi Gábor, ügyvezető titkár

Jóváhagyta: Dr. Molnár Pál, elnök