1022 Budapest, Herman O. u.15. ¨ * 1535 Budapest, Pf.: 740.
Tel.: 2128803 ¨ Fax: 2127638 ¨ http://www.eoq.hu ¨ E-mail: info@eoq.hu

JEGYZŐKÖNYV
az EOQ MNB Küldöttközgyűléséről

Időpont: 2000. október 4., 13.30–16.15

Hely: Az MTESZ Fő utcai székháza, 700. számú terem

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint

A Küldöttközgyűlés megnyitását megelőzően dr. Molnár Pál, az EOQ MNB elnöke rövid ünnepi beszéd keretében átadta az aláírt megállapodást, valamint az okleveleket a következő tanfolyamok tanúsításáról:

 1. EOQ Minőségügyi Szakértőket és EOQ Minőségügyi Auditorokat képző tanfolyam
  (SZENZOR Gazdaságmérnöki Kft. MAGISZTER Képzési és Vizsgaközpontja)
 2. KIR-Vezetőképző és KIR-Auditorképző tanfolyam
  (Magyar Szabványügyi Testület, Oktatási Kö
  zpont)

Ezt követően megkapta az EOQ Minőségügyi Auditor-oklevelet az a 19 hallgató, aki 2000 tavaszán sikeres vizsgát tett az MSZT Oktatási Központ által Pécsett, PHARE-támogatással megrendezett tanfolyamon.

1. Megnyitó

Dr. Molnár Pál köszöntötte a résztvevőket, majd emlékeztetett rá, hogy az Európai Minőségdíj történetében először került Magyarországról a legtöbb cég, azaz négy magyar pályázó (Burton-Apta Tűzállóanyag-gyártó Kft., Columbian Tiszai Karbon Kft., Opel Magyarország Járműgyártó Kft., Westel Mobil Távközlési Rt.) a döntőbe, és a Burton-Apta a kis- és középméretű leányvállalati kategóriában elnyerte a fődíjat.

A Küldöttközgyűlés két legfontosabb programpontja:

Az EOQ MNB elnöke megnyitójában megállapította, hogy a Küldöttközgyűlés a kitűzött időpontban megkezdhető, mivel a megjelent küldöttek száma meghaladja az összes küldöttek létszámának felét. A tagok száma ugyanis 1609, közülük 792 tag jelentkezett be valamely szakbizottságba. A többszörös szakbizottsági tagság következtében a szakbizottságokban összesen 1375 tag szerepel. A 158 küldöttet a szakbizottságok, illetve az írásban beérkezett javaslatok alapján a Választmány választotta meg. A szavazóképességhez 80 küldött jelenléte szükséges, s ez már a Küldöttközgyűlés megkezdésekor 4 fővel túlteljesült.

2. A napirend elfogadása

A kiküldött meghívóban szereplő 15 napirendi pontot a jelenlevők egyhangúlag tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták.

3. A Küldöttközgyűlés közreműködő tisztségviselőinek megválasztása

A Választmány 2000. szeptember 12-i ülésén felkérte a Jelölőbizottságot, melynek elnöke dr. Réczei Géza, tagjai: Mikó György, Nagy Lajosné és Nándorfi Gyuláné dr. A Küldöttközgyűlés ezután megválasztotta a következő tisztségviselőket:

 1. Jegyzőkönyvvezetők: Gabriel Győző és Várkonyi Gábor
  Elfogadva egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.
 2. Jegyzőkönyv-hitelesítők: dr. Balogh Albert és Gyaraky Zoltán
  Elfogadva egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.
 3. Mandátumvizsgáló Bizottság: elnöke dr. Tar József, tagjai
  dr. Ittzés András és Lakat Károly
  Elfogadva egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.
 4. Szavazatszámláló Bizottság: elnöke dr . Boross Ferenc, tagjai Sándor Miklós és Tóthné dr. Veinperl Ilona
  Elfogadva egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.

4. Beszámoló az 1999. évi és az elmúlt 4 évben végzett munkáról (dr. Molnár Pál)

Az 1957-ben megalakult Európai Minőségügyi Szervezet önálló, független, politikamentes, nem profitorientált nemzetközi szervezet. A tagországok száma: 34. Jelenleg összesen 120 ezer egyéni és 40 ezer jogi tagja van. A szervezet irányító testületei a Közgyűlés, a Végrehajtó Bizottság és a Főtitkárság. A szervezet székhelye: Brüsszel (Belgium).

Az EOQ által most kidolgozás alatt álló Európai Minőségügyi Jövőkép szerint kontinensünk legnagyobb erőssége a sokszínűség; a régiók felkarolásán kívül a legfontosabb a fogyasztók érdekeinek képviselete.

Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság (EOQ MNB) legfontosabb feladatai:

Együttműködő társadalmi szervezetek: MTESZ, MMT, GTE, HTE, MÉTE stb.

Az EOQ MNB jelenleg 1609 egyéni és 600 jogi taggal rendelkezik, a létszám az elmúlt években dinamikusan növekedett. Az egyéni tagok számának alakulása: 62 fő (1991), 416 fő (1992), 551 fő (1993), 703 fő (1994), 856 fő (1995), 986 fő (1996), 1102 fő (1997), 1301 fő (1998) és 1402 fő (1999). Hasonló a jogi tagok számának alakulása is: 118 (1992), 141 (1993), 185 (1994), 259 (1995), 319 (1996), 360 (1997), 451 (1998) és 496 (1999).

A szakbizottságok taglétszámának alakulása 1999-ben (zárójelben összehasonlításul az 1995. évi adat):

1. Gépjármű Szakbizottság: 45 fő (34); 2. Gyógyszeripari Szakbizottság: 60 fő (84); 3. Élelmiszer Szakbizottság: 241 fő (234); 4. Építésügyi Szakbizottság: 35 fő (33); 5. EFQM és Szakértői Szakbizottság: 55 fő (38); 6. Szolgáltatási Szakbizottság: 49 fő (46); 7. Oktatási és Továbbképzési Szakbizottság: 78 fő (50); 8. Megbízhatósági Szakbizottság: 50 fő (51); 9. Terminológia Szakbizottság: 32 fő (35); 10. Statisztikai Módszerek Szakbizottság: 63 fő (46); 11. Informatikai Szakbizottság: 36 fő (15)¸ 12. Minőségügyi Rendszerek Tanúsítása és Auditálása Szakbizottság: 146 fő (110); 13. Minőségpolitikai Szakbizottság: 102 fő (54); 14. Környezetvédelmi Szakbizottság: 80 fő (57); 15. Egészségügyi Szakbizottság: 141 fő (20); 16. Metrológiai Szakbizottság: 27 fő (0).

Az EOQ MNB önálló jogi személyként működő tagszervezetei (jogi tagok száma):

Magyarországi Gyümölcslé Előállítók Önkéntes Minőségellenőrző Szervezete (HFQ): 12 (9); ISO 9000 Fórum: 338 (99); ISO 14000 Fórum: 30 (0); QS-9000 Fórum: 20 (0); Magyar Élelmiszerminősítő Társaság: 18 jogi és 118 egyéni tag.

Az EOQ MNB kiadványai számának alakulása: 1992-ben 1, 1993-ban 3, 1994-ben 9, 1995-ben 10, 1996-ban 10, 1997-ben 17, 1998-ban 12, 1999-ben 12.

A szakbizottságok munkájának színvonala között még nagy különbségek vannak, de javaslatok születnek új szakbizottságok létrehozására is (pl. Közigazgatási Szakbizottság). Mivel az Európai Bizottság az egészségügyön és az oktatáson túlmenően erősen támogatja a köztisztviselők továbbképzését is, 2000. júniusában két angol előadó bevonásával e tárgykörben sikeres tanfolyamot tartottunk.

A rendezvények számának alakulása: 1991-ben 20, 1992-ben 47, 1993-ban 60, 1994-ben 95, 1995-ben 80, 1996-ban 95, 1997-ben 95, 1998-ban 84, 1999-ben 77. Ezen belül a részvételi díjas rendezvények száma: 1992-ben 1, 1993-ban 4, 1994-ben 11, 1995-ben 16, 1996-ban 15, 1997-ben 23, 1998-ban 19, 1999-ben 17. A rendezvényeken résztvevők száma: 1991-ben 450 fő, 1992-ben 1000 fő, 1993-ban 4000 fő, 1994-ben 4200 fő, 1995-ben 4400 fő, 1996-ban 5000 fő, 1997-ben 5500 fő, 1998-ban 6300 fő, 1999-ben 5400 fő.

Kiemelésre kívánkozik, hogy 1996-ban 15 nagyrendezvény volt összesen 2000 résztvevővel, többek között a XVI. Országos Minőségügyi Konferencia (250 fő) és a III. Román- Magyar Minőségügyi Szeminárium Kolozsvárott. Az EOQ MNB 1997-ben ünnepelte fennállásának 25. évfordulójá, s abban az évben 25 nagyrendezvény megtartására került sor, 2500 résztvevővel. Ezek közül is kiemelkedik az “Európai Minőséghét Magyarországon, 1997” rendezvénysorozat, amelyen 6 világhírű külföldi szakértő külön szemináriumot tartott. A 650 résztvevő között a 22 országból érkezett külföldiek száma meghaladta a 100-at. 1997-ben PHARE támogatással TQM-tanfolyamot is rendeztünk 160 fő részére. 1998-ban 19 nagyrendezvény megtartására került sor összesen 2300 résztvevővel. 1999-ben pedig 17 nagyrendezvényen összesen 2400-an vettek részt. 1998-ban és 1999-ben is igen jelentős esemény volt az “Európai Minőséghét Magyarországon” (ezt 1999-ben a Magyar Minőség Társasággal közösen rendeztük meg).

A fontosabb projektek 1999-ben a következők voltak: 1. Az EOQ harmonizált rendszere minőségügyi szakemberek tanúsítására és regisztrálására (PRU). 2. “Kormányzati tisztviselők minőségügyi továbbképzése” című, az Európai Bizottság által támogatott projekt. 3. Magyar részvétel az Európai Minőségdíj pályázatán. 4. A “Minőség és Megbízhatóság”, valamint az “Élelmiszervizsgálati Közlemények” című szakfolyóirat kiadása. 5. A HFQ nemzetközi működési feltételeinek biztosítása. 5. A “Vevői elégedettség európai indexe (ECSI)” projekt figyelemmel kísérése.

A felsorolt projektek közül - jelentőségét tekintve - kiemelkedik az EOQ szakember-tanúsítási projektjében való részvétel. 1994-ben az EOQ MNB a 18 alapító tagszervezet egyike volt. Az 1998-ban dr. Molnár Pál vezetésével megalakult EOQ MNB Szakembertanúsítási Bizottság elkészítette a Minőségügyi Kézikönyv magyar és angol nyelvű változatát. A sikeres nemzetközi akkreditálást követően 1999-ben 3 hazai minőségügyi tanfolyam akkreditálására és 59 EOQ-oklevél átadására került sor. 2000-ben megtörtént 5 további hazai minőségügyi, illetve KIR-tanfolyam akkreditálása.

Jelenleg a következő oktatási intézmények rendelkeznek akkreditált tanfolyamokkal: BME Mérnöktovábbképző Intézet (minőségügyi rendszermenedzser), MSZT Oktatási Központ (minőségügyi rendszermenedzser, minőségügyi auditor, KIR-menedzser, KIR-auditor), Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar (minőségügyi rendszermenedzser), SZENZOR Gazdaságmérnöki Kft. MAGISZTER Képzési és Vizsgaközpontja (minőségügyi szakértő, minőségügyi auditor). Az EOQ-regisztrációval rendelkező minőségügyi szakemberek jelenlegi száma Magyarországon: minőségügyi szakértő 4 fő, minőségügyi rendszermenedzser 74 fő, minőségügyi auditor 28 fő, TQM felülvizsgáló 3 fő (összesen: 109 fő).

Nemzetközi együttműködés: az EOQ MNB 1972 óta az EOQ Magyarországot képviselő teljes jogú tagszervezete. Az EOQ MNB több szakbizottsági nemzeti képviselője egyben a megfelelő EOQ-szakbizottság elnökségi tagja is. Az EOQ Szoftver Szakbizottsága 1996-ban az EOQ MNB nemzeti szakbizottsága, elhunyt elnökéről elnevezve, “SZENTES JÁNOS- díj”-at alapított, ezt az Európai Szoftverminőségügyi Konferenciák legjobb előadói kapják. Az EOQ MNB 1994-ben “Együttműködési Megállapodás”-t kötött a Flamand Minőségügyi Szervezettel, és ugyanettől az évtől kezdve szorosan együttműködik a Román Minőségügyi Szervezettel. Az EOQ MNB az 1996-ban Chicagóban létrehozott Minőségügyi Világtanács alapító tagja, és ugyancsak 1996-tól társult tagja a Minőségbiztosítási Intézetnek (Egyesült Királyság). A felsorolt minőségügyi szervezeteken kívül az EOQ MNB rendszeres munkakapcsolatot tart fenn a többi nemzeti EOQ- tagszervezettel, azonkívül kapcsolatban áll Európán kívüli minőségügyi szervezetekkel is (pl. Amerikai Minőségügyi Társaság, USA; Japán Tudósok és Mérnökök Egyesülete; Koreai Munkaügyi Szervezet stb.).

Hazai együttműködés: Az EOQ MNB 1995-től a MTESZ teljes jogú tagszervezete. 1995-től a Nemzeti Akkreditálási Testület, 1996-tól pedig a Megfelelőségtanúsítási Fórum tagja. 1997-ben kölcsönös tagsági viszonyban állapodott meg a HUNGAROLAB és a GTE társadalmi szervezetekkel. A Magyar Minőségügyi Társasággal 1999-től kezdve kedvező irányú együttműködés alakult ki.

A továbbiakban dr. Molnár Pál röviden bemutatta az EOQ MNB 1999. évi gazdálkodását. A mérleg szerinti eredmény 3468 ezer forint Az összes bevétel 37 351 ezer forint, az összes kiadás pedig 33 883 ezer forint volt. Az EOQ MNB 2000. évi költségvetése 173 600 ezer forint összes bevétellel, illetve 150 400 ezer forint összes kiadással számol (az egyenleg: 23 200 ezer forint). A Választmány a mérleget és a költségvetést 2000. szeptember 12-én elfogadta.

A Budapesten 2000. júniusában megtartott 44. EOQ Kongresszus összesen 1687 embert mozgatott meg. Visszaállította az üzemlátogatás rangját, mivel ezeken csaknem 200 személy vett részt. A megfigyelők külön kiemelték a rendezvény összekapcsolódását a kultúrával (Homok-show, operaest). Az EOQ ajánlása, hogy rendezzünk vidéken 2- 3 kongresszusi napot. Ezzel lehetne a rendkívül eredményes négy évet megfelelően lezárni.

5. Az Ellenőrző Bizottság jelentése (Gyaraky Zoltán)

Az EOQ MNB 1999. évi tevékenységét a hatályos magyar jogszabályoknak, továbbá a Küldöttközgyűlés és a Választmány döntéseinek megfelelően végezte. A szakmai tevékenység letéteményese továbbra is a 16 szakbizottság volt. A szervezet 1999. évi gazdálkodását Mátrai István független könyvvizsgáló részletesen ellenőrizte. 2000. szeptember 21-i jelentésében többek között tanúsítja, hogy a könyvvitel és az éves beszámoló megfelel a jogszabályi követelményeknek. A kettős könyvvitelre való áttérés zökkenőmentesen valósult meg. A könyvvizsgálói jelentésre támaszkodva, az Ellenőrző Bizottság a jobb nyilvántartás és átláthatóság érdekében szükségesnek tartja a selejtezési és a leltározási rend módosítását, továbbá hogy az Évkönyv a jövőben ismét tartalmazza a szervezet gazdálkodásával kapcsolatos lényeges adatokat.

Összességében az Ellenőrző Bizottság az EOQ MNB 1999. évi tevékenységét mind szervezeti, mind gazdálkodási területen kiemelkedőnek ítélte, és a Küldöttközgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Az Ellenőrző Bizottság jelentését követően dr. Molnár Pál felolvasta a Közhasznúsági jelentést, ezt - elfogadása esetén - a beszámolómérleggel együtt a “Minőség és Megbízhatóság” következő száma publikálni fogja.

6. A Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének jelentése (dr. Tar József)

A Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke megállapította, hogy a 157 választott küldöttből 91-en jelen vannak, ezáltal a Küldöttközgyűlés határozatképes.

7. Hozzászólások, vita és szavazás a beszámolók elfogadásáról

Dr. Balogh Albert:
A szakbizottságok 2000. november végéig válasszák meg a vezetőségüket (elnök és titkár), továbbá dolgozzák ki a Szervezeti és Működési Szabályzatukat.

Gereben Zoltán:
Indokolt az EOQ MNB Vezetőségének a Kongresszussal kapcsolatos érdemeit a jegyzőkönyvben is elismerni.

Gálosfai Jenő:
A választmányi tagok létszámát pontosítani kell.

8. Szavazás a beszámolók elfogadásáról

Az elhangzott beszámolókat - közöttük az Ellenőrző Bizottság beszámolóját - , valamint a Közhasznúsági jelentést a Küldöttközgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

A Küldöttközgyűlés elismerését fejezi ki a 44. Európai Minőségügyi Kongresszus sikeres megrendezéséért.

9. Kitüntetések és jutalmak átadása (dr. Balogh Albert)

A minőségügy területén hoszú évek óta végzett kimagasló munkájának és teljesítményének elismeréseként Az EOQ MNB tiszteletbeli tagja kitüntetést dr. Boross Ferenc, Gabriel Győző, dr. Molnár Pál, Rózsa András és dr. Tar József kapta.

Az elmúlt választási ciklusban végzett munkája alapján Minőségért 2000 kitüntetésben részesül: dr. Bezegh András, dr. Erdős Zoltán, Nagyné Tarr Judit, dr. Réczei Géza, Várkonyi Gábor.

10. Az Alapszabály módosításának előterjesztése

Dr. Molnár Pál arra emlékeztette a küldötteket, hogy már 1998. május 27-én a Küldöttközgyűlés határozatot hozott, miszerint az EOQ MNB a jövőben közhasznú társadalmi szervezetként kíván tevékenykedni. Ennek megfelelően készítettük elő az Alapszabály módosítását. Az Alapszabály 4. módosításának a Fővárosi Bírósággal és a MTESZ jogászával többszörösen egyeztetett tervezetét valamennyi küldött a meghívóval együtt kézhez kapta. Két írásbeli észrevétel érkezett (Gabriel Győzőtől és Zalán Györgynétől), tartalmuknak nagyobb része a végleges szövegbe beépíthető, illetve figyelembe vehető benne. Az Alapszabály tervezetét előzetesen tárgyalta az EOQ MNB Vezetősége, Választmánya és részben az Ellenőrző Bizottság is. A bírósági és jogászi záró egyeztetés még a következő pontosításokat tette szükségessé:

Hozzászólások az Alapszabály módosításához

Gyaraky Zoltán:
Az
Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja a módosított Alapszabályt, mivel az működésünkhöz nagyobb jogi védelmet biztosít.

Dr. Tar József:
Tartalom és eszmeiség tekintetében az új Alapszabály javítja az EOQ MNB imázsát.

Dr. Simó Gábor:
Indokolt lenne esetleg a szakbizottságok ügyrendjét is belefoglalni az Alapszabályba.

Nagyné Tarr Judit:
Javasolja a kitüntetési eljárás szabályozását.

11. Szavazás az Alapszabály módosításáról

Az Alapszabály előterjesztett módosítását a Küldöttközgyűlés egyhangúlag tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

12. A Jelölőbizottság javaslatainak előterjesztése (dr. Réczei Géza)

A Választmány 2000. szeptember 12-i ülésének állásfoglalása alapján dr. Réczei Géza előterjesztette a jelölőlistát, amelyen 40 fő választmányi tag, továbbá az Ellenőrző Bizottság (1 elnök és 4 tag), valamint a Vezetőség (1 elnök, 1 ügyvezető elnök, 1 ügyvezető titkár, 2 alelnök és 4 vezetőségi tag) neve szerepelt.

A jelölőlista és a szavazólap kiosztása után a Küldöttközgyűlés a listán szereplő neveket egyhangúlag elfogadta. Konkrét személyre szóló további javaslat nem merült fel. A Vezetőség előterjesztett listáját a Küldöttközgyűlés 2 tartózkodással fogadta el.

13. Szavazás az EOQ MNB új tisztségviselőiről

Dr. Boross Ferenc, a Szavazatszedő Bizottság elnökének iránymutatása alapján került sor a szavazásra.

14. A Szavazatszedő Bizottság jelentése

Az előterjesztett jelölőlistán szereplő neveket a Küldöttközgyűlés nagy szótöbbséggel elfogadta. Így a következő 4 évre az EOQ MNB Vezetősége a következők szerint tevődik össze (zárójelben a kapott szavazati arány):

Elnök:

Dr. Molnár Pál

(100%)

Ügyvezető elnök:

Dr. Boross Ferenc

(98%)

Ügyvezető titkár:

Várkonyi Gábor

(98%)

Alelnökök:

Dr. Balogh Albert

(98%)

 

Dr. Varga Lajos

(98%)

Vezetőségi tagok:

Lakat Károly

(99%)

 

Mikó György

(100%)

 

Rózsa András

(100%)

 

Dr. Tar József

(98%)

Ellenőrző Bizottság

   

Elnök:

Gyaraky Zoltán

(100%)

Tagok:

Dr. Andó Péter

(100%)

 

Moskovits Lászlóné dr.

(100%)

 

Nándorfi Gyuláné dr.

(100%)

 

Tóthné dr. Veinperl Ilona

(100%)

A Választmány tagjai:

Dr. Bacsa György (100%), Bányainé dr. Sándor Julianna (100%), Bölcskei András (100%), dr. Bölöni Péter (100%), Czakóné Koleszár Mária (100%), Dányi István (99%), dr. Erdős Zoltán (100%), Erődi Erzsébet (100%), Földesi Tamás (100%), Gabriel Győző (100%), Galla Jánosné (100%), Gálosfai Jenő (100%), dr. Harmath József (100%), dr. Ittzés András (100%), Kálmán Albert (98%), dr. Karajz Lajos (99%), Kegye Győző (100%), Kesselyák Péter (99%), Krauth Péter (100%), Mokry J. Ferencné (98%), Moór Gyula (100%), Nagy Lajosné (100%), Pallagi Attiláné dr. (100%), Pallóné dr. Kisérdi Imola (100%), dr. Rácz Endre (99%), dr. Réczei Géza (100%), dr. Réthelyi Miklós (100%), Sándor Miklós (100%), dr. Simó Gábor (98%), dr. Sütő Kálmán (98%), Szegedi Erzsébet (100%), dr. Szigeti Tamás (100%), Tarján Gábor (100%), Varga Gábor (100%), Varga Sándorné (100%), dr. Vargay Zoltán (98%), Varró Györgyné dr. (100%), dr. Vecsernyés Lajos (99%), dr. Veress Gábor (98%), Zalán Györgyné (100%).

15. Elnöki zárszó

Végezetül dr. Molnár Pál megköszönte az aktív részvételt és az újabb 4 évre szóló bizalmat, majd ismertette a 44. EOQ Kongresszus alapján született ajánlásokat a szervezet továbbfejlesztési irányaira. Külön kiemelte, hogy a mozgalmon belül célszerű erősíteni a regionalitás elvét, de továbbra is meg kell őrizni az Európai Minőségügyi Szervezet egységét.

Dr. Molnár Pál a Vezetőséggel együtt személyesen is azon lesz, hogy az EOQ MNB a jövőben is az eddigi szellemben és korrekt módon működjék, valamint az eddigieknél jobban törekedjen a fiatalok megnyerésére.

Budapest, 2000. október 8.

Készítette: Gabriel Győző, Várkonyi Gábor

Hitelesítette: Dr. Balogh Albert, Gyaraky Zoltán