1022 Budapest, Herman O. u.15. ¨ * 1535 Budapest, Pf.: 740.
Tel.: 2128803 ¨ Fax: 2127638 ¨ http://www.eoq.hu ¨ E-mail: info@eoq.hu

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet
Magyar Nemzeti Bizottság 1998. évi tevékenységéről

Az EOQ MNB a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírása szerint 1998. május 27-én kérte a Fővárosi Bíróságtól nyilvántartásba vételét a közhasznú szervezetek közé. Mivel az eljárás folyamatban van, így az EOQ MNB 1998. január 1-től közhasznú szervezetnek minősül.

Az EOQ MNB tevékenységét hatályos alapszabálya és szabályzatai alapján végzi a hatályos jogszabályok előírásai szerint.

1. Az EOQ MNB közhasznú tevékenysége

A szervezet közhasznú tevékenységéről szóló beszámolót az EOQ MNB 1998. évi Évkönyve tartalmazza, amelyet a tagok - a tagsági díj ellenében - kézhez kapnak, de a Titkárságtól bárki által megrendelhető. Az Évkönyv szerint az EOQ MNB az elmúlt évben 19 központi és részvételi díjas rendezvényt szervezett. A szakbizottságok ezen túlmenően 65 rendezvényt, kerekasztal-megbeszélést, szakmai klubdélutánt szerveztek. Ezeken összesen mintegy 6300 szakember és meghívott vendég vett részt. Az egyes rendezvények felsorolása az Évkönyvben megtalálható.

2. Az EOQ éves beszámoló mérlege

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és eredmény-kimutatást a melléklet tartalmazza. Az éves beszámoló mérlegét okleveles könyvvizsgáló auditálta.

3. Vagyonfelhasználás kimutatása

A saját tőke 11.725 eFtg-ról 18.353 eFt-ra változott a tárgyévi eredmény tőkesítése révén.

4. Költségvetési támogatást egyesületünk nem kapott.

5. Kimutatás a kapott támogatásokról

FVM rendezvény-támogatás

1.474.000,-Ft

OMFB-nél elnyert pályázatok

1.490.000,-Ft

PRAQ III. támogatás

1.976.925,-Ft

Összesen

4.940.925,-Ft

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

A vezető tisztségviselőknek (Vezetőség, Választmány) kifizetett megbízások és társadalmi jutalom összege:

1.797.008,-Ft

7. Cél szerinti juttatások

A minőségügyi szakemberek tanúsítására és az akkreditálásra fordított kiadások

1.082.140,-Ft

Nemzetközi kötelezettségek teljesítésével járó kiadások az euroatlanti integráció elősegítésére

2.649.307,-Ft

Tagsági jogon járó kiadványok költségei

1.740.225,-Ft

Összesen

5.471.672,-Ft

Budapest, 1999. szeptember 15.

Dr. Molnár Pál
az EOQ MNB elnöke