2006. tavaszán két nagyobb – az élelmiszerek minőségellenőrzésével kapcsolatos – rendezvény került megtartására Debrecenben a következő témakörökben:

XV. Élelmiszer Minőségellenőrzési Tudományos Konferencia
2006. március 29-31.

“Az Európai Modell megvalósítása a védett földrajzi jelölésű, valamint speciális tulajdonságú (hagyományos) élelmiszerekre vonatkozóan” témájú kétnapos
EU Közösségi Konferencia
2006. március 30-31.

Az EU Közösségi Konferencia kiadványát teljes terjedelmében közzétesszük:

Tartalomjegyzék - 3

Az EU Köszösségi Konferencia programja - 6
Programme of the EU Community Conference - 7

Štrossová, Kateřina
Védett eredetű és földrajzi jelzésű, valamint speciális tulajdonságú mezőgazdasági termékek és élelmiszerek előállításának és forgalmazásának szabályozása az EUban - 12
EU Regulations on PDO, PGI and TSG - 27

Dr. Jókúti András
Védett földrajzi árujelzésű élelmiszerek előállításának és forgalmazásának szabályozása Magyarországon - 42
Present stage and legal perspectives of PDOs and PGIs - 50

Dr. Rácz Endre
Védett földrajzi árujelzésű élelmiszerek – Marketing előnyök - 56
Foodstuffs with protected geographical indications Marketing benefits - 58

Soeiro, Ana
Portugál tapasztalatok és eredmények a védett földrajzi árujelzésű élelmiszerek esetében - 60
Portuguese Experiences and Results concerning Food Products with Protected Geographical Origin - 63

Keller, Valerie
French Experiences and Results regarding Foodstuffs with Protected Geographical Origin - 84

Zobor Enikő
A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalma - 96
The protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs - 102

Varró Györgyné dr.
A PICK szalámival, mint védett földrajzi árujelzésű élelmiszerrel kapcsolatos tapasztalatok - 108
Experiences with PICK Salami as a protected Hungarian Product with Geographical Origin - 112

Dr. Orbán Gyula
Gasztronómiánk a hódoltság után: a barokk kortól a reformkorig - 116

Dr. Erdős Zoltán, Boros László, Dániel Péter
Helyi termékek, regionális gasztronómiai értékek nemzetközi elismertségének növelése a Cívis Konvívium (Slow Food Debrecen) tevékenysége által - 117
How to Grow the International Cognition of Local Products and Regional Gastronomic Values by the Activities of the Civis Convivium (Slow Food Debrecen)? - 126

Pallóné dr. Kisérdi Imola
A hagyományos élelmiszerek hasznosítási programja versenyképességük biztosítására - 135
Utilization Programme of the Traditional Foodstuffs to Ensure their Competitivness - 141

Bujdosó Judit
Hagyományos élelmiszerek marketingstratégiája és hasznosíthatóságuk a regionális fejlesztések terén - 146
Marketing of the Traditional Food Products and their Utility for the Regional Development - 152

Popovics Anett, Gyenge Balázs
A hagyományos magyar élelmiszerek fogyasztói magatartásának vizsgálata - 156
Investigation on the reputation of the Hungarian products – in the field of consumer behaviour - 164

Dr. Makay Piroska
Az ÉszakAlföldi Régió növényi eredetű hagyományos, különleges tulajdonságú termékei - 172
Traditional and Special Products of Plant Origin in the Northern Lowland Region - 178

Dr. Mosonyi Ágota
Hagyományos sütőipari alapanyagok - 184
Traditional Bakery Raw Materials - 185

Kopasz Árpád
Paprikás ízhagyományok JászNagykunSzolnok megyében - 188

Dr. Juhász Tiborné
A debreceni mézeskalács hagyományőrző szerepe - 194
Tradition Preserving Role played by HoneyCakes in Debrecen - 201

Bánffi István, Deák László
Garantáltan hagyományos és különleges termék: Szikvíz – közkeletű nevén szódavíz A magyarországi szikvízgyártás múltja és jelene - 206

Az “Arany Bika” Szállóban megtartásra kerülő rendezvényeket az EOQ MNB központi titkársága, Élelmiszeripari és a közelmúltban megalakult Mezőgazdasági Szakbizottsága, a Hajdú-Bihar megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás, valamint a MÉTE Analitikai és Minőségellenőrzési Szakosztály szervezte.