1022 Budapest, Herman O. u.15. ¨ * 1535 Budapest, Pf.: 740.
Tel.: 2128803 ¨ Fax: 2127638 ¨ http://www.eoq.hu ¨ E-mail: info@eoq.hu

EMLÉKEZTETŐ
az EOQ MNB Vezetőségi üléséről

Időpont: 2002. május 10., 10.00 -12.30

Helyszín: EOQ MNB Tanácsterem

Sorszám: 2002/1

Résztvevők: Dr. Balogh Albert, Dányi István, Gyaraky Zoltán, Mikó György, Dr. Molnár Pál, Rózsa András, Dr. Varga Lajos, Várkonyi Gábor

Kimentve: Dr. Boross Ferenc, Dr. Tar József

A napirend elfogadása előtt Dr. Molnár Pál, az EOQ MNB elnöke külön köszöntötte Rózsa Andrást abból az alkalomból, hogy az ISO 9000 Fórum elnökévé választották. Reményét fejezte ki, hogy a két szervezet között mielőbb helyreáll a baráti és eredményes együttműködés.

A napirend elfogadása után a Vezetőség a következő határozatokat hozta:

01/2002 (V.10.) VEH sz. határozat:

A Vezetőség jóváhagyólag vette tudomásul az EOQ szakembertanúsítással kapcsolatos hazai előrehaladást, amely szerint eddig Magyarországon mintegy 560 EOQ oklevél került kiadásra, és beindult az EOQ MNB szintentartó tanfolyának szervezése is.

02/2002 (V.10.) VEH sz. határozat:

Mivel az EOQ új Végrehajtó Bizottságában közép kelet-európai képviselő (alelnök) a következő két évben nem lesz, az EOQ MNB nemzeti képviselője törekedjen az EU csatlakozásra váró országok problémáinak rendszeres napirendre tűzésére és érdemi megtárgyalására ebben a választási periódusban is.

03/2002 (V.10.) VEH sz. határozat:

Az EOQ MNB 2001. évi záró mérlege, amely a szervezet történetében első alkalommal veszteséges, nem jelent a szervezet számára pénzügyi nehézséget. Értékelésére a könyvvizsgálói jelentés alapján kell visszatérni és a Küldöttközgyűlés részére megalapozott magyarázatot adni.

04/2002 (V.10.) VEH sz. határozat:

A Vezetőség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett azzal, hogy a Küldöttközgyűlésre a korábbi küldötteknek és az időközben a Szakbizottságoktól beérkező csekély számú újonnan javasolt küldött részére a meghívók már a választmányi ülés előtt - a határidők biztonságos betartása érdekében - kiküldhetők.

05/2002 (V.10.) VEH sz. határozat:

A Vezetőség - részletes megvitatás után - egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta az eddigi társelnök-választásokat. Egyúttal elfogadta a személyi javaslatokat a még hiányzó szakbizottsági társelnökök jelölésére. Az MRTA Szakbizottság jelenlegi vezetésének lemondása következtében a Vezetőség támogatja Német Gyula elnöki, Tarján Gábor társelnöki és Pálfi Miklóst titkári jelölését.

06/2002 (V.10.) VEH sz. határozat:

A Vezetőség a beérkezett javaslatok alapján egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a kitüntetésre előterjesztendő jelöltek listáját a "Minőségért 2002" kitüntetésre: Erődi Erzsébet, Galla Jánosné, Szegedi Erzsébet, Varga Gábor és Zalán Györgyné. A Vezetőség támogatja Hercz Endre előterjesztését is a Választmány elé, aki az Alapszabályban megadott keretszámon túlmenően kaphatja meg az elismerést.

07/2002 (V.10.) VEH sz. határozat:

A Vezetőség hosszabb vita után egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az EOQ MNB törekvését, hogy nemzeti partnerszervezete (NPO) legyen EFQM-nek. Egyúttal állást foglalt abban a kérdésben is, hogy támogatja a Magyar Ipari és Kereskedelmi Minőségfejlesztési Központ NPO szerepét, de nem látja szükségesnek az egyeztetett pályázat benyújtását. Ugyanakkor keresni fogja a megfelelő partnerkapcsolatokat, hogy a megnövekedett feladatokat színvonalasan el lehessen látni.

08/2002 (V.10.) VEH sz. határozat:

A Vezetőség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta
Dr. Tar József lemondását az EOQ MNB-n belül betöltött jelenlegi tisztségeiről. Érdemei és eddigi munkássága elismeréseként felkérte, hogy választmányi tagságát megtartva vegye át Dr. Varga Lajos alelnöktől a választmányi ülés levezetését a szakembertanúsítás keretén belül felmerülő fellebbezések esetén.

09/2002 (V.10.) VEH sz. határozat:

A Vezetőség Dányi Istvánt, állandó meghívottat terjeszti elő - a Választmány kedvező állásfoglalása esetén - a Küldöttközgyűlésen az üressé váló hely betöltésére az EOQ MNB Vezetőségében.

10/2002 (V.10.) VEH sz. határozata:

A Vezetőség a jövőben törekedni fog az önállóvá vált ISO 9000 Fórummal való korrekt együttműködésre. A lényegében elfogadott együttműködési javaslatok alapján várja az ISO 9000 Fórummal kötendő együttműködési megállapodás tervezetét azzal, hogy egyetértés esetén az 2002-ben aláírásra kerüljön.

11/2002 (V.10.) VEH sz. határozat:

A Vezetőség részletesen megtárgyalta és MMT javaslatát a jövőbeni szorosabb együttműködés előkészítése és megvalósítása tárgyában. Az elképzelhető megoldások közül a Vezetőség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Szövetség gondolatát támogatja úgy, hogy az EOQ MNB és a többi résztvevő szervezet önállósága, neve stb. megmaradjon. Az előkészítő munkabizottságba Dr. Balogh Albert alelnököt delegálja.

12/2002 (V.10.) VEH sz. határozat:

A Vezetőség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elvileg támogatja az EOQ MNB székhelyvásárlási elképzeléseit.

Budapest, 2002. május 23.

Készítette: Várkonyi Gábor, ügyvezető titkár

Jóváhagyta: Dr. Molnár Pál, elnök