1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. ¨ * 1535 Budapest, Pf.: 740.
Tel.: 2128803 ¨ Fax: 2127638 ¨ http://www.eoq.hu ¨ E-mail: info@eoq.hu

EMLÉKEZTETŐ
az EOQ MNB Szakembertanúsítási Bizottságának üléséről

Időpont: 2004. április 7., 15.00 16.00

Helyszín: EOQ MNB Székhely (Budapest, II., Nagyajtai u. 2/B)

Jelen vannak: Dr. Balogh Albert, Dr. Boross Ferenc, Földesi Tamás, Galla Jánosné, Lakat Károly, Mikó György, Dr. Molnár Pál, Dr. Reuss Pál, Szegedi Erzsébet, Várkonyi Gábor

Kimentés: Dr. Varga Lajos

Dr. Molnár Pál, a Bizottság elnöke a megjelentek között külön köszöntötte a Képzési Központok vezetőit, majd a következő témakörökről számolt be és terjesztett elő javaslatokat az EOQ MNB szakember tanúsítási tevékenységével kapcsolatban:

1. Tájékoztató az EOQ PRU Malagában tartott üléséről

Minden várakozást felülmúlóan az EOQ 2004. február végéig összesen 40 ezernél több oklevelet adott ki. Az auditorok esetében a megújítási arány megközelíti a 100%-ot, ami annak tudható be, hogy a nagy szervezetek belső auditorként is egyre inkább EOQ auditorokat alkalmaznak. Ezzel szemben a többi szakember kategóriában a megújítási arány 60- 80%-ra esett vissza, mert többen nem kívánnak külön fizetni az EOQ oklevélért. Igazodva ehhez az európai tendenciához, mindenképpen növelni kell az auditorok számát Magyarországon is.

A kiadott okleveleknek az EOQ követelmények elsajátítását és alkalmazásának készségét kell igazolniuk, ezért a PRU határozottan elutasítja az IRCA és más auditorképző szervezethez való közeledést.

A Német Minőségügyi Szervezet (DGQ) 17 európai ország elfogadott szervezete által kitöltött kérdőívet értékelve a következő fontosabb megállapításokra jutott:

A megfogalmazott tennivalók ellátása érdekében 3 munkacsoportot hoztak létre, melyek közük az új kategóriákkal foglalkozókéba az EOQ MNB is benevezett.

A szintentartó tanfolyamok megszervezése továbbra is nemzeti hatáskörben marad, de szükség van a Képzési Központok szigorúbb ellenőrzésére és a tananyagok harmonizálására. Több menedzsment és önértékelési ismeretet kell oktatni, mindig az aktuális EFQM modellre támaszkodva. A kockázatmenedzsmentet bele kell foglalni az alapképzésbe, esetleg a szintentartó tanfolyam anyagába.

Az új szakember kategóriák tekintetében várható, hogy a minőségügyi, a környezeti és a munkaegészségügyi menedzser oklevél megléte esetén a szakemberek kérhetik az EOQ Integrált Rendszermenedzser oklevél kiadását. Ezzel kapcsolatosan Moszkvában várható döntés.

Az EOQ Élelmiszerbiztonsági Rendszermenedzser és az EOQ Élelmiszerbiztonsági Auditor oklevelek követelményrendszerének 1. tervezetét elfogadták. Néhány érdeklődő ország kiegészítő észrevételeinek feldolgozása után az EOQ Főtitkársága e-mailen keresztül küldi szét végleges jóváhagyásra a 2. tervezetet.

2. Az EOQ MNB aktuális feladatai a szakembertanúsítás területén

3. Egyebek

Dr. Balogh Albert alelnök bejelentette, hogy 2004. szeptemberében vezetésével összeül a három Képzési Központ vezetője az oktatási tematikák átvizsgálása és a súlypontok kialakítása céljából. Feladat továbbá az egységes írásbeli vizsgakérdések kidolgozása is.

Budapest, 2004. április 11.

Készítette: Várkonyi Gábor, a Szakembertanúsítási Bizottság titkára

Jóváhagyta: Dr. Molnár Pál, a Szakembertanúsítási Bizottság elnöke