1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. ¨ * 1535 Budapest, Pf.: 740.
Tel.: 2128803 ¨ Fax: 2127638 ¨ http://www.eoq.hu ¨ E-mail: info@eoq.hu

EMLÉKEZTETŐ
az EOQ MNB Szakembertanúsítási Bizottságának üléséről

Időpont: 2004. szeptember 1., 14.00 - 15.00

Helyszín: EOQ MNB Székhely (Budapest, II., Nagyajtai u. 2/B)

Jelen vannak: Dr. Balogh Albert, Dr. Boross Ferenc, Lakat Károly, Dr. Molnár Pál, Szegedi Erzsébet, Dr. Varga Lajos, Várkonyi Gábor

Kimentés: Földesi Tamás, Mikó György

1. Az EOQ MNB Szakember-tanúsítási Bizottsága megválasztásának előkészítése

Dr. Molnár Pál, az SZTB elnöke az EOQ MNB Alapszabálya értelmében javasolja a Szakember-tanúsítási Bizottság kibővítését 7 tagúra, ezen felül 1 elnök és 1 titkár (eddig az Alapszabályban előírt 7 tag között volt az elnök és a titkár is). A bővítés lehetővé teszi Mikó György és Szegedi Erzsébet hivatalos felvételét az SZTB-be. Az SZTB új összetételét az EOQ MNB Választmányának legközelebbi ülésén blokkban szavazásra kell bocsátani.

1/2004 (IX.01.) SZTB sz. határozat:
A jelenlevők egyhangúlag támogatják az SZTB kibővítését és a tagok blokkban való megszavaztatását a Választmány 2004. szeptember 2-i ülésén.

2. Tájékoztatás és az EOQ MNB aktuális feladatai a szakembertanúsítás területén

2.1. Dr. Molnár Pál tájékoztatta a jelenlevőket, hogy 2004. júliusában ünnepélyes keretek között kiadtuk az ezredik oklevelet Edvy Zoltán minőségügyi vezető (MACHER Gépészeti és Elektronikai Kft., Székesfehérvár) számára.

2.2. A 2004. tavaszi szintentartó tanfolyamra kevesen jelentkeztek, de a szeptemberi tanfolyamra a jelentkezők száma eléri a 20 főt. 2005-ben is viszonylag kevés oklevél jár majd le, dömping csak 2006-ban várható. Addig a tanfolyam tananyagát átgondoljuk és az új követelményeknek megfelelően frissítjük. A 2004. szeptember 13- 14-i szintentartó tanfolyam felelőse és résztvevője: Dr. Varga Lajos. Az előreláthatóan december 6- 7-én lebonyolításra kerülő ezévi 3. szintentartó tanfolyam felelőse és résztvevője: Dr. Balogh Albert.

2/2004 (IX.01.) SZTB sz. határozat:
Az SZTB egyhangúlag - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - elfogadja a köv
etkező szintentartó tanfolyam időpontját: 2004. december 6- 7.

2.3. Az EOQ elfogadta az EOQ MNB által az élelmiszer-biztonsági rendszermenedzserek és auditorok számára készített harmonizált követelményrendszert. Ennek figyelembevételével és a pénzügyi feltételek teljesülése esetén összeállítható lesz a részletes oktatási anyag (team: Dr. Erdős Zoltán, Molnárné Stadler Katalin, Moskovits Lászlóné, plusz 1 ipari szakember). A tananyag a minőségügyi rendszermenedzser képzésre és az ISO 22000-es szabványra épül.

2.4. Dr. Varga Lajos javasolja a szintentartó tanfolyam regisztrálását és így ÁFA-mentessé tételét. Dr. Molnár Pál szerint ez nem felel meg az EOQ elvárásainak és a többi résztvevő ország gyakorlatának, de ha az EOQ MNB végzi majd az élelmiszer-biztonsági rendszermenedzser és auditor képzést, azzal együtt esetleg a szintentartó tanfolyam is regisztráltatható lesz.

2.5. A felülvizsgálati jelentések nem adnak teljes körű információt (a tanfolyam jellege és időpontja, résztvevők száma, előadók megnevezése és azok hallgatói értékelése stb. tekintetében).

3/2004 (IX.01.) SZTB sz. határozat:
Dr. Balogh Albert, Dr. Boross Ferenc és Dr. Varga Lajos
2004. október 10-ig javaslatot készít az audit jegyzőkönyvek egységes szerkezetére, Dr. Molnár Pál és Szegedi Erzsébet pedig 2004. október 20-ra ellenőrző jegyzéket (checklist) állít össze az audit jegyzőkönyvek tartalmára nézve.

2.6. A vizsga továbbfejlesztésével kapcsolatban Dr. Molnár Pál bemutatta az új EOQ MNB vizsgalap tervezetét (2. sz. melléklet) és felhívta a figyelmet a következőkre:

2.7. Dr. Balogh Albert javasolja, hogy minden oktatási intézmény adja be a vizsgakérdéseket a válasz kulcsszavaival együtt, amelyeket az Oktatási és Továbbképzési Szakbizottság felülvizsgál és jóváhagyásra előkészít.

4/2004 (IX.01.) SZTB sz. határozat:
Az intézményi felelősök kérjék fel a Képzési Központokat, hogy a szóbeli vizsgához - az EOQ követelményeknek megfelelően - adják meg a tételek (kérdések) megnevezését és a válaszok főbb kritériumait.

Budapest, 2004. szeptember 18.

Készítette: Várkonyi Gábor, a Szakembertanúsítási Bizottság titkára

Jóváhagyta: Dr. Molnár Pál, a Szakembertanúsítási Bizottság elnöke