1022 Budapest, Herman O. u.15. ¨ * 1535 Budapest, Pf.: 740.
Tel.: 2128803 ¨ Fax: 2127638 ¨ http://www.eoq.hu ¨ E-mail: info@eoq.hu

EMLÉKEZTETŐ
az EOQ MNB Vezetőségi üléséről

Időpont: 2001. március 27., 15.00- 17.00

Hely: EOQ MNB Tanácsterem

Sorszám: 2001/1

Résztvevők: Dr. Balogh Albert, Dr. Boross Ferenc, Gyaraky Zoltán, Mikó György, Dr. Molnár Pál, Dr. Tar József, Várkonyi Gábor

Kimentve: Dányi István, Lakat Károly, Rózsa András, Dr. Varga Lajos

A megjelentek köszöntése után Dr. Molnár Pál elnök röviden áttekintette a 2001. első félévi jelentősebb EOQ MNB rendezvényeket:

  1. A “Pesti Barnabás” Élelmiszeripari Szakközépiskolával és a “Pogány Frigyes” Építőipari Szakközépiskolával együttműködve március 2-án és 3-án konferenciát rendeztünk a közoktatási intézmények minőségbiztosításáról, illetve a Leonardo és a COMENIUS 2000 Minőségfejlesztési programok eddigi eredményeiről.
  2. “Az ISO 9001:2000-es szabvány bevezetésének gyakorlati kérdései” című konferenciánk rendkívül sikeres volt, 400-nál is több résztvevővel.
  3. Április 18-án tájékoztató és felkészítő rendezvényt tartunk a HACCP oktatás valamilyen formájában már részt vett szakemberek számára, amit a HACCP rendszerek gyakorlati bevezetésére törvényben előírt 2002. január 1-i időpont közelsége és igazolás kiadása tesz indokolttá. A HACCP rendszerek tanúsításának kérdése még az EU-ban sincs megoldva.
  4. Április 25-én az MTA Szakbizottság és az ISO 9000 Fórum a Bánki Donát Műszaki Főiskolán szakmai napot rendez a “Folyamatok a középpontban” témakörben.
  5. jus 9-én és 10-én a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen kerül sor a Kongresszusi Napok záró rendezvényére, ahol az előadók ismertetik a tavalyi budapesti 44. EOQ Kongresszuson elhangzott legújabb ismereteket.
  6. Május 21-én - a tervek szerint - a Bánki Donát Műszaki Főiskolán Gabriel A. Pall (Juran Intézet, USA) tart szemináriumot a projekt menedzsmentről és a Hat Szigma módszer alkalmazásáról. Majd május 22-én az “Európai és nemzeti minőségfejlesztési program” rendezvényre és délután az EOQ MNB Küldöttközgyűlésére kerül sor.
  7. A XXI. Országos Minőségügyi Konferencia a tervek szerint június 6-án lesz megtartva. Főszervező: MTESZ, társszervező: EOQ MNB.

A legközelebbi választmányi ülésre 2001. április 24-én a Hotel Budapest Üvegtermében kerül sor. Előtte 13.00 órától tájékoztatás hangzik el a szakbizottsági választásokról és rendezvényekről, majd ezt követi a Szervezeti és Működési Szabályzatok jóváhagyása és a szakbizottságok tevékenységének értékelése. A szakbizottságok 2001. április 18-ig írásos javaslatot tehetnek a “Minőségért 2001” kitüntetés odaítélésére.

Összességében élénkülés tapasztalható a szakbizottságok tevékenységében, aminek értékelésére három szempontot hagyott jóvá a Vezetőség

01/2001 (III.27.) VEH sz. határozat:

A Vezetőség a szakbizottsági munka értékelésére a következő szempontokat hagyta egyhangúlag jóvá:

  1. A taglétszám növekedése
  1. A rendezvények és a szakbizottsági résztvevők száma
  2. A beszámolók és a munkaprogramok határidős, színvonalas elkészítése.

A szakbizottságok beszámoltatását 14.30 órai kezdettel követi a választmányi ülés a mellékelt napirenddel (1. melléklet).

02/2001 (III.27.) VEH sz. határozat:

A Vezetőség egyhangúlag jóváhagyta a választmányi ülés előkészületeit és az EOQ MNB 2001. évi költségvetését (2. melléklet).

A továbbiakban Dr. Molnár Pál ismertette az EOQ végrehajtó bizottsági és elnökségi ülésén elhangzottakat. Elsődleges prioritást kapott a taglétszám növelése - évente 20% növekmény a kívánatos. Jelenleg 34 ország tagja az EOQ-nak és további 5 szervezet tagfelvételi kérelme áll elbírálás alatt. A tagszervezetek korábbi nemzeti ernyő szerepe fokozatosan megszűnik. Szükségesnek látszik a tagsági díjak nivellálása és emelése: a tagdíjak Magyarországon és Litvániában a legalacsonyabbak. Ami a Magyar Nemzeti Bizottságot illeti: igen jól állunk a lakosság-arányos taglétszámmal. EOQ tagsági díjunk viszont kiugróan magas, ami feltehetően a bejelentett 5 önálló tagszervezetre is visszavezethető.

Felmerült, hogy az EOQ indirekt tagjai kapjanak plasztikkártyát, ami évente kb. 5 Euróba kerülne. Az EOQ MNB ezzel szemben maximum 1- 2 Eurót tart elfogadhatónak.

Az EOQ szorgalmazza az együttműködést a nemzetközi szövetségekkel, elsősorban a következő szakterületeken: oktatás, informatika, egészségügy, gépjárművek. További, prioritásként kezelt témák: a szakember tanúsítás, az új ISO 9000 szabványsorozat, a partnerhálózat bővítése és a minőségügyi kutatás koordinálása.

Az EOQ vezetése elfogadta a 44. Kongresszusról készített jelentést. Különös örömmel üdvözölték a Dr. Boross Ferenc ügyvezető elnök által készített, 200 fényképet tartalmazó CD-t. A tagszervezetek nemzeti folyóiratainak értékelésekor igen figyelemre méltónak tartották, hogy a Minőség és Megbízhatóság 80%-ban tartalmaz szakcikkeket, de több helyet kell biztosítani a hirdetéseknek és a vevőszolgálatnak is.

2002-ig Dr. Molnár Pál a kongresszusi alelnöki tisztséget tölti be és az istanbuli kongresszuson az egyik szekciót fogja vezetni. Csoportos kiutazásra és kedvezmény igénybe vételére lehetőség lesz.

A ConsAct erőteljesebb együttműködést szorgalmaz az EOQ MNB-vel: ezt Krämer Tamás jelentette ki a 2001. február 6-i megbeszélésen. Szekcióelnöki feladatot vállalt a soron következő Leonardo Konferencián, de szóba jöhet a Minőség és Megbízhatóság kiadásának finanszírozásához való hozzájárulás is. Ez annál is inkább figyelemre méltó, mivel a QUALITEST valószínűleg megszünteti a pénzügyi hozzájárulást.

A következőkben az EOQ MNB és az ISO 9000 Fórum közötti együttműködés megvitatására került sor, különös tekintettel a korábban automatikus kettős tagság kérdésére. Az ISO 9000 Fórum, bár jelenleg az EOQ MNB önálló tagszervezete, egyre inkább versenytársunkká válik s mint ilyen, sérti az EOQ MNB alapvető érdekeit. A kettős tagság visszaállítása és a tagsági díj közös beszedése jelenthet megoldást. Dr. Tar József kompetencia hiányában javasolta, hogy a két szervezet vezetősége vitassa meg egymással az együttműködés kérdését.

Dr. Boross Ferenc kompromisszumos javaslata: az emberek lássák, hogy az ISO 9000 Fórum az EOQ MNB-hez tartozik. A Fórum jogi tagjai az MNB-ben is legyenek tagok és küldjenek egy-egy képviselőt. A tagdíj beszedése a Fórum feladata lenne.

03/2001 (III.27.) VEH sz. határozat:

Az EOQ MNB felkért vezető tisztségviselői (Dr. Molnár Pál, Dr. Balogh Albert, Dr. Boross Ferenc és Várkonyi Gábor) kezdeményezzenek egyeztető megbeszélést az ISO 9000 Fórum vezetőivel a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés helyreállítása érdekében.

Budapest, 2001. április 18.

Készítette: Várkonyi Gábor, ügyvezető titkár

Jóváhagyta: Dr. Molnár Pál, elnök