1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. ¨ * 1535 Budapest, Pf.: 740.
Tel.: 2128803 ¨ Fax: 2127638 ¨ http://www.eoq.hu ¨ E-mail: info@eoq.hu

EMLÉKEZTETŐ
az EOQ MNB Választmányának kibővített üléséről

Időpont: 2002. december 11., 14.00- 16.00

Hely: Hotel Budapest, üveg-terem, I. emelet, Budapest, II. Szilágyi Erzsébet fasor 47.

Résztvevők: jelenléti ív szerint

Az EOQ MNB elnökének kérésére a megjelentek egyperces néma felállással emlékeztek meg a röviddel ezelőtt elhunyt Szász Györgyről, aki a 70-es évek elején aktívan közreműködött szervezetünk megalapításában. Ezután az EOQ MNB elnöke átadta a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. ajándékát Dr. Sütő Kálmánnak, az EOQ MNB tiszteletbeli elnökének és Földesi Tamásnak, a Választmány tagjának abból az alkalomból, hogy a 30 éves jubileumi ünnepség keretében megkapták “Az EOQ MNB Örökös Tagja” kitüntetést. Válaszában Dr. Sütő Kálmán hangsúlyozta, hogy ma is társadalmi összefogásra van szükség a minőségügyért.

A Választmány ezután megtartotta ülését és az előzetesen megküldött napirendi pontokkal kapcsolatosan az alábbi álláspontokat alakította ki:

  1. A Választmány jóváhagyólag vette tudomásul az EOQ szakember regisztrációs program hazai helyzetéről szóló tájékoztatást. 2002. november 23-án és 24-én sikeresen megtörtént az EOQ MNB szakember tanúsítási és regisztrálási programjának hivatalos felülvizsgálata (auditorok: Jan Hnátek, a PRU alelnöke és Bertrand Jouslin de Noray, az EOQ főtitkára), melynek eredményeként akkreditálásunkat további 3 évre meghosszabbították. Az auditorok kifogásolták a túl alacsony pénzügyi feltételek kialakítását, valamint sokkal szigorúbb fellépést követeltek az alvállalkozókkal szemben, elsősorban a vizsgáztatás kézbentartása terén, és néhány más kisebb jelentőségű nem-megfelelőséget állapítottak meg. Pozitívan értékelték, hogy 2002-ben 4 szintentartó tanfolyamot tartottunk megfelelő létszámmal.


  2. Az EOQ vezető szerveinek üléséről szóló beszámolóban kiemelt helyet kapott a szervezet új stratégiája, miszerint az EOQ általában fejlődni akar, kiterjesztve tevékenységét többek között a volt szovjet és jugoszláv tagköztársaságokra, valamint Észak- Afrikára. Az EOQ törekvése - új produktumokon kívül - a tagság jelentős mértékű bővítésére irányul. Ennek megfelelően Franciaországban már 3 EOQ tagszervezet működik, míg a francia FMO felszámolás alatt áll. Az EOQ további új tagjai a Ciprusi Termelékenységi és Minőségfejlesztési Központ és egy északír minőségügyi szervezet.


  3. Dr. Molnár Pál elnök elmondotta, hogy az új székhely kiválasztása nagy körültekintéssel történt: személyesen kb. 100- 120 ajánlatot tekintett át, mielőtt végleges döntés született a Nagyajtai u. 2/b. szám alatti 3 és félszobás, 150 m2-es, 2 erkéllyel rendelkező ingatlan megvásárlásáról. A vételár 42,5 millió forint volt. A telefon- és a faxvonal átvitele megtörtént, ezáltal a hívószámaink nem változtak. 2002. augusztus 31-ével a korábbi bérleti szerződést megszüntettük. A Fővárosi Bíróság 3 hét alatt zökkenőmentesen bejegyezte az új székhelyet.


  4. A külföldi minőségügyi társszervezetek közül kiemelkedően jó kapcsolatokat építettünk ki az idén 50 éves fennállását ünneplő DGQ-val. Hasonlóan jó együttműködést alakítottunk ki az iráni, a japán, a kínai és az orosz nemzeti minőségügyi szervezettel is.

Az Amerikai Minőségügyi Szervezettel (ASQ) 2002. júliusában az EOQ MNB társulási megállapodást kötött; az első évben nem kell tagsági díjat fizetnünk. Összesen 4 folyóiratot kapunk, de nem elég rendszeresen. A 140- 200 ezer példányban megjelenő “Quality Progress” a világ legnagyobb példányszámú minőségügyi folyóirata, amelyben - Dr. Molnár Pál elnök előszavával - 2003. februártól cikksorozatot jelentetünk meg 4 magyar minőségdíjas vállalatról (BURTON- APTA Kft., Herendi Porcelánmanufaktúra Rt., PICK Szeged Rt. és Westel Mobil Távközlési Rt.). Az ASQ-nak 22- 23 szakbizottsága van. A szakbizottsági tisztségviselők elérhetőségi listáját megküldték számunkra, de azt nem tehetjük teljesen nyilvánossá, pl. nem tehetjük fel a honlapunkra, hanem csak saját szakbizottságainknak továbbíthatjuk.

Az EFQM részéről folyamatban van a nemzeti partnerszervezeti szerződéskötés a Magyar Ipari és Kereskedelmi Minőségfejlesztő Központtal (MIK), bár még nincs véglegesen lezárva az ügy. Az EOQ MNB-nek nem létfontosságú kérdés az NPO státusz elnyerése, de még mindig elképzelhető, hogy mindkét szervezet megkapja ezt a státuszt, és a MIK belép az EOQ-ba. Az ügy végleges lezárulását követően a Választmány részére természetesen részletes tájékoztatást adunk. Időközben az EFQM vezetése jelezte, hogy Magyarország esélyesként készülhet a 2004. évi EFQM Fórum megrendezésére, amelyen a 2004. évi Európai Minőségi Díjak átadására kerül sor.

  1. Itthon “véd- és dacszövetség” jött létre komoly vetélytársunkkal, a Magyar Minőség Társasággal: harmonikus az együttműködés többek között a szakfolyóiratok szerkesztése terén is. Az MMT vezetése részéről erős igény mutatkozik az egyesülés iránt, de az EOQ MNB jelenleg csak Szövetségben gondolkodik. A Választmány ezúttal is megerősítette az MMT-vel kialakítandó Szövetség gondolatát. 2002. novemberében sikeresen közösen szerveztük meg a XI. Magyar Minőséghetet, amelynek pénzügyi elszámolása még várat magára.

  2. A szakbizottsági munkát értékelve Dr. Balogh Albert, az EOQ MNB alelnöke kiemelte, hogy az újonnan megalakult Hat Szigma Szakbizottság kiemelkedő teljesítményt nyújt és a következő 3 területet tartja a jövő szempontjából ígéretesnek: a Hat Szigma és a statisztikai módszerek, az informatika, illetve az integrált irányítási rendszerek tanúsítása és auditálása.

Dr. Molnár Pál elnök hangsúlyozta, hogy nagyon nagy érték a szakbizottsági munka, mert hozzájárul hazai és nemzetközi presztízsünk növekedéséhez. Mindössze két problémás szakbizottságunk van: az Egészségügyi és a Közszolgálati Szakbizottság, de még ezek taglétszáma is emelkedett. Nincs még társelnök a Gépjármű, a Szolgáltatási, az Informatikai és a Metrológiai Szakbizottságnál. Amennyiben ezek a szakbizottságok nem kívánnak társelnököt választani, ezt írásban rögzíteniük kell. A jelentés és az éves terv benyújtását 2003. január 15-ig kérjük, mivel az Évkönyvet is szeretnénk előbb kiadni. A 2003. első negyedévi rendezvényekről csak a Hat Szigma, az Élelmiszeripari, a Környezetvédelmi és a Gyógyszeripari Szakbizottságtól kaptunk tájékoztatást.

  1. A rendezvények számát tekintve az EOQ MNB rendkívül zsúfolt második félévet zár 2002-ben: összesen 10 nagyobb központi rendezvényt tartottunk, amelyek mindegyike megfelelt az előzetes várakozásoknak. A központi rendezvények közül kiemelkedik a Közép- és Kelet-Európai Országok II. Nemzetközi Minőségügyi Konferenciája, amelyen megemlékeztünk az EOQ MNB megalapításának 30. évfordulójáról is. A konferencián megjelent és előadást tartott Seán Conlan, az EOQ korábbi elnöke, Brigitte Tantawy- Monsou, az EFQM Végrehajtó Bizottságának elnöke, Szabó Antal, az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának minőségügyi tanácsadója, Bertrand Jouslin de Noray, az EOQ főtitkára, továbbá Chuck Aubrey, az ASQ korábbi elnöke. A magyar kormány nevében a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium politikai államtitkára, Szalay Gábor köszöntötte a konferenciát.


  2. Egyebek
8.1 A Választmány tájékoztatást kapott az “EOQ MNB Örökös Tagja” kitüntetési forma létrehozásának elképzeléseiről a következő feltételek mellett: tisztség betöltése hosszú időn keresztül, eredményes munka, az EOQ MNB eredményes hazai és nemzetközi képviselete. A kitüntetés elnyerése tagdíjmentességet biztosít. Évente maximum két fő kaphatja majd meg, kizárólag az EOQ MNB tagjai közül.

06/2002 (XII.11.) VAH sz. határozat:
A jelenlevők egyhangúlag egyetértettek az új kitüntetés létrehozásával. Elfogadták a külföldi tiszteletbeli tagság intézményének kialakítását is.

8.2 Az EOQ MNB jogi tagjainak - tagsági viszonyuk erőteljesebb kifejezése céljából - körlevélben ajánlottuk fel azt a lehetőséget, hogy levélpapírjukon feltüntethetik a következő szöveget: “Az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) tagja” és/vagy “Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság (EOQ MNB) tagja”. A 600 jogi tag több mint fele adott választ erre a megkeresésre a következő megoszlás szerint:

19% mind a két tagságot feltüntetné,
30% csak az EOQ tagságot,
50% pedig (köztük neves hazai és nemzetközi cégek) csak az EOQ MNB tagságot.
Mindössze hárman nyilatkoztak úgy, hogy nem érdekli őket ez a lehetőség. A fenti számok jól mutatják az EOQ MNB iránt megnyilvánuló hazai elkötelezettséget.

8.3 Tekintettel arra, hogy az EOQ MNB jelenlegi stábja eljutott teljesítőképességének felső határáig, a következő két lehetőség áll nyitva a szervezet előtt: vagy bővítjük a Titkárságot, vagy egy ideig megelégszünk a szinten tartással. Ezzel kapcsolatban a Vezetőség, majd a Küldöttközgyűlés állásfoglalást alakít ki.

A kibővített választmányi ülés hivatalos részének lezárása után került sor a szokásos évzáró koccintásra, majd azt követően az EOQ MNB még berendezés alatt álló új székházának megtekintésére.

Budapest, 2002. december 15.

 

Dr. Molnár Pál
az EOQ MNB elnöke