1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. ¨ * 1535 Budapest, Pf.: 740.
Tel.: 2128803 ¨ Fax: 2127638 ¨ http://www.eoq.hu ¨ E-mail: info@eoq.hu

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet
Magyar Nemzeti Bizottság 2002. évi tevékenységéről

Az EOQ MNB a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírása szerint 1998. május 27-én kérte a Fővárosi Bíróságtól nyilvántartásba vételét a közhasznú szervezetek közé. A Fővárosi Bíróság az 1992. február 13-án 4264. sorszám alatt nyilvántartásba vett EOQ Magyar Nemzeti Bizottság társadalmi szervezetet 2000. december 7-én - visszamenőleges hatállyal 1998. január 1-től - közhasznú szervezetté átsorolta.

Az EOQ MNB a tevékenységét érvényes alapszabálya és szabályzatai alapján végzi a hatályos jogszabályok szerint.

 1. Az EOQ MNB közhasznú tevékenysége

A szervezet közhasznú tevékenységéről szóló részletes beszámolót az EOQ MNB 2002. évi Évkönyve tartalmazza, ezt a tagok - a tagsági díj ellenében - kézhez kapják, de az EOQ MNB Központi Titkárságától bárki megrendelheti. Az Évkönyv szerint az EOQ MNB az elmúlt évben 15 központi és részvételi díjas rendezvényt szervezett. A szakbizottságok ezen túlmenően 64 rendezvényt, kerekasztal-megbeszélést, szakmai klubdélutánt szerveztek. Ezeken összesen mintegy 55000 szakember és meghívott vendég vett részt.

A 2002-ben megtartott fontosabb rendezvények a következőkben soroljuk fel:

 1. Az EOQ MNB éves beszámolómérlege

Az egyszerűsített éves beszámolómérleget és eredménykimutatást a melléklet tartalmazza, amelyeket okleveles könyvvizsgáló auditálta.

 1. Vagyonfelhasználás kimutatása

A saját tőke 78900 ezer Ft-ról 76638 ezer Ft-ra változott a tárgyévi veszteség révén.

 1. Költségvetési támogatásként
 2. (az MTESZ en keresztül) egyesületünk a következő összeget kapta:

  944 e Ft

 3. Kimutatás a pályázati úton elnyert támogatásokról
 4. OM-nél elnyert pályázatok

  1467 e Ft

  Összesen

  2411 e Ft

 5. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

A vezető tisztségviselőknek kifizetett megbízások és társadalmi juttatások összege (közterhek nélkül):

4285 e Ft

 1. Cél szerinti juttatások

A minőségügyi szakemberek tanúsítására és az akkreditálásra fordított kiadások

3871 e Ft

Szakbizottságok támogatására felhasznált kiadások

1696 e Ft

Nemzetközi kötelezettségek teljesítésével járó kiadások az euroatlantai integráció elősegítésére

7737 e Ft

Tagsági jogon járó kiadványok költségei

7634 e Ft

Összesen

20938 e Ft

Budapest, 2003. április 28.

 

Dr. Molnár Pál sk.
az EOQ MNB elnöke

Mérleg adatok 1.
Mérleg adatok 2.
Mérleg adatok 3.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a személyi jövedelemadójuk 1 százalékát az EOQ MNB javára ajánlották fel. Az APEH által már átutalt 46 343 Ft-ot a “Minőség és Megbízhatóság” műszaki-tudományos szakfolyóirat színvonalas és rendszeres kiadásához kívánjuk felhasználni.

 

Dr. Molnár Pál sk.
az EOQ MNB elnöke