1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. ¨ * 1535 Budapest, Pf.: 740.
Tel.: 2128803 ¨ Fax: 2127638 ¨ http://www.eoq.hu ¨ E-mail: info@eoq.hu

EMLÉKEZTETŐ
az EOQ MNB Szakembertanúsítási Bizottságának üléséről

Időpont: 2003. november 5., 13.30 – 15.00

Helyszín: EOQ MNB Székhely (Budapest, II., Nagyajtai u. 2/B)

Jelen vannak: Dr. Balogh Albert, Dr. Boross Ferenc, Földesi Tamás, Dr. Molnár Pál, Szegedi Erzsébet, Dr. Varga Lajos, Várkonyi Gábor

Kimentés: Lakat Károly

Dr. Molnár Pál, a Bizottság elnöke a megjelentek köszöntése után a következő témakörökről számolt be és terjesztett elő javaslatokat az EOQ MNB szakember tanúsítási tevékenységével kapcsolatban:

1. A 2003. évben az EOQ MNB összesen 209 oklevelet adott ki (beleértve a december 16-án átadásra kerülő 62 oklevelet is). A projekt megindulása, 1999. óta összesen 863 oklevelet adtunk át magyar szakembereknek, amelyek közül eddig kb. 80 - megújítás hiányában - érvényét vesztette. Az Európai Minőségügyi Szervezet mindösszesen 37.277 oklevelet adott ki. A 2004. évi moszkvai 48. EOQ Kongresszuson várható a negyvenezredik oklevél ünnepélyes átadása. Feltűnő, hogy a minőségügyi auditori oklevelek száma most első alkalommal haladta meg a minőségügyi rendszermenedzseri oklevelek számát, ami elsősorban arra vezethető vissza, hogy a német nyelvterületen a rendszermenedzseri oklevelet csak nemzeti szinten igénylik.

2. Szükség van a díjtételek emelésére, ami differenciáltan valósul meg aszerint, hogy a jelölt tagja-e az EOQ MNB-nek vagy sem. A BMF és az MSZT tanfolyamain az első oklevél megszerzésének költsége tagok számára 28.000,- Ft + ÁFA lesz, a nem tagok pedig 34.000,- Ft + ÁFÁ-t fizetnek. Az oklevél megújításának, tehát a szintentartó tanfolyamon való részvételnek az ára EOQ MNB tagok számára változatlan marad (68.500,- + ÁFA), a nem tagok számára azonban 74.500,- Ft + ÁFA lesz (9 %-os emelés). A második és minden további oklevél megszerzésének költsége egységesen: 28.000,- Ft + ÁFA. A tanfolyamelfogadási költségek viszont a jövő évben nem változnak.

A kisebb vitát követően jóváhagyott egyéni és tanfolyami díjtételek módosított változatáról az illetékes tanfolyamszervező partnereket tájékoztatni kell, melyek 2004. január 1-től lépnek hatályba.

Varga Sándorné (MSZT) megvizsgálja a díjtételek emeléséből eredő esetleges hátrányokat.

3. Az EOQ svájci tagszervezete javaslatot tett az “Integrált Rendszermenedzser” kiemelt szakember kategória bevezetésére, mivel az ipar részéről erre igény mutatkozik. A minőségügyi és a környezetközpontú irányítási rendszerek mellett az integrált rendszermenedzser kompetenciájába tartozna a munkaegészségügy, a kockázatmenedzsment és esetleg az információvédelem is. Az előzetes javaslat szerint kötelező lenne a minőségügyi és a környezetvédelmi képesítés, amelyet kb. 80 órás (kéthetes) tanfolyam egészítene ki. Az EOQ 5 országot, köztük hazánkat bízta meg a szükséges tudáskiegészítő követelményrendszer meghatározásával.

4. Az Osztrák Minőségügyi Szervezet (ÖVQ) “behatolt” az EOQ MNB felségterületére azáltal, hogy a Nyugat-Magyarországi Egyetemen tanfolyamot szerveznek egészségügyi auditorok és egészségügyi rendszermenedzserek számára. Erről tájékoztattuk az EOQ Főtitkárságot és az Egészségügyi Minisztérium illetékes munkatársait.

Az etikai szempontból kifogásolható helyzetre a Debreceni Egészségügyi Iskola vonatkozó tanfolyamának mielőbbi elfogadása nyújthat megfelelő megoldást.

5. A szintentartó tanfolyamokat összességében kedvezően ítélik meg a résztvevők, de 2004-től kezdve koncepcionális megújításra van szükség. A résztvevők több gyakorlati, elsősorban auditálási tapasztalat bemutatására tartanak igényt, emellett többet szeretnének hallani olyan témákról is, mint például vezetéselmélet, BSC, folyamatszemlélet, emberi erőforrások és tudás értékelés, az integrált rendszerek működtetése, az EFQM Modell stb. Csökkenthető viszont az ISO 9000 szabvánnyal kapcsolatos oktatás. A korszerűsítés jegyében felkértük Rózsa András minőségügyi igazgatót (Herendi Porcelánmanufaktúra Rt.) egy kétórás, gyakorlat-orientált előadás megtartására a 2003. december 8- 9-i szintentartó tanfolyamon, de 2004. márciusára új tananyagot kell kidolgozni. Az előadások kizárólag számítógépes vetítéssel tarthatók meg, és a képeknek kell szerepelniük a jegyzetben, szükség szerint kiegészítve egy-két oldal magyarázó szöveggel.

Az új oktatási tematika összeállításához Dr. Balogh Albert gyűjtse be az ötleteket és a véleményeket, majd további egyeztetés céljából juttassa el Dr. Molnár Pál elnök részére.

6. További bejelentések:

Budapest, 2003. december 6.

Készítette: Várkonyi Gábor, a Szakembertanúsítási Bizottság titkára

Jóváhagyta: Dr. Molnár Pál, a Szakembertanúsítási Bizottság elnöke

* * * *

Mellékletek:

1. Szakembertanúsítási díjtételek

 

Tevékenység

Díjtétel EOQ MNB tag számára

Díjtétel nem EOQ MNB tag számára

1.

Első EOQ oklevél megszerzése

1.1

EOQ MNB által elfogadott tanfolyam* elvégzése

Külön tájékoztató az intézménynél

1.2

Eljárás, regisztráció

8.000,- Ft + ÁFA

10.000,- Ft + ÁFA

1.3

Vizsgáztatás (tapasztalt szakember esetén)

10.000,- Ft + ÁFA

12.000,- Ft + ÁFA

1.4

EOQ oklevél és plasztikkártya, EOQ MNB oklevél

10.000,- Ft + ÁFA

12.000,- Ft + ÁFA

 

Első EOQ oklevél megszerzése összesen (tanfolyam nélkül)

28.000,- Ft + ÁFA

34.000,- Ft + ÁFA

2.

EOQ oklevél megújítása

2.1

Szintentartó tanfolyamon részvétel

50.500,- Ft + ÁFA

52.500,- Ft + ÁFA

2.2

Eljárás, regisztráció

8.000,- Ft + ÁFA

10.000,- Ft + ÁFA

2.3

EOQ oklevél és plasztikkártya, EOQ MNB oklevél

10.000,- Ft + ÁFA

12.000,- Ft + ÁFA

 

EOQ oklevél megújítása összesen

68.500,- Ft + ÁFA

74.500,- Ft + ÁFA

3.

Újabb EOQ oklevél megszerzése vizsga alapján

3.1

Szintentartó tanfolyamon részvétel
(egyszer számláz ható)

50.500,- Ft + ÁFA

52.500,- Ft + ÁFA

3.2

Eljárás, regisztráció

8.000,- Ft + ÁFA

10.000,- Ft + ÁFA

3.3

Vizsgáztatás

10.000,- Ft + ÁFA

12.000,- Ft + ÁFA

3.4

EOQ oklevél és plasztikkártya, EOQ MNB oklevél

10.000,- Ft + ÁFA

12.000,- Ft + ÁFA

 

Újabb EOQ oklevél megszerzése összesen (szintentartó tanfolyammal együtt)

78.500,- Ft + ÁFA

86.500,- Ft + ÁFA

* EOQ MNB által elfogadott képzési intézmények és képzések:

2. Tanfolyamtanúsítási díjtételek

Tanfolyamtípus

Eljárási díjtétel

Tanúsítási díj-tétel

Díjtétel összesen

Éves megújítási díj

Minőségügyi szakértő

100.000,- Ft + ÁFA

100.000,- Ft + ÁFA

200.000,- Ft + ÁFA

100.000,- Ft + ÁFA

Minőségügyi rendszermenedzser

100.000,- Ft + ÁFA

100.000,- Ft + ÁFA

200.000,- Ft + ÁFA

100.000,- Ft + ÁFA

Minőségügyi auditor

100.000,- Ft + ÁFA

100.000,- Ft + ÁFA

200.000,- Ft + ÁFA

100.000,- Ft + ÁFA

Környezeti rendszermenedzser

100.000,- Ft + ÁFA

100.000,- Ft + ÁFA

200.000,- Ft + ÁFA

100.000,- Ft + ÁFA

Környezet auditor

100.000,- Ft + ÁFA

100.000,- Ft + ÁFA

200.000,- Ft + ÁFA

100.000,- Ft + ÁFA

TQM menedzser

100.000,- Ft + ÁFA

100.000,- Ft + ÁFA

200.000,- Ft + ÁFA

100.000,- Ft + ÁFA

TQM felülvizsgáló

100.000,- Ft + ÁFA

100.000,- Ft + ÁFA

200.000,- Ft + ÁFA

100.000,- Ft + ÁFA

Minőségügyi operátor

100.000,- Ft + ÁFA

100.000,- Ft + ÁFA

200.000,- Ft + ÁFA

100.000,- Ft + ÁFA

Minőségügyi asszisztens

100.000,- Ft + ÁFA

100.000,- Ft + ÁFA

200.000,- Ft + ÁFA

100.000,- Ft + ÁFA

* EOQ MNB által elfogadott képzési intézmények és képzések (2003. nov. 30-ig):

3. Az EOQ és az EOQ MNB által kiadott oklevelek megnevezése

 

Angol megnevezés

Magyar megnevezés

Érvényesség (év)

EOQ MNB által kiadva

1.

Quality Professional (QP)

Minőségügyi szakértő

5

igen

2.

Quality System Manager (QSM)

Minőségügyi rendszermenedzser

5

igen

3.

Quality Auditor (QA)

Minőségügyi auditor

3

igen

4.

Environmental System Manager (ESM)

Környezeti rendszermenedzser

5

igen

5.

Environmental Auditor (EA)

Környezet auditor

3

igen

6.

TQM Leader (TQM-L)

TQM menedzser

5

igen

7.

TQM Assessor (TQM-A)

TQM felülvizsgáló

3

igen

8.

Health & Safety System Manager

Munkaegészségügyi és munkabiztonsági rendszermenedzser

5

nem

9.

Health & Safety Auditor

Munkaegészségügyi és munkabiztonsági auditor

3

nem

10.

Quality System Manager in Healthcare (QSMH)

Minőségügyi rendszermenedzser az egészségügyben

5

nem

11.

Quality Management Technician in Healthcare

Minőségirányítási megbízott az egészségügyben

5

nem

12.

Quality Management Technician (QMT)

Minőségirányítási megbízott

5

nem

13.

Quality Operator (QO)

Minőségügyi operátor

10

igen

14.

Quality Assisstant (QAS)

Minőségügyi asszisztens

10

igen

15.

Management System Consultant

Menedzsment rendszertanácsadó

5

nem

4. Az EOQ MNB által elfogadott, regisztrált tanfolyamok jegyzéke.

 

Intézmény

Tanfolyam

1.

BME Mérnöktovábbképző Intézet

Minőségügyi rendszermenedzser

2.

MSZT Oktatási Központ

Minőségügyi rendszermenedzser

Minőségügyi auditor

Környezeti rendszermenedzser

Környezeti auditor

3.

Budapesti Műszaki Főiskola
Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar
Gépgyártástechnológiai Tanszék

Minőségügyi rendszermenedzser

Minőségügyi operátor

Minőségügyi asszisztens

5. Az EOQ MNB által elfogadott tanfolyamok felügyelete 2003-ban és 2004-ben.

(belső anyag)