1022 Budapest, Herman O. u.15. ¨ * 1535 Budapest, Pf.: 740.
Tel.: 2128803 ¨ Fax: 2127638 ¨ http://www.eoq.hu ¨ E-mail: info@eoq.hu

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet
Magyar Nemzeti Bizottság 2000. évi tevékenységéről

Az EOQ MNB a közhasznú szervezetről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírása szerint 1998. május 27-én kérte a Fővárosi Bíróságtól nyilvántartásba vételét a közhasznú szervezetek közé. A Fővárosi Bíróság az 1992. február 13-án 4264. sorszám alatt nyilvántartásba vett EOQ Magyar Nemzeti Bizottság társadalmi szervezetet 2000. december 7-én - visszamenőleges hatállyal 1998. január 1-től - közhasznú szervezetté átsorolta.

Az EOQ MNB a tevékenységét érvényes alapszabálya és szabályzatai alapján végzi a hatályos jogszabályok szerint.

1. Az EOQ MNB közhasznú tevékenysége

A szervezet közhasznú tevékenységéről szóló részletes beszámolót az EOQ MNB 2000. évi Évkönyve tartalmazza, ezt a tagok - a tagsági díj ellenében - kézhez kapták, de a Titkárságtól bárki megrendelheti. Az Évkönyv szerint az EOQ MNB az elmúlt évben 17 központi és részvételi díjas rendezvényt szervezett. A szakbizottságok ezen túlmenően 65 rendezvényt, kerek-asztal megbeszélést, szakmai klubdélutánt szerveztek. Ezeken összesen mintegy 6200 szakember és meghívott vendég vett részt. A fontosabb rendezvényeket a következőkben soroljuk fel:

2. Az EOQ MNB közhasznú tevékenysége

Az egyszerűsített éves beszámolómérleget és eredménykimutatást a melléklet tartalmazza, amelyeket okleveles könyvvizsgáló auditálta.

3. Vagyonfelhasználás kimutatása

A saját tőke 21661,- Ft-ról 85190,- Ft-ra változott a tárgyévi eredmény és a Kongresszusra elhatárolt 1999. évi bevétel révén.

4. Költségvetési támogatásként

  • (MTESZ-en keresztül és az átutalt 1% SZJA) egyesületünk a következő összeget kapta:

792 e Ft

5. Kimutatás a pályázati úton elnyert támogatásokról

  • FVM-től rendezvénytámogatás

3000 e Ft

  • OMFB- illetve OM-nél elnyert pályázatok

952 e Ft

Összesen

3952 e Ft

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

  • A vezető tisztségviselőknek kifizetett megbízások és társadalmi juttatások összege (közterhek nélkül):

3250 e Ft

7. Cél szerinti juttatások

  • A minőségügyi szakemberek tanúsítására és az akkreditálásra fordított kiadások

1771 e Ft

  • Nemzetközi kötelezettségek teljesítésével járó kiadások az euroatlantai integráció elősegítésére

4938 e Ft

  • Tagsági jogon járó kiadványok költségei

4212 e Ft

Összesen

10921 e Ft

Budapest, 2001. szeptember 5.

Dr. Molnár Pál sk.
az EOQ MNB elnöke