EOQ MNB tevékenységének ismertetői


1022 Budapest, Herman O. u.15. ¨ * 1535 Budapest, Pf.: 740.
Tel.: 2128803 ¨ Fax: 2127638 ¨ http://www.eoq.hu ¨ E-mail: info@eoq.hu

EMLÉKEZTETŐ
az EOQ MNB Vezetőségi üléséről

Időpont: 2001. szeptember 5., 10.00- 13.00

Hely: EOQ MNB Tanácsterem

Sorszám: 2001/2

Résztvevők: Dr. Balogh Albert, Dr. Boross Ferenc, Dányi István, Lakat Károly, Mikó György, Dr. Molnár Pál, Rózsa András, Dr. Tar József, Dr. Varga Lajos, Várkonyi Gábor.

Kimentve: Dr. Gyaraky Zoltán

Dr. Varga Lajos külön és a többi megjelent köszöntése után Dr. Molnár Pál gratulált Dr. Veress Gábornak a 2001. augusztus 20-án kapott magas kitüntetéshez és kérte Rózsa András közreműködését egy köszöntő levél megfogalmazásában. További bejelentésként hangzott el, hogy a “Kongresszusi Napok” záró rendezvényének rendkívül pozitív visszhangja volt: két szakfolyóirat is teljes számot szentelt az eseménynek.

Az előre kiküldött javasolt napirenddel a jelenlevők egyhangúan egyetértettek.

 1. A 2001. év hátralévő központi rendezvényei
 2. Szeptember 12- 15.: Magyarországi Tanúsított Cégek VIII. Nemzeti Konferenciája:
  Új évezred -
  új ISO 9000
  A rendkívül tartalmas programban a konferenciák történetében első alkalommal az EOQ MNB-re semmiféle utalás nem szerepel annak ellenére, hogy az előadók döntő többsége az EOQ MNB vezető testületeinek tagja vagy az EOQ MNB tagja.

  Szeptember 18- 21.: EOQ 45. Kongresszusa, Isztanbul
  Várhatóan 30 magyar résztvevő lesz, 17-en az EOQ MNB szervezésében és jelentős anyagi támogatásával csoportosan utaznak.

  Október 02- 04.: ME- TEST Mérés és Vizsgálat Nemzetközi Szakkiállítás keretén belül 2001. október 3-án az EOQ MNB Szakmai Napot rendez.
  A program összeállításában a Metrológiai Szakbizottság működött közre.

  Október 08- 10.: 8. Román- Magyar Minőségügyi Konferenciát Bukarest mellett tartják, amely nemzetközi jellegűvé kezd alakulni.
  Az EOQ MNB a kapott felkérésre 2 előadással vesz részt a programban.

  Október 11.: A Környezetvédelmi Szakbizottság rendkívüli ülést tart a Bánki Donát Műszaki Főiskolán, amelyen az EOQ MNB Vezetősége javaslatot tesz a szakbizottsági vezetés bővítésére.

  Október 17.: “Minőségmenedzsment az élelmiszeriparban, 2001” témájú rendezvényre Szegeden kerül sor.

  Október 24.: A hagyományos kongresszusi beszámolót ebben az évben is részvételi díj nélkül tartjuk meg.

  November 02.: Ronald Does professzor előadására a Hat Szigmáról akkor kerül sor, ha megállapodás születik a pénzügyi feltételekről.

  November 05- 08.: Az “Európai Minőséghét Magyarországon, 2001” rendezvénysorozat keretén belül kiemelt helyet kap a
  X. Magyar Minőséghét, amelynek az EOQ MNB társrendezője.

 3. Közreműködés a Hat Szigma programban
 4. Az Európai Minőségügyi Szervezet prioritást biztosít a Hat Szigma módszer elterjesztésének Európában. Az ASQ-val (Amerikai Minőségügyi Társaság) kötött megállapodás alapján Írországban már megkezdődött az első “fekete öves” tanfolyam. A részvételi díj fejenként 5,5 millió forintnak felel meg, ami nem tartalmazza a többszöri kiutazás költségét. Azonban még így is olcsóbb a tanfolyam megtartása, illetve az azon való részvétel, mintha multinacionális nagyvállalatokon belül szerveznék meg azt.

  A Hat Szigma terjesztésével kapcsolatos kötelezettségeit az EOQ MNB - hivatásának, küldetésének és Alapszabályának megfelelően - megtette: korán bekapcsolódtunk a programba, hazahoztuk és szemináriumokon ismertettük a módszer alapelveit élénk érdeklődés mellett. Most az a kérdés, hogy a jövőben milyen feladatokat vállaljunk a Hat Szigma programban.

  Lakat Károly és Mikó György egyetértett abban, hogy elsősorban a pénzügyekben döntést hozó felső vezetőket kell meggyőzni a Hat Szigma hasznosságáról, hiszen egy “fekete öves” egyetlen projekten akár 50 millió Ft megtakarítást is elérhet (évente azonban nem egy, hanem 5- 6 projektet visz). Ezért további olyan 1, maximum 2 napos tanfolyamokat kell szerveznünk itthon, amelyek képesek meggyőzni a vállalatok felső vezetőit a program rendkívüli hasznosságáról. Rózsa András ehhez azt tette hozzá, hogy személyre szóló levélben kell megkeresnünk a felső vezetőket, kidomborítva a módszer gyakorlati hasznát (ár- hozam viszony). Legalábbis eleinte ne legyen túl drága a tanfolyam, mert az erősen visszaveti az érdeklődést.

  Dr. Balogh Albert és Dr. Molnár Pál javasolja az említett írországi nemzetközi tanfolyam meghirdetését a Minőség és Megbízhatóság, illetve a Híradástechnika című szakfolyóiratban.

  04/2001 (IX.05.) VEH sz. határozat (9/0/0):

  A Hat Szigma program hazai meghonosítása érdekében további 1- 2 napos szakmai ismertetőket kell tartani elsősorban a vállalati felső vezetők meggyőzése érdekében. Magyar résztvevők megnyerése céljából a “Minőség és Megbízhatóság” folyóiratban és más szaklapokban hirdetést kell közzétenni az írországi tanfolyamról.

 5. Támogatási kérelmek
 6. Dr. Molnár Pál részletes tájékoztatást adott az EOQ MNB által eddig nyújtott támogatásokról a kiváló teljesítményt nyújtó államvizsgázók, az árvízkárosultak és a Gyermekélelmezési Alapítvány javára.

  05/2001 (IX.05.) VEH sz. határozat (9/0/0):

  A Vezetőség ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyólag vette tudomásul az eddigi támogatásokat és egyetértett a Gyermekélelmezési Alapítvány további támogatásával az 1% SZJA átirányításán keresztül, amennyiben erre a vonatkozó jogszabályok lehetőséget adnak, valamint a minőségirányítás területén kiváló eredményeket elért fiatal szakemberek anyagi elismerésével.

  Zempléni András egyetemi docens (ELTE) PhD. hallgatójának, Véber Miklósnak az előadását egy oslói konferencián elfogadták. A kiutazás 160 ezer forintba kerül, ehhez kérnek az EOQ MNB-től 80 ezer forintot. A támogatás odaítélésének javasolt feltételei: Véber Miklós lépjen be az EOQ MNB-be, az előadás szövegét publikálja a Minőség és Megbízhatóságban és tartsa meg előadásként is a Statisztikai Módszerek Szakbizottság ülésén.

  Mikó György kérése szerint támogatni kellene Szegedi Erzsébet részvételét az Európai Minőségirányítási Alapítvány konferencián a Balanced Scorecard és az EFQM Modell összekapcsolásának gyakorlati megvalósításáról. A 2450 € részvételi díjból 1000 € (kb. 250.000,- Ft) támogatást kérnek az EOQ MNB-től. Szegedi Erzsébet a kért támogatás 50%-ának (500 €) fejében készítsen a konferenciáról beszámolót az MM számára és tartson egy részvételi díjas EOQ MNB szemináriumot a fenti témakörben.

  06/2001 (IX.05.) VEH sz. határozat (9/0/0):

  A Vezetőség - megállapodásban rögzítendő feltételekkel, amelyekről írásban kell tájékoztatni a kérelmezőket - egyhangúlag megítélte Véber Miklós norvégiai kiutazásának 80 ezer forintos, illetve Szegedi Erzsébet részvételi díjának 500 € összegű támogatását.

 7. Szakbizottsági tevékenység
 8. A szakbizottsági rendezvények az első félévben összességében jól alakultak. Dr. Balogh Albert jelezte, hogy a Minőségpolitikai Szakbizottság októberi és decemberi rendezvényét összevonva, 2001. december 11-én tartja meg. Az Építésügyi és a Környezetvédelmi Szakbizottság néhány nappal ezelőtt jóváhagyásra benyújtotta Működési Szabályzatát.

  07/2001 (IX.05.) VEH sz. határozat (9/0/0):

  Dr. Balogh Albert 2001. október 15-i határidővel kérje be a 2001-ben hátralévő rendezvények pontosított adatait és a 2002. I. negyedévi rendezvénytervet.

  Az Egészségügyi, a Gépjármű, a Közszolgálati és az MRTA Szakbizottságot figyelmeztetni kell hiányzó, illetve nem megfelelő Működési Szabályzatuk elkészítésére, illetve módosítására.

 9. Önálló tagegyesületek
 10. Dr. Molnár Pál elöljáróban elmondotta, hogy az EOQ-n belül - az Európai Bizottság elvárásainak megfelelően - elvi döntés született a kizárólagosság megszüntetéséről: ez annyit jelent, hogy az FMO-k (teljes jogú nemzeti tagszervezetek) ernyő szerepének erősítése helyett kívánatos minél több önálló szervezet bevonása az EOQ munkájába a minőségügyi törekvések jobb megvalósítása érdekében.

  Az EOQ MNB önálló tagszervezeteivel kialakult viszony a következők szerint jellemezhető:

  Magyar Élelmiszerminősítő Társaság
  Az együttműködés minden szempontból zavarmentes és elsősorban rendezvények közös szervezésére irányul.

  Magyarországi Gyümölcslé Előállítók Önkéntes Minőségellenőrző Szervezete (HFQ)
  2001. július 6-án önálló ipari szervezetté alakult, melynek tevékenységét az EOQ MNB továbbra is támogatja.

  Magyarországi Tanúsított Cégek ISO 14000 Fóruma

  A jövőben ez a Fórum a KÖVET- INEM HUNGÁRIA Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület önálló munkacsoportjaként működik tovább, folytatva a szoros együttműködést a Környezetvédelmi Szakbizottsággal.

  QS- 9000 Fórum

  Ez a Fórum a mai napig nincs bejegyezve, pedig a megalakulás megtörtént. A Vezetőség 01/2000 (X.15.) VEH sz. határozat vonatkozó részének megerősítése alapján Dr. Molnár Pál a közeljövőben levélben kér információt arról, hogy ez a Fórum a Gépjármű Szakbizottság önálló munkacsoportjaként vagy pedig teljesen önálló szervezetként (esetleg EOQ MNB szakbizottságként) kíván-e tovább tevékenykedni.

  Magyarországi Tanúsított Cégek ISO 9000 Fóruma

  Az EOQ MNB nagyon sikeres önálló szervezete, amely - a 2001. április 19-én megtartott egyeztető tárgyaláson elhangzottak és az azóta lezajlott levélváltásban foglaltak szerint - a jövőben az EOQ MNB és a Magyar Minőség Társaság (MMT) mellett önállóan kíván működni. Dr. Molnár Pál javaslata: amennyiben a korábbi állapot visszaállítására nincs mód, az ISO 9000 Fórum legyen teljesen önálló szervezet, és alakítsuk ki az együttműködés szervezett formáit. Bár a szűk körben végzett véleménykérés kivétel nélkül a korábbi szoros szervezeti (tagdíjbefizetési) közösség visszaállításának indokoltságát igazolta, ne kérdezzük meg minderről a tagság véleményét, mert ez zavart keltene a több, mint 80%-ban közös tagság körében. Inkább teljesen egyértelművé kell tenni a szervezeti elkülönülést, nehogy az ISO 9000 Fórum tagja az EOQ MNB tagjának is érezze magát, anélkül, hogy annak a tagsági díját is fizetné. Az ISO 9000 Fórum teljes önállóságának bejelentése az EOQ felé bizonyára kedvező hatással lesz az EOQ MNB kiugróan magas tagdíj-befizetési kötelezettségeinek alakulására is. Dr. Boross Ferenc ehhez még azt tette hozzá, hogy teljes különválás esetén az ISO 9000 Fórum nem használhatja az EOQ MNB fejlécét.

  Dr. Boross Ferenc és Dr. Varga Lajos annak a véleményének adott hangot, hogy mi ne tegyünk semmiféle javaslatot az ISO 9000 Fórum felé, hanem ők nyilatkozzanak egyértelműen írásban jövőbeli szándékaikat illetően. Ha a teljes elszakadás mellett döntenek, hozzanak konkrét intézkedéseket saját megalakulásuk előkészítésére, azaz módosítsák az Alapszabályukat és tegyenek bejelentést az illetékes Bíróságon.

  Dr. Tar József, az ISO 9000 Fórum titkára közölte, hogy a 2001. április 18-i ülés jegyzőkönyve alapján megvizsgálták a kettős tagság kérdését. Alapszabályuk szerint az ISO 9000 Fórum önállóan bejegyzett szervezet és a kettős tagság fenntartására nincs kötelezettségük.

  08/2001 (IX.05.) VEH sz. határozat (8/1/0):

  Dr. Molnár Pál levélben kérje fel az ISO 9000 Fórum elnökét, Dr. Vargay Zoltánt a teljes önállóság megvalósításához szükséges intézkedések mielőbbi megtételére (a szavazáson Dr. Tar József tartózkodott).

 11. Bekapcsolódás EOQ projektekbe
 12. Az Európai Minőségügyi Szervezet elvárja, hogy Magyarország is aktívan részt vegyen az EOQ projektekben. Jelenleg megfelelő aktivitást mutatunk a PRU projektben, mivel eddig már közel 350 oklevelet adtunk ki.

  lyázóként veszünk részt egy másik EOQ projektben is, ami a kis- és közepes méretű vállalatok (SMEs) Internetes minőségügyi orientációs térképének elkészítésére irányul. Mikó György felkérést kapott arra, hogy a későbbiek folyamán - a pályázat elnyerése esetén - 10- 15 kis- és középvállalkozást vonjon be a projektbe.

  A Memory Jogger című kiadványsorozatot számos nyelvre (köztük lengyelre is) lefordították már. Kérdés, hogy érdemes-e lefordítani magyarra, van-e a kiadványnak megfelelő felvevő piaca Magyarországon. A Vezetőség pozitív állásfoglalást alakított ki, miszerint érdemes a fordításra és a kiadásra néhány millió forintot áldozni. A kérdésre a részletek ismeretében, Isztanbul után térünk majd vissza. Nagyon megkönnyítené a végső döntést, ha sikerülne kormányzati támogatáshoz jutni a kiadás költségeinek részbeli finanszírozására.

  Mikó György ismertetése szerint az Európai Fogyasztói Megelégedettségi Index (ECSI) témában nagy benchmarking program indul. A hazai bekapcsolódás hathatós kormányzati támogatás függvénye, de nagyon sok olyan mutatóról van szó, amelyhez Magyarországon még nem áll rendelkezésre adat.

 13. Az EOQ MNB 30 éves jubileuma
 14. 2002. novemberében ünnepli az EOQ MNB 30 éves jubileumát, amelyre szerényebb körülmények között kerül sor. Ugyanakkor a DGQ 2001. november 11- 15. között egy több napos konferenciával ünnepli meg fennállásának 50 éves jubileumát, ahová szóbeli meghívást kapott Dr. Molnár Pál és Dr. Varga Lajos. A végső döntést a következő Vezetőségi ülésen kell meghozni, amelynél egy Élelmiszer Minőségügyi Szeminárium megrendezése is mérlegelendő.

 15. Közhasznúsági jelentés
 16. A Mérleg és a Közhasznúsági jelentés elkészült annak ellenére, hogy a könyvvizsgáló még mindig nem jutott a bizonylatellenőrzés végére. Elképzelhető, hogy összességében még valamivel több nyereségünk lesz az eddig számított összegnél.

  A Mérleget és a Küldöttközgyűlés által elviekben elfogadott, majd pontosított Közhasznúsági jelentést a Minőség és Megbízhatóság 2001/5. száma fogja tartalmazni.

 17. Egyéb

Jogi tagok 15.000,- Ft helyett 21.000,- Ft
Egyéni tagok 1500,- Ft helyett 2000,- Ft
Nyugdíjas tagok 300,- Ft helyett 500,- Ft

Budapest, 2001. szeptember 9.

Készítette: Várkonyi Gábor, ügyvezető titkár

Jóváhagyta: Dr. Molnár Pál, elnök