1022 Budapest, Herman O. u.15. ¨ * 1535 Budapest, Pf.: 740.
Tel.: 2128803 ¨ Fax: 2127638 ¨ http://www.eoq.hu ¨ E-mail: info@eoq.hu

EMLÉKEZTETŐ
az EOQ MNB Választmányának kibővített üléséről

Időpont: 2001. április 24., 14.30 - 17.30

Helyszín: Hotel Budapest, Üveg-terem, I. emelet, Budapest, II. Szilágyi Erzsébet fasor 47.

Résztvevők: a jelenléti ív szerint

Az EOQ MNB elnöke - napirend előtt - tájékoztatást tartott az EOQ szakembertanúsítás kialakulásáról és jelenlegi helyzetéről, majd átadta az erre külön meghívottaknak az EOQ-oklevelet.

A Választmány azután megtartotta ülését és az előzetesen megküldött napirendi pontokkal kapcsolatosan a következő álláspontokat alakította ki, illetve határozatokat hozta:

  1. A Választmány tudomásul vette az EOQ szakembertanúsítás újabb fejleményeiről szóló beszámolót és a következő határozatot hozta:

01/2001 (IV.24) VÁH sz. határozat:

Az EOQ MNB Választmánya egyhangúlag támogatja az EOQ törekvését minőségügyi tanácsadóra vonatkozó harmonizált követelményrendszer kidolgozása érdekében.

Az EOQ MNB álláspontját, melyet Tarján Gábor állított össze, az EOQ Szakembertanúsítás Bizottsága részére továbbításra került.

  1. Az EOQ MNB elnöke részletes tájékoztatót tartott az EOQ vezető szerveinek ülésén elhangzottakról, amelyeken az EOQ alelnökeként vesz részt. Az EOQ 2 éves stratégiáját a következő fő prioritások jellemzik:

Jelentős eseménynek tekinthető az is, hogy az EOQ 2000. évi Budapesten megtartott Kongresszusáról tartott záró beszámolót és elszámolást mind az EOQ Végrehajtó Bizottsága, mind az EOQ Közgyűlése elismeréssel hagyta jóvá.

  1. A Választmány jóváhagyólag vette tudomásul a 02/2000 (XII.14) VÁH sz. határozatának teljesítését az MM továbbfejlesztése tárgyában.
  2. 02/2001 (IV.24.) VÁH sz. határozat:

A Választmány egyhangúlag tudomásul vette az EOQ MNB 2000. évi elszámolását, amely alapját képezi az EOQ MNB közhasznúsági jelentésének, valamint egyetértett azzal, hogy ezek a dokumentumok választmányi egyetértéssel kerüljenek az EOQ MNB Küldöttközgyűlése elé jóváhagyásra.

5. 03/2001 (IV.24.) VÁH sz. határozat:

A Választmány egyhangúlag tudomásul vette az EOQ MNB Vezetősége által előterjesztett 2001. évi költségvetést, amely jelentősen nagyobb összeget irányoz elő a tagsági jogon járó kiadványok támogatására, valamint első alkalommal különít el forrást a szakbizottsági munka támogatására és elismerésére.

  1. Az EOQ MNB elnöke rövid tájékoztatást adott az MMT és az ISO 9000 Fórum vezetőivel folytatott megbeszélésekről. A Választmány egyes tagjai kérdésekkel és hozzászólásokkal jutatták kifejezésre értetlenségüket az EOQ MNB és az ISO 9000 Fórum között az utóbbi időszakban kialakult feszültségekről, kérve a felmerült nézeteltérések lehető legkorábbi tisztázását és lehetőség szerinti megszüntetését.

7. 04/2001 (IV.24.) VÁH sz. határozat:

A Választmány egyhangúlag hagyta jóvá a következő Küldöttközgyűlés előkészületeit és ajánlásokat fogadott el a küldöttközgyűlési tisztségviselők megválasztására. A beterjesztett javaslatok alapján a “Minőségért, 2001” kitüntetést Gyaraky Zoltán, Kálmán Albert, Dr. Réthelyi Miklós, Dr. Séra Gyula és Varró Györgyné dr. kapja.

  1. A Gyógyszeripari és az Oktatási Szakbizottság beszámolójára időhiány miatt nem került sor. Ezért a beszámolók a Küldöttközgyűlés napirendjének keretén belül hangzottak el.
  2. Az “Egyebek” napirendi pontban a következő főbb információk hangzottak el:

Budapest, 2001. július 16.

Dr. Molnár Pál
az EOQ MNB elnöke