1022 Budapest, Herman O. u.15. ¨ * 1535 Budapest, Pf.: 740.
Tel.: 2128803 ¨ Fax: 2127638 ¨ http://www.eoq.hu ¨ E-mail: info@eoq.hu

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet
Magyar Nemzeti Bizottság 1999. évi tevékenységéről

Az EOQ MNB a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírása szerint 1998. május 27-én kérte a Fővárosi Bíróságtól nyilvántartásba vételét a közhasznú szervezetek közé. Mivel az eljárás folyamatban van, így az EOQ MNB 1998. január 1-től közhasznú szervezetnek minősül.

Az EOQ MNB tevékenységét hatályos alapszabálya és szabályzatai alapján végzi a hatályos jogszabályok előírásai szerint.

1. Az EOQ MNB közhasznú tevékenysége

A szervezet közhasznú tevékenységéről szóló beszámolót az EOQ MNB 1999. évi Évkönyve tartalmazza, amelyet a tagok – a tagsági díj ellenében – kézhez kapnak, de a Titkárságtól bárki által megrendelhető. Az Évkönyv szerint az EOQ MNB az elmúlt évben 17 központi és részvételi díjas rendezvényt szervezett. A szakbizottságok ezen túlmenően 65 rendezvényt, kerekasztal-megbeszélést, szakmai klubdélutánt szerveztek. Ezeken összesen mintegy 6000 szakember és meghívott vendég vett részt. Az egyes rendezvények felsorolása az Évkönyvben megtalálható.

2. Az EOQ MNB éves beszámoló mérlege

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és eredmény-kimutatását a melléklet tartalmazza. Az éves beszámoló mérlegét okleveles könyvvizsgáló auditálta.

3. Vagyonfelhasználás kimutatása

A saját tőke 18 353 eFt-ról 21 661 eFt-ra változott a tárgyévi eredmény tőkesítése révén.

4. Költségvetési támogatást egyesületünk közvetlenül nem kapott.

5. Kimutatás pályázatokkal elnyert támogatásokról

MTESZ - általános támogatás, amit a működési kiadások fedezésére használtunk fel

412.600,- Ft

OMFB rendezvénytámogatás

441 940,- Ft

OMFB támogatás nemzetközi tagsági díjra

750 000,- Ft

PRAQ III. támogatás nemzetközi kötelezettségek teljesítésére

1 687 124,- Ft

Összesen

3 291 664,- Ft

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

A vezető tisztségviselőknek kifizetett megbízások és társadalmi jutalom összege járulékkal

1 928 881,-Ft

Cél szerinti juttatások

A minőségügyi szakemberek tanúsítására és az akkreditálásra fordított kiadások

1 332 093,-Ft

Nemzetközi kötelezettségek teljesítésével járó kiadások az euroatlanti integráció elősegítésére

3 341 854,-Ft

Tagsági jogon járó kiadványok költségei

4 785 356,-Ft

Összesen

9 459 303,-Ft

Budapest, 2000. szeptember 5.

Dr. Molnár Pál
Az EOQ MNB elnöke