Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság
1026 Budapest, Nagyajtai út 2/b.    Tel.:2128803    Fax:2127638

MEGHÍVÓ
az EOQ MNB 2015. évi rendkívüli Közgyűlésére

Ezúton értesítjük az EOQ MNB valamennyi tagját, hogy rendkívüli Közgyűlésünket

2015. március 16-án (hétfőn) 15.00 órai kezdettel

a Kodolányi János Főiskola (1139 Budapest, Frangepán utca 50-56., rövid link a Google térképhez: http://goo.gl/oDvIlV) 318-as sz. termében tartjuk, amelyre ezennel tisztelettel meghívom. Felhívom szíves figyelmét, hogy részvételi és szavazati jogát meghatalmazott útján is gyakorolhatja.

A javasolt napirend a következő:

 1. Megnyitó
 2. A Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének jelentése
 3. A napirend elfogadása
 4. A Közgyűlés közreműködő tisztségviselőinek megválasztása
 5. Beszámoló a 2014. évben végzett munkáról és a közhasznúsági tevékenységről, valamint a 2015. évi költségvetés előterjesztése
 6. Az Ellenőrző Bizottság elnökének jelentése
 7. Hozzászólások, vita és szavazás a beszámolók és jelentések elfogadásáról
 8. Az EOQ MNB Alapszabályának módosítása (csatolva) a Fővárosi Törvényszék végzése szerint és a közhasznúsági kérelem ismételt beadásához szükséges dokumentumok elfogadása
 9. Az EOQ MNB Felügyelő Bizottsága Működési Szabályzatának módosítása (csatolva) a Fővárosi Törvényszék végzése szerint
 10. Tájékoztató az EOQ MNB 2015. évi tevékenységének kiemelt eseményeiről, különös tekintettel a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia (IAQ) Minőségügyi Világfórumáról
 11. A megüresedett elnökségi létszám betöltése titkos szavazással
 12. Eredményhirdetés és elnöki zárszó

A regisztráció a Közgyűlés helyszínén 14.30 órakor kezdődik.

Amennyiben a megjelent EOQ MNB tagok száma a kezdés időpontjában nem éri el az összes taglétszám 50% + 1 főt, akkor a Közgyűlést ugyanarra a napra ismételten összehívom 15.15 órára, amely az eredeti napirenddel a résztvevő EOQ MNB tagok számától függetlenül érvényesnek számít.

A módosított Alapszabály és a Felügyelő Bizottság Működési Szabályzatának tervezete az EOQ MNB honlapján http://eoq.hu/tervezet.htm megtekinthető, de a kunzultációk és javaslatok alapján még módosulhat. Kérjük kísérje figyelemmel és a kiegészítő, illetve módosító javaslatokat 2015. március 12-én 12.00 óráig nyújtsák be írásos formában levélben vagy faxon vagy elektronikusan az info@eoq.hu e-mail címre.

Budapest, 2015. február 28.

Üdvözlettel:

Dr. Molnár Pál
az EOQ MNB elnöke

A részvételről a visszajelzést lehetőleg a http://eoq.hu/vissza.htm lapon vagy e-mailen, faxon, illetve postán legkésőbb 2015. március 12-ig kérjük.

A meghívó letölthető: "pdf" fájlként vagy MsWord formátumban.