1022 Budapest, Herman O. u.15. ¨ * 1535 Budapest, Pf.: 740.
Tel.: 2128803 ¨ Fax: 2127638 ¨ http://www.eoq.hu ¨ E-mail: info@eoq.hu

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet
Magyar Nemzeti Bizottság 2001. évi tevékenységéről

Az EOQ MNB a közhasznú szervezetről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírása szerint 1998. május 27-én kérte a Fővárosi Bíróságtól nyilvántartásba vételét a közhasznú szervezetek közé. A Fővárosi Bíróság az 1992. február 13-án 4264. sorszám alatt nyilvántartásba vett EOQ Magyar Nemzeti Bizottság társadalmi szervezetet 2000. december 7-én - visszamenőleges hatállyal 1998. január 1-től - közhasznú szervezetté átsorolta.

Az EOQ MNB a tevékenységét érvényes alapszabálya és szabályzatai alapján végzi a hatályos jogszabályok szerint.

1. Az EOQ MNB közhasznú tevékenysége

A szervezet közhasznú tevékenységéről szóló részletes beszámolót az EOQ MNB 2000. évi Évkönyve tartalmazza, ezt a tagok - a tagsági díj ellenében - kézhez kapták, de a Titkárságtól bárki megrendelheti. Az Évkönyv szerint az EOQ MNB az elmúlt évben 11 központi és részvételi díjas rendezvényt szervezett. A szakbizottságok ezen túlmenően 66 rendezvényt, kerek-asztal megbeszélést, szakmai klubdélutánt szerveztek. Ezeken összesen mintegy 5500 szakember és meghívott vendég vett részt.

A fontosabb rendezvényeket a következőkben soroljuk fel:

2. Az EOQ MNB éves beszámoló mérlege

Az egyszerűsített éves beszámolómérleget és eredménykimutatást a melléklet tartalmazza, amelyeket okleveles könyvvizsgáló auditálta.

3. Vagyonfelhasználás kimutatása

A saját tőke 85190,- ezer Ft-ról 78900,- ezer Ft-ra változott a tárgyévi veszteség révén.

4. Költségvetési támogatásként

  • (MTESZ-en keresztül) egyesületünk a következő összeget kapta:

826 e Ft

5. Kimutatás a pályázati úton elnyert támogatásokról

  • OM-nél elnyert pályázat

800 e Ft

Összesen

1 626 e Ft

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

  • A vezető tisztségviselőknek kifizetett megbízások és társadalmi juttatások összege (közterhek nélkül):

1 889 e Ft

7. Cél szerinti juttatások

  • A minőségügyi szakemberek tanúsítására és az akkreditálásra fordított kiadások

2 679 e Ft

  • Szakbizottságok támogatására felhasznált kiadások

1 948 e Ft

  • Nemzetközi kötelezettségek teljesítésével járó kiadások az euroatlantai integráció elősegítésére

4 941 e Ft

  • Tagsági jogon járó kiadványok költségei

6 989 e Ft

Összesen

16 557 e Ft

Budapest, 2002. május 29

 

Dr. Molnár Pál sk.
az EOQ MNB elnöke

Mérleg adatok 1.
Mérleg adatok 2.
Mérleg adatok 3.

 

Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a személyi jövedelemadójuk 1 százalékát az EOQ MNB javára ajánlották fel. Az APEH által már átutalt 60 374 Ft-ot a “Minőség és Megbízhatóság” műszaki-tudományos szakfolyóirat színvonalas és rendszeres kiadásához kívánjuk felhasználni.

Dr. Molnár Pál, az EOQ MNB elnöke