Prof. Dr. habil. Molnár Pál DSc.

Az EOQ MNB Egyesület elnöke
A Nemzetközi Minőségügyi Akadémia (IAQ) korábbi elnöke

Születési hely: Szeged
Születési idő: 1942. június 12.
Munkahelyi cím: EOQ MNB Egyesület,
                          1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b.
Munkahelyi telefon: 06 1 2128803
E-mail:
molnar@eoq.hu

Tanulmányok:

Diplom-Ingenieur Konservierungstechnologie (17/1966) Humboldt-Universität Berlin (Miniszteri diploma)
Okleveles vegyészmérnök (352 154/1975) BME, Budapest (honosítás)
EOQ TQM Assessor (HU08TQMA-1) EOQ, Brussels

Tudományos fokozat:

1972 Doktoringenieur (Biochemie der Lebensmittel) Humboldt-Universität Berlin
1975 kémiai tudományok kandidátusa (6309 MTA TMB, Budapest) (honosítás)
1976 biokémiai műszaki doktor (1943 BME, Budapest)
1996 mezőgazdazdasági tudomány doktora (3519 MTA TMB, Budapest)
2000 habilitált doktor (H-65/2000. Szent István Egyetem, Gödöllő)
2004 egyetemi magántanár (M01/2004. Szegedi Tudományegyetem)
2009 egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki Kar)

Munkahelyek:

1966-1974 Szabványosítási, Mérésügyi és Áruvizsgálati Hivatal, Berlin, tud. főmunkatárs
1975 Központi Élelmiszer-ellenőrző és Vegyvizsg. Intézet, Budapest, osztályvezető
1976-1978 Szabványosítási, Mérésügyi és Áruvizsgálati Hivatal, Berlin osztályvezető-h.
1978-1982 MÉM Élelmiszer-ellenőrző és Vegyvizsgáló Központ, igazgató-h.
1983-1987 Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Központ, főigazgató-h.
1987-1990 Állategészségügyi és Élelmiszer-vizsgáló Szolgálat, főosztályvezető
1990-2005 Központi Élelmiszer-tudományi Intézet, centrumvezető
2008-2014 Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar (további jogviszony), tud. tanácsadó
2006- Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság, elnök-főigazgató

Nyelvtudás:

Német felsőfok (1962)
Angol felsőfok (1976)
Orosz középfok (1977)

Tagságok és tisztségek:

 • ENSZ UNIDO szakértő, 1982-2002
 • Az “Élelmiszervizsgálati Közlemények” tudományos szakfolyóirat főszerkesztője: 1983-2013, szerkesztőbizottsági tagja: 2013-
 • Európai Minőségügyi Szervezet, Élelmiszer Szakbizottság, elnök, Bern, 1984-1993
 • Humboldt Ösztöndíj, Stuttgart, 1984; 1989-90
 • Szegedi Élelmiszeripari Főiskola, címzetes főiskolai tanár, 1985
 • MTA Élelmiszer-tudományi Komplex Bizottság (ÉKB) választott tagja 1985-1990, 1996-1999
 • MTA Élelmiszeranalitikai Munkabizottság választott tagja 19986-, titkára 1986-1993
 • European Chemistry, Division of Food Chemistry szervezetben Magyarország egyik nemzeti képviselője
 • FAO/WHO Codex Alimentarius Analitikai és Mintavételi Módszerek Munkabizottság, alelnök, 1989-2010
 • MTESZ Központi Szabványosítási és Minőségügyi Bizottság vezetőségi tagja, 1986-2003, elnöke 2004-2006
 • ENSZ FAO szakértő, Róma, 1991-2002
 • Európai Minőségügyi Szervezet Tanácsa, tag, Brüsszel, 1996-
 • Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság, elnök, 1996-
 • Miniszterelnöki kinevezés a “Nemzeti Minőség Díj” bizottság tagjává, 2000
 • Európai Minőségügyi Szervezet, alelnök, Brüsszel, 1998-2002
 • A “Nemzetközi Minőségügyi Akadémia” választott tagja, Milwaukee, WI, USA, 2001-
 • A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter kinevezése a Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Bizottság tagjává, 2005
 • A “Nemzetközi Minőségügyi Akadémia” alelnöke, 2006-2008 és 2009-2011
 • A “Nemzetközi Minőségügyi Akadémia” Igazgató Tanácsának tagja, 2012-2014
 • A “Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóirat szerkesztő bizottságának elnöke, 2005-
 • A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter kinevezése a Magyar Közigazgatási Minőség Díj bizottság tagjává, 2007
 • A Nemzetközi Élelmiszer és Agrárgazdasági Szövetség (IAMA) Igazgató Tanácsának tagja, College Station, TX, USA, 2007-2011
 • A vidékfejlesztési miniszter kinevezése a Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy Bíráló Bizottság tiszteletbeli tagjának, 2012
 • A földművelésügyi miniszter kinevezése a Hungarikum Bizottság Agrár- és Élelmiszergazdasági Szakbizottság tagjává, 2013
 • A “Nemzetközi Minőségügyi Akadémia” elnöke, 2015-2017
 • Az “Áldomás” Élelmiszer Védjegy Bizottság elnöke, 2016-2018
 • A “Nemzetközi Minőségügyi Akadémia” (IAQ) igazgatótanácsának elnöke, 2018-2020
 • Az innovációs és technológiai miniszter kinevezése a "Nemzeti Kiválóság Díj" bizottság tagjává 2021

Oktatási tevékenység:

Az élelmiszerek érzékszervi minősítése, mintavételezése, kémiai, fizikai és mikrobiológiai vizsgálatok, valamint a komplex minőségmutató alapján végzett átfogó minősítésére, különös tekintettel a matematikai-statisztikai minőségellenőrzésre, a hatósági élelmiszerellenőrzésre és az élelmiszerszabályozásra, beleértve a szabványosítást is, témakörökre terjed ki, melyek teljes vertikumát tudományos szinten oktatja, műveli.

Több mint 30 végzett mérnök szakdolgozatának témavezetője, illetve opponense. Több éven keresztül OTDK Élelmiszertudományi, illetve Élelmiszertechnológiai Bizottságának volt a tagja. Hosszú évek óta a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kara és jogelődjei, a Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kara, a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kara, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki Kara Államvizsga, illetve Záróvizsga Bizottságának elnöke, társelnöke, tagja.

Több kandidátusi, PhD és doktori védésen vett részt opponensként, bizottsági titkárként, illetve tagként. Közreműködött aspiránsvezetőként és Doktori Iskolák munkájában.

1985 óta a Szegedi Élelmiszeripari Főiskola címzetes főiskolai tanára, ahol többek között közreműködött az “Élelmiszeripari minőségszabályozó”, az “Élelmiszeripari Gyártmányfejlesztő” és az “Élelmiszerminősítő” szakmérnöki képzési programok kidolgozásában, bevezetésében és a képzésben. Ezen túlmenően részt vett a következő tantárgyi programok kialakításában és végrehajtásában: “Minőség és minőségszabályozás” Budapesti Műszaki Egyetem; “Élelmiszeripari minőségfejlesztés” Budapesti Corvinus Egyetem jogelődje.

Közel 2000 résztvevője volt az általa vezetett “Érzékszervi bírálók elméleti és gyakorlati kiképzése” témájú tanfolyamoknak a Szent István Egyetem, illetve jogelődjei Mérnök Továbbképző Intézeténél 1980 és 1996 között.

Az "Élelmiszertudomány" Humboldt ösztöndíjasaként 1984-ben és 1989/90-ben az "Érzékszervi élelmiszervizsgálatok"tantárgy óraelőadójaként működött közre a Hohenheimi, a Giesseni és a Berlini Humboldt Egyetemen.

Magyarországon vezetésével kerültek bevezetésre az Európai Minőségügyi Szervezet harmonizált követelményrendszerére alapuló tanfolyamok: pl. “EOQ Általános minőségügyi tanfolyam” “EOQ Minőségügyi rendszermenedzser”, “EOQ Minőségirányítási rendszer tanácsadó” “EOQ Környezetirányítási rendszer tanácsadó” képzés, amelyeken több mint 1500 szakember szerzett nemzetközileg elismert oklevelet. Koordinálta és személyesen vett részt az “EOQ Élelmiszerbiztonsági rendszermenedzser” magyar és angol nyelvű tanfolyam követelményrendszerének és tananyagának kidolgozásában.

2006-tól a Bolognai folyamatnak megfelelően közreműködött több önálló tantárgyi program kidolgozásában különböző mérnöki szakokon (BSc, MSc). Részt vett az SZTE Mérnöki Kar élelmiszermérnök szakon belül a minőségügyi tantárgyak tematikáinak kidolgozásában és bevezetésében graduális és szakirányú továbbképzési szinten, különböző oktatási blokkok bevezetésében, valamint az okleveles élelmiszermérnök (MSc) képzés tantervének kidolgozásában. Kidolgozta a "Minőségügyi rendszermenedzser" szakirányú továbbképzés tematikáját és aktív közreműködéssel irányította a 2010/2011 közötti első évfolyam képzését, Záróvizsga-bizottsági elnökként vezette le vizsgáztatásukat. A sikeresen levizsgázott hallgatók megkapták az Európai Bizottság által jóváhagyott EOQ tanúsítványt is.

Kutatási tevékenység:

Átfogó jelleggel az élelmiszerek minőségére, az élelmiszerek komplex minősítésére, érzékszervi vizsgálatára, fogyasztói felmérésekre, élelmiszerbiztonsági és minőségirányítási témakörökre terjednek ki.

Az utóbbi időszakban a következő kutatási projekteket irányította, illetve végrehajtásukban vett részt:

 • Élelmiszer-biztonsági és minőségfejlesztési projektek
 • Élelmiszerek szakértői és fogyasztói érzékszervi vizsgálata és minősítése
 • Fogyasztói kockázat-érzékelés vizsgálata kérdőíves felmérés alapján
 • Az élelmiszer-biztonsági kockázat fogyasztói érzékelésének kutatása
 • Az élelmiszer-jelölés tudományos alapjainak továbbfejlesztése
 • Élelmiszer-biztonsági ismeretek a vendéglátásban és a közétkeztetésben
 • A nyomon követhetőség alapelveinek kialakítása a mezőgazdaságban, valamint a feldolgozási és az elosztási láncban
 • Az “Áldomás” márka tudományos kritériumrendszerének kialakításában közreműködés
 • Szakértői közreműködés a “Nemzetközi Minőségügyi Akadémia” kutatási programjaiban: “The Future of the Quality Profession”; “Engineering the Process of Continual Improvement”; “Advancing Quality as Science: Improving Analytical Structure and Methods”; “World State of Quality”

10 legfontosabb publikáció:

 1. Molnár, P.: Anwendung der Prozessoptimierung zur Qualitätssicherung und -entwicklung in der Lebensmittelproduktion
  Die Lebensmittelindustrie 25 (1978) 5, 193-197
 2. Molnár, P.: Anwendung der bewertenden Profilmethode zur sensorischen Qualitätsbeurteilung von Lebensmitteln, dargestellt am Beispiel von Nektaren aus schwarzen Johannisbeeren
  Die Lebensmittelindustrie 27 (1980) 12, 549-554
 3. Molnár, P., Geidel, H., Streichfuss, K.: Qualitätsbewertung und Festlegung von Qualitätsklassen bei Lebensmitteln
  Qualität und Zuverlässigkeit 31 (1986) 2, 66-70
 4. Molnár, P.: Adaption of Collaborative Methodology to the Sensory Evaluation of Food by Scoring
  Acta Alimentaria 18 (1989) 3, 269-282
 5. Molnár, P.: A Theoretical Model to Describe Food Quality
  J. of Food Quality 12 (1989) 1, 1-11
 6. Molnár, P.: Az élelmiszerminőség meghatározásának újabb szempontjai
  (New aspects of food quality determination)
  Élelmezési Ipar 45 (1991) 10, 379-383
 7. Molnár, P., Tóth-Markus, M., Boross, F.: Beurteilung der Fähigkeit sensorischer Gutachter bei der sensorischen Prüfung von Fruchtsäften und -nektaren
  Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung
  (1992) 195. 429-433
 8. Molnár, P., Tóthné Markus, M., Boross, F.: Sensory evaluation of selected fruit juices and nectars by a panel group and by consumers
  Food Control, Vol. 3, No. 4, 1992, pp. 213-217
 9. Molnár, Pál: Hungary’s Journey To Business Excellence
  Quality Progress (2003) 2, 55-64
 10. Molnar, P.: Food Safety Systems and Standards in Europe (orosz)
  Journal “Methods of Conformity Assessment” 7 (2006) 1, 16-22