1022 Budapest, Herman O. u.15. ¨ * 1535 Budapest, Pf.: 740.
Tel.: 2128803 ¨ Fax: 2127638 ¨ http://www.eoq.hu ¨ E-mail: info@eoq.hu

EMLÉKEZTETŐ
az EOQ MNB Vezetőségi üléséről

Időpont: 2001. november 29., 14.00- 16.30

Hely: EOQ MNB Tanácsterem

Sorszám: 2001/3

Résztvevők: Dr. Boross Ferenc, Dányi István, Lakat Károly, Mikó György, Dr. Molnár Pál, Várkonyi Gábor

Kimentve: Dr. Balogh Albert, Gyaraky Zoltán, Rózsa András, Dr. Tar József, Dr. Varga Lajos

A megjelentek köszöntése után Dr. Molnár Pál elmondotta, hogy a Vezetőségi ülésnek egyetlen javasolt napirendi pontja van: a 2001. december 17-i Választmányi ülés előkészítése. A jelenlevők a napirendet egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

09/2001 (XI.29.) VEH sz. határozat:

A szakbizottságok munkája, tevékenysége túlnyomórészt egyre aktívabbá válik és javul a tagok részvételi aránya is. A javaslattal, hogy a szakbizottságok a társelnöki funkcióval erősítsék a szakbizottsági vezetést, a jelenlevők egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértettek.

10/2001 (XI.29.) VEH sz. határozat:

A Vezetőségi értekezlet egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel az EOQ MNB hozzon létre egy Hat Szigma Szakbizottságot. A jelenlevők javasolják, hogy az új szakbizottság társelnöke Haiman Péterné, titkára Lengyel Csaba legyen és ők tegyenek javaslatot az elnök személyére. Lakat Károly pedig a nemzetközi kapcsolattartásban tevékenykedik tovább.

11/2001 (XI.29.) VEH sz. határozat:

A közigazgatás továbbfejlesztésének 2001- 2002. évi kormányzati feladattervéről szóló 1057/2001. (VI.21.) számú kormányhatározat a szervezetek működési hatékonyságának javítására szorgalmazza a korszerű minőségirányítási rendszerek szélesebb körű alkalmazását az államigazgatási és az önkormányzati szerveknél. Ennek érdekében a kormányhatározat rendelkezik az EU-ban kidolgozott CAF (Common Assessment Framework) rendszer hazai adaptációjának előkészítéséről. Mivel az önkormányzati tisztviselők körében nagy a tájékozatlanság, a Vezetőség jóváhagyta egy 1 napos közigazgatási rendezvény megtartását 2002. január 23-án.

12/2001 (XI.29.) VEH sz. határozat:

A Vezetőségi értekezlet egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy az EOQ Alapszabályában foglaltaknak megfelelően létrejöjjön az EOQ MNB maximum 10- 12 főből álló Tanácsadó Testülete, amelyben képviselteti magát az ipar, a felsőoktatás, a kutatás, a kormány (a Gazdasági Minisztériumon keresztül), valamint a Kamara. Elfogadásra kerültek az előzetes személyi javaslatok is: Bihari Vilmos, Dr. Detrekői Ákos, Fodor István, Horváth István (későbbi döntés), Kovács József, Parragh László vagy Koji László, Pongorné dr. Csákvári Marianne, Sugár András, Takács János. Mérlegelésre kerül az MTA, az AB- AEGON Általános Biztosító Rt. és a Budapest Bank valamelyik felső vezetőjének bevonása.

Az EOQ MNB 2002. évre tervezett központi rendezvényei

Január 23.:

1 napos közigazgatási rendezvény

Február 4.:

1 napos tájékoztató a Hat Szigmáról felső vezetők számára

Február 16. körül:

Tájékoztató a Balanced Scorecard módszerről

Május 15.:

Az élelmiszerszabályozás aktuális feladatai

Május 29.:

Küldöttközgyűlés

Június elején:

22. Országos Minőségügyi Konferencia (MTESZ)

Szeptember 24- 26.:

ME- TEST 2002 Mérés és Vizsgálat Nemzetközi Szakkiállítás

Október 17.:

Minőségmenedzsment az élelmiszeriparban, 2002 (Szeged)

Október 22.:

Beszámoló a 46. EOQ Kongresszusról

November 11- 13.:

XI. Magyar Minőséghét (MMT)

November 25- 26.:

30 éves az EOQ MNB (Konferencia a Közép- Kelet- Európai Nemzeti Minőségdíjakról)

Az EOQ MNB 2001. évi elszámolása és 2002. évi költségvetése

Az EOQ MNB előző évi pénzügyi tevékenységéről a könyvvizsgálói munka pozitív eredménnyel zárult. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a Választmányi ülésre elkészül.

Dr. Molnár Pál elnök elmondotta, hogy a 2001. év az EOQ MNB történetében először valószínűleg nagyobb veszteséggel zárul. Ennek okai a következők:

Mindezek figyelembevételével a tagsági díj emelésére vonatkozó javaslatokat a Vezetőség a következők szerint terjeszti elő a Választmánynak:

Jogi tagok:

15.000,- Ft helyett 21.000,- Ft

Egyéni tagok:

1500,- Ft helyett 2000,- Ft

Nyugdíjas tagok:

300,- Ft helyett 500,- Ft

13/2001 (XI.29.) VEH sz. határozat:

A Vezetőségi értekezlet egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az EOQ MNB 2002. évi költségvetését.

Egyebek

Az EOQ MNB Vezetősége nem támogatja a Magyar Ipari és Kereskedelmi Minőségfejlesztési Központ EOQ-tagságát, mivel - bár a kormány által létrehozott nonprofit szervezetről van szó - nem rendelkezik tagsággal. Támogatjuk viszont őket a kis- és középvállalatok minőségdíjának kidolgozásában, továbbá a minőségdíj értékelő tanfolyamok megszervezésében.

Budapest, 2001. december 3.

Készítette: Várkonyi Gábor, ügyvezető titkár

Jóváhagyta: Dr. Molnár Pál, elnök