1022 Budapest, Herman O. u.15. ¨ * 1535 Budapest, Pf.: 740.
Tel.: 2128803 ¨ Fax: 2127638 ¨ http://www.eoq.hu ¨ E-mail: info@eoq.hu

EMLÉKEZTETŐ
az EOQ MNB Vezetőségi üléséről

Időpont: 2000. február 3.

Helyszín: EOQ MNB székhelye

Résztvevők: Dr. Balogh Albert, Dr. Boross Ferenc, Gyaraky Zoltán, Lakat Károly, Dr. Molnár Pál, Dr. Varga Lajos

A vezetőségi ülésen részletesen megtárgyalt témákkal kapcsolatosan a következő határozatok születtek:

  1. Az EOQ brüsszeli közgyűlésén és a PRU ülésen Dr. Molnár Pál és Lakat Károly vesz részt.
  2. Az EOQ MNB támogatja az EOQ nyitását más non-profit szervezetek bevonása céljából, amennyiben a felvételi kritériumok egyértelmű megfogalmazásban elfogadásra és alkalmazásra kerülnek.
  3. Dr. Molnár Pál EOQ alelnöki jelölését több ország írásban javasolta. Lakat Károly az EOQ MNB Vezetősége szóvivőjeként felkészül hozzászólásra az EOQ közgyűlésén, amennyiben az szükségesnek és hasznosnak látszik.
  4. Az EOQ MNB Vezetősége megtárgyalta a 2000. február 22-én sorra kerülő választmányi ülés napirendi pontjait és kialakította a vezetőségi álláspontokat.
  5. Az EOQ MNB és az MMT következő koordinációs megbeszélésére 2000. február 23-án kerül sor az EOQ MNB székhelyén. Az EOQ MNB tárgyaló küldöttségét a Vezetőség alkotja. A javasolandó napirendi pontok közül részletesen foglalkozott a “Minőségi Hét Magyarországon, 2000” rendezvénysorozat előkészítésével és a következő elvi álláspontot alakította ki:

Budapest, 2000. március 7.

Dr. Molnár Pál
az EOQ MNB elnöke