Pályázat: Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért

A pályázatok beadásának határideje: 2019. november 22.

Megjelent a Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért (KDHT) 2019. évi pályázat!

Az agrárminiszter 2019-ben is kiírta a „Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért” (KDHT) pályázatot. A „Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért” (KDHT) 2019 pályázat célja a hagyományos és tájjellegű termékek piacra jutásának elősegítése, a fogyasztók körében való népszerűsítése érdekében kimagasló tevékenységet folytató közösségek elismerése és példaképül állítása. A pályázat önkormányzatok, önkormányzati társulások, önkormányzat által alakított non-profit társaságok, szociális szövetkezetek valamint civil szervezetek részére kerül kiírásra.

A díj odaítélése pályázati rendszerben történik. A miniszteri díj és elismerő oklevelek a Termelői Közösségek Napja alkalmából 2019. december 6-án kerülnek átadásra a nyertes pályázók részére.

A pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető: www.gi.kormany.hu/kdht-palyazat-2019
A kitöltött pályázati adatlapot nyomtatott formában (2 példányban) és elektronikusan kell benyújtani a kozossegidij@am.gov.hu elektronikus levélcímre.

A pályázatok beadásának határideje (postabélyegző kelte): 2019. november 22.
A pályázati anyagokat postán, ajánlott küldeményként az alábbi címre kell eljuttatni:
Agrárminisztérium, Piacszervezési Főosztály, 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 9.
A borítékra kérjük ráírni: Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért (KDHT) pályázat 2019

További információ:
Pallóné dr. Kisérdi Imola osztályvezető, telefon: + 36 (1) 795-1705, e-mail: kozossegidij@am.gov.hu