1022 Budapest, Herman O. u.15. ¨ * 1535 Budapest, Pf.: 740.
Tel.: 2128803 ¨ Fax: 2127638 ¨ http://www.eoq.hu ¨ E-mail: info@eoq.hu

EMLÉKEZTETŐ
az EOQ MNB Vezetőségi üléséről

Időpont: 2000. október 31.

Helyszín: EOQ MNB Tanácsterem

Sorszám: 2000/1

Résztvevők: Dr. Balogh Albert, Dr. Boross Ferenc, Gyaraky Zoltán, Lakat Károly, Dr. Molnár Pál, Várkonyi Gábor

Kimentve: Dr. Varga Lajos

Nem jelent meg: Mikó György, Rózsa András, Dr. Tar József

A Vezetőség a kiküldött napirend szerint a következő témákat tárgyalta meg és hozott határozatot, illetve fogalmazott meg állásfoglalást:

  1. Az EOQ MNB 2000. évi Küldöttközgyűlése - jól előkészítve - konstruktív légkörben közegyetértéssel fogadta el az Alapszabály módosított változatát, ami a Fővárosi Bíróság útmutatása szerint készült a közhasznúsági besorolás érdekében. A tisztségviselők megválasztására a módosított Alapszabály értelmében került sor, amire szintén nagy egyetértés volt jellemző. Fontos a Vezetőségi, Választmányi és Ellenőrző Bizottsági tagok nyilatkozata a Fővárosi Bírósághoz benyújtandó - a közhasznú szervezetként való bejegyzésünk iránti - ismételt kérelem kedvező elbírálása érdekében.
  2. A szakbizottsági választások tekintetében a Vezetőség egyetértőleg vette tudomásul a megtartott választások eredményeit és a hiányzókkal kapcsolatosan a következő egyhangú (5/0) határozatot (EOQ MNB 2000/01 VEH) fogadta el:

A Vezetőség javasolta az Ellenőrző Bizottságnak, hogy a 2001. évi munkatervébe a problémás szakbizottságok tevékenységének felülvizsgálatát vegye fel.

  1. Az EOQ MNB regionális szervezetei közül elsőként alakult, illetve újult meg a Dél- Alföldi Regionális Szervezet, amelynek elnökévé Bihari Vilmost, a PICK Szeged Rt. vezérigazgatóját és titkárának Varró Györgyné dr.-t, a PICK Szeged Rt. minőségügyi vezetőjét választották. A regionális szervezetek megalakításának további előkészítése a 2001. évet is igénybe fogja venni.
  2. Az Európai Minőségi Hét Magyarországon, 2000” és a “IX. Magyar Minőség Hét” rendezvénysorozat keretén belül 2000. november 7-én “Kongresszusi Napok” címszó alatt 8 kongresszusi előadás hangzik el. A megtartásra kerülő 4 továbbképző szemináriumra (Patankar; Marash; Fox; Stoy) a vártnál kevesebb a jelentkező. A személyes verbuváláson túlmenően Dr. Boross Ferenc a meghívó végleges változatát haladéktalanul felteszi az Internetre.
  3. Az EOQ MNB, bár közvetlenül nem kapcsolódik be a Széchenyi-terv végrehajtásába, sokoldalúan segíti azt. Ennek megfelelően egyhangú (5/0) határozatot hozott arról (EOQ MNB 2000/02 VEH), hogy az “Európai minőség jövőképe felé” című EOQ tanulmányt tartalmazó kiadvány és az arról készült magyar nyelvű közlemény egy-egy példányát a kormány illetékes minisztereinek mielőbb meg kell küldeni. A kísérőlevélben utalni kell a minőség kiemelt figyelembevételére a Széchenyi-terv végrehajtásánál.
  4. A 44. EOQ Kongresszus előzetes elszámolásával kapcsolatosan Dr. Molnár Pál tájékoztatást adott arról, hogy a rendezvényszervezésért a BLAGUSS- VOLÁNBUSZ részére még 2,431.000,- Ft-ot át kell utalni. Az EOQ Főtitkársággal a részvételi díjból való befizetés összegéről további egyeztetésre van szükség, aminek lezárása 2000. november végéig várható. A kongresszusi pénzügyi mérleg azonban mindenképpen jelentős összegű pozitív eredményt fog felmutatni. A Vezetőség egyhangú (5/0) határozatot hozott arra vonatkozóan (EOQ MNB 2000/03 VEH), hogy a nyereség 10%-át a Kongresszus sikeres megrendezéséért szervezési jutalékként a Q+M Kft. részére kell kifizetni.
  5. Az egyéb megtárgyalt témák közül a következők kiemelése indokolt:

Budapest, 2000. november 19.

Készítette: Várkonyi Gábor, ügyvezető titkár

Jóváhagyta: Dr. Molnár Pál, elnök