Az EOQ MNB 30 éve (Dr. Molnár Pál, az EOQ MNB elnöke)* 

Az EOQ MNB szervezeti fejlődésében mérföldkő volt a 2000. évben

E választás eredményeképpen

elnök

 

dr. Molnár Pál,

ügyvezető elnök

 

dr. Boross Ferenc,

ügyvezető titkár

 

Várkonyi Gábor

lett, a két alelnöki posztra pedig

 

dr. Balogh Albertet és

 

 

dr. Varga Lajost

lasztotta meg a Küldöttközgyűlés.

Dr. Molnár Pál 2000 és 2002 között betöltötte az EOQ alelnöki tisztségét, és így a Végrehajtó Bizottság tagja volt.

A kongresszusi ajánlások többsége teljesült, ezek közül kiemelkedő az EOQ MNB Tanácsadó Testületének megalakítása**. A Testület személyi összetétele:

 

Bihari Vilmos,

a PICK Szeged Rt. vezérigazgatója

 

Dr. Detrekői Ákos

akadémikus, a BME rektora

 

Horváth István,

a GANZ Transelektro Villamossági Rt. igazgatósági tagja

 

Dr. Keviczky László

akadémikus, az MTA alelnöke

 

Kovács József,

a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. vezérigazgatója

 

Koji László,

a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

 

Pongorné dr. Csákvári Marianna,

a GM helyettes államtitkára

 

Sugár András,

a WESTEL Mobil Távközlési Rt. vezérigazgatója

 

Széles Gábor,

a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének elnöke

 

Takács János,

az Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. vezérigazgatója.

A testület elnöke Kovács József, alelnöke Pongorné dr. Csákvári Marianna lett.

Az EOQ MNB töretlen fejlődésének legfontosabb összefoglaló mutatószámai és eseményei:

A Gazdasági Minisztérium kérésének eleget téve, e feladatkört átadtuk a Magyar Ipari és Kereskedelmi Minőségfejlesztési Központnak (MIK), amely évről-évre színvonalasabb munkát végzett. Ez is segítette kiváló tagvállalatainkat abban, hogy – jelen időpontig – a legjobb eredményeket felmutató Egyesült Királyságot követő, az elmúlt években 10-15 döntős céget produkáló, második országcsoportba tartozunk: Törökországgal, Franciaországgal, Németországgal és Spanyolországgal együtt.

Ugyanakkor tagja vagyunk az EFQM-nak, társulási szerződést írtunk alá az Amerikai Minőségügyi Szervezettel (ASQ), az Egyesült Királyság Minőségbiztosítási Intézetével (IAQ), valamint a legnagyobb Ausztrál és Dél-Koreai Minőségügyi Szervezettel.

Különböző szintű, igen hasznos és rendszeres együttműködést alakítottunk ki többek között a Japán, a Kínai, a Shanghaji, a Tajvani, a Szingapúri, az Iráni, a Mexikói, az Indiai, a Dél-Afrikai, az Argentin, a Brazil és a Kanadai Minőségügyi Szervezettel, valamint más nemzetközi minőségügyi mozgalmakkal is.

Ilyen kedvező visszatekintés után, amiért az EOQ MNB minden vezető tisztségviselőjének és elkötelezett tagjának, a kormányzatnak, a társszervezeteknek, valamint a hazai és külföldi partnereknek csak köszönet és elismerés jár, óhatatlanul felmerül a kérdés: hogyan tovább? Azt is lehetne természetesen boncolgatni, hogy megtettünk-e mindent, hol tévesztettünk irányt, mértéket, megfelelően tudtuk-e megszólítani az ifjú magyar nemzedéket a minőség érdekében stb. Bizonyára erre is szükség van, és időről-időre ezt az önvizsgálatot is el kell végezni, s így biztosan igen sok fehér foltra, hiányosságra, halaszthatatlan tennivalóra bukkannánk. Most azonban mégis – úgy vélem – 30 éves jubileumunk ünneplésekor nagyobb léptékben, kissé szélesebb horizontban, messzebbre tekintve, szabadon gondolkodhatunk, és néhány fajsúlyos tennivalót tézisszerű tömörséggel meg is fogalmazhatunk. Felvázolt eredményeink, kiváló partnerkapcsolataink, szolid pénzügyi helyzetünk, röviddel ezelőtt vásárolt kényelmes székhelyünk, de mindenekelőtt megbízható és elkötelezett tagságunk megfelelő hátteret és önbizalmat adnak jövőképünk néhány meghatározó gondolatának felvázolásához:

  1. Mivel közhasznú szervezetünk kezdettől fogva európai elkötelezettségű és kötődésű, ilyen szempontból nem is olyan távoli jövőképünk elsődleges főiránya csakis Magyarország csatlakozási felkészülésének segítése lehet. Mivel az országkép és azon belül versenyképességünk meghatározó eleme a termékek és szolgáltatások minősége, ezirányú tudatosító munkánk hatékonyabbá tételére van szükség. Ha az Egyesült Királyságban a kormány jelentős összeggel kívánja indítani országos minőségtudatosító kampányát, hasonlóra van szükség Magyarországon is. Ez ugyan felvilágosult és minőségtudatos vevőket, fogyasztókat eredményez, akik majd még érzékenyebben reagálnak a valószínűleg továbbra is fellelhető minőségi hiányosságokra, de a kampány által növekszik az előállítók és szolgáltatók motiváltsága is a minőségfejlesztés iránt. Mindez képezze a Nemzeti Fejlesztési Terv egyik alapgondolatát, ami kapcsolódjon a részleteket is magába foglaló Nemzeti Minőségfejlesztési Programhoz. Magyarország – mérete ellenére – sokoldalúan hozzájárulhat ahhoz, hogy az Európai Unió 2010-ben valóban a világ legdinamikusabban fejlődő gazdasági térségévé váljon.
  2. Jövőképünkben természetesen meghatározó szerepet játszik az egész Európai Minőségügyi Szervezet fejlődése, stratégiája. Lehet véletlen, de lehet tudatos, hogy a 2002–2004-es időszakban térségünk mind az EOQ vezetőségében, mind stratégiájában a korábbiakhoz képest kissé alulreprezentált. Az EOQ MNB – ezt a trendet is figyelembe véve – még aktívabban fog törekedni arra, hogy egyenrangú partnerként és megfelelő háttérrel vehessen részt a nagy EOQ-projektekben: Európai vevői elégedettségi index; Európai Hat Szigma Program; a Memory Jogger könyvecskék magyar nyelvű kiadása stb.
  3. Az EOQ MNB jövőképében továbbra is helyet kapnak a szakbizottságok. Nem hagyhatjuk azonban figyelmen kívül, hogy erőforrásaink még támogatással sem lesznek elégségesek mind a 18 szakbizottság munkájának erőteljes továbbfejlesztésére. Ezért ezen a területen is tudatos kiválasztásra és koncentrációra lesz szükség. Kiemelt területnek tekintjük már most a közigazgatást, az oktatást és az egészségügyet. Ezek fejlesztése azért is nagyon fontos, mert az oktatás kivételével a másik kettő a gyengébb szakbizottságaink közé tartozik. Szükségesnek látszik az illetékes kormánytisztviselők megszólítása, bevonása, de a szakbizottságok közvetlen nemzetközi kapcsolódásainak felújítása, illetve megteremtése is.
  4. Nem bizonyultunk elég eredményesnek a – versenyképességünk növelésében és a munkahelyteremtésben meghatározó szerepet játszó – kis- és középvállalkozások vonatkozásában. Ennek kiküszöbölése érdekében közvetlen kapcsolatot kell kialakítanunk a Kamarákkal, s velük együtt közvetítő szerepet kell vállalnunk e vállalkozások és a legalkalmasabb tanácsadók között. Első lépésként azonban az EOQ MNB tagsága nyújthat nekik folyamatosan olyan információkat, amelyekkel méretüknek megfelelő segítséget adhatunk a minőségfejlesztés terén. Keresni kell a megoldást olyan korszerű minőségjavító programok bevezethetőségének elősegítésére, mint a Hat szigma módszer, még akkor is, ha ilyen vonatkozásban a magyar tulajdonú nagyvállalatok is elmaradásban vannak.
  5. A feladatok – mint az előzőekből láthattuk – óriásiak, ugyanakkor a minőségügyi szakemberek szervezetei szétforgácsolódtak, és sokszor összehangolatlanul, klubszerűen működnek. Annak ellenére, hogy az együttműködési készség az utóbbi években sokat javult, elengedhetetlennek látszik valamiféle szövetség megalakítása, hosszabb vagy akár rövidebb távon. Ennek a kérdésnek helyet kell kapnia jövőképünkben, ugyanis feltehetően ennek megvalósítása és általa az eddigieknél is sokkal szorosabb együttműködés szolgálná legjobban tagságaink érdekeit a következő 30 évben.

A jubileumi ünnepséget dr. Varga Lajos, az EOQ MNB alelnöke nyitotta meg. A Divertimento Vonósnégyes tolmácsolásában elhangzott Mozart: D-dur Divertimento után dr. Molnár Pál, az EOQ MNB elnöke tekintette át Az EOQ MNB 30 évét.

Az elnök beszámol az EOQ MNB 30 éves tevékenységéről.

A jubiláló EOQ Magyar Nemzeti Bizottságot elsőként Bertrand Jouslin de Noray, az EOQ főtitkára köszöntötte, majd átnyújtotta dr. Molnár Pálnak az MNB – EOQ szakember-tanúsítási rendszerrel kapcsolatos – tevékenysége akkreditációjának meghosszabbítását tanúsító okiratot. Ezután Kálmán Albert, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium osztályvezetője, a Nemzeti Minőségi Díj Bizottságának titkára, dr. Aschner Gábor, a Magyar Minőség Társaság ügyvezető igazgatója, Sugár Karolina, a Magyar Ipari és Kereskedelmi Minőségfejlesztési Központ ügyvezető igazgatója, a Nemzeti Minőség Klub szakmai programfelelőse és Rózsa András, a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. minőségügyi igazgatója, az ISO 9000 Fórum elnöke jókívánságai következtek. Végezetül Kovács József, a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. vezérigazgatója, az EOQ MNB Tanácsadó Testületének elnöke gratulált az MNB-nek, egy gyönyörű herendi vázát átadva.

Az EOQ főtitkára köszönti a harminc éves EOQ MNB-t.

A jubileum alkalmából dr. Molnár Pál Az EOQ MNB örökös tagja elismerést adta át dr. Sütő Kálmánnak és Földesi Tamásnak.

Dr. Sütő Kálmán volt az egyike azoknak, akik kezdeményezték Magyarország részvételét az EOQC tevékenységében. A teljes jogú tagság elnyerését követően, 1972-től vezette a magyar delegációt a Tanács ülésein. Támogatta a magyar minőségügyi szakértők aktív részvételét az EOQC szakbizottságaiban, és 1979-ben Budapesten megszervezte az EOQC Kongresszusát. Az ő javaslatára rendeztek évente minőségügyi konferenciákat Magyarországon. 1972-től 1990-ig az EOQC Magyar Nemzeti Bizottság elnöke, s időközben három ízben az EOQ alelnöke, sőt 1984-től 1986-ig az EOQ elnöke volt. Az EOQ MNB tiszteletbeli elnökeként még mindig aktívan vesz részt a szakbizottságok munkájában.

Földesi Tamás, az EOQ MNB rangidős tagja évtizedeket töltött el a szabványosítás területén. 6 évig az ISO Központi Titkárságán is dolgozott. 1985-től szintén 6 éven keresztül az EOQ MNB titkára volt. Minőségirányítási és -tanúsítási szaktanácsadó, a Magyar Szabványügyi Testület Oktatási Központjának előadója. Három könyv és számos más publikáció szerzője. Kiváló teljesítményéért és gazdag életművéért az oktatás területén 1997-ben IIASA–SHIBA-díjat kapott. Jelenleg is aktívan dolgozik az EOQ MNB Választmányában és Szakember-tanúsítási Bizottságában, továbbá a Minőség és Megbízhatóság szerkesztőbizottságában.

A Minőség és Megbízhatóság szerkesztősége őszinte tisztelettel köszönti az örökös tagokat, és kíván nekik hosszú aktív tevékenységet!


*

A Közép- és Kelet-európai Országok II. Nemzetközi Minőségügyi Konferenciájának keretében tartott jubileumi ünnepségen, Budapesten, 2002. november 25-én elhangzott előadás alapján.

**

Lásd: Sajtótájékoztató az EOQ MNB Tanácsadó Testületének megalakulásáról és a Hat szigma módszerről (Minőség és megbízhatóság, 2002. 2. sz. 107–108. p.).

Vissza az előző lapra