Az EOQ MNB 30 éve (Dr. Molnár Pál, az EOQ MNB elnöke)* 

Az EOQ MNB – a vonatkozó jogszabályok alapján – 1991-ben társadalmi szervezetté alakult át, s ezt a Fővárosi Bíróság 1992 elején nyilvántartásba vette. Akkori tagjainak száma nem érte el a 100 főt, vagyona, pénze nem volt, de több szakbizottsága aktívan működött. Teljesen új Alapszabályának megfelelően az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság megalakította 50 fős Választmányát a Taggyűlés által megválasztott legalább 10 főből, valamint a Szakbizottságok elnökeiből és titkáraiból. A Választmány tagjai közül megválasztotta az EOQ MNB

elnökét

dr. Veress Gábor,

ügyvezető elnökét

dr. Aschner Gábor és

ügyvezető titkárát

dr. Molnár Pál személyében.

Az EOQ MNB a következő – mind a mai napig érvényes – fő célokat tűzte ki:

A szakmai ismeretek több csatornán át jutnak el a hazai szakemberekhez:

A 90-es években az EOQ MNB több nagyszabású nemzetközi rendezvényt szervezett. Ezek közül kiemelkedő az V. és VI. Élelmiszeripari Szeminárium (Berlin, 1990 és Budapest, 1993), a Gyógyszeripari Szeminárium (Budapest, 1992) és a Statisztikai Szeminárium (Budapest, 1995). Ezeken a rendezvényeken 100-200 szakember részvételével, többek között olyan szakmai kérdéskörök kerültek napirendre, mint az élelmiszer-biztonság és a HACCP az élelmiszeriparban, a GMP és GLP a gyógyszeriparban, valamint a folyamatszabályozás SPC-módszere, amelyek ma is időszerűek.

VI. Nemzetközi Élemiszeripari Szeminárium

A szakmai munka is magas színvonalon folytatódott, s ez elősegítette a jogi és egyéni taglétszám folyamatos növekedését, valamint a szervezet anyagi helyzetének fokozatos stabilizálását. Az 1996-ban megtartott választás eredményeként az EOQ MNB

elnöki tisztét

dr. Molnár Pál,

ügyvezető titkári tisztét

dr. Boross Ferenc

vette át. Ebben az időszakban az EOQ MNB 25 éves jubileuma alkalmából megtartott rendezvénysorozat jelentette az egyik kiemelkedő eseményt, amelyen összesen csaknem 1000 fő vett részt. A Nemzetközi Minőségügyi Akadémia, melynek 28 tagja működött közre előadóként, felvette az ez alkalomból szervezett Nemzetközi Minőségügyi Konferenciát a jelentős nemzetközi minőségügyi események jegyzékébe.

1997 Nemzetközi Minőségügyi Konferencia

Az Európai Minőségügyi Szervezet a 44. Kongresszusát Budapesten, 2000. június 12. és 16. között rendezte meg**. Az esemény nem csak Európából, hanem a világ minden tájáról számos érdeklődőt vonzott. A 2000. évi Kongresszus megrendezési jogának elnyerése Magyarország minőségügyi téren tett erőfeszítéseinek nemzetközi elismerése és egyszersmind az egész kelet-közép-európai régió felértékelése. Ugyanis az azelőtti időszakban a Kongresszusokat rendre nyugat-európai városokban rendezték meg (1992: Brüsszel, 1993: Helsinki, 1994: Lisszabon, 1995: Lausanne, 1996: Berlin, 1997: Trondheim, 1998: Párizs, 1999: Madrid).

A 82 szimpóziumot, szekciót és bizottsági ülést magában foglaló 44. Európai Minőségügyi Kongresszus iránt már a kezdetektől fogva igen nagy érdeklődés mutatkozott. Kiváló, ismert minőségügyi szakemberek összesen több mint 350 előadás-javaslatot küldtek be, s ez példátlanul nagy szám az EOQ-kongresszusok történetében. Végül is 173 magas szintű előadás hangzott el az előkongresszusi szimpóziumokon, a nyitó és a záró plenáris üléseken, valamint a 32 párhuzamos szekcióban2 . A nyitó ünnepi ülésen részt vett és nagy elismerést kiváltó beszédet tartott Magyarország miniszterelnöke. Több mint 30 magyar előadás mutatta be a hazai minőségügy eredményeit, de a szimpózium- és a szekcióelnökök között is számos magyar szakember működött közre.

Ami a résztvevők számát illeti: 53 országból 1108 fő regisztrált és tisztelte meg jelenlétével a Kongresszus rendezvényeit. A budapesti Kongresszuson helyreállt a – korábbi években csökkenő – nemzetközi jelleg: a külföldi résztvevők aránya csaknem elérte a 70 %-ot. Sokan jöttek Finnországból, Németországból és Törökországból, de a környező államokból is, így különösen Ukrajnából. A Kongresszuson valamennyi földrész képviseltette magát.

A Kongresszus sokrétű témái 5 fő szempont körül csoportosultak:

Az utolsó témacsoportban külön szekciók tárgyalták a minőség fejlődési irányait a gépjárműgyártásban, az építőiparban, valamint a szolgáltatások és az informatika területén. Előkongresszusi szimpóziumok foglalkoztak a minőségügyi oktatással, a megbízhatósággal és a statisztikai módszerekkel, a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek minőségével és biztonságával, a minőség aktuális kérdéseivel az egészségügyben, valamint az ún. tanuló szervezetekkel.

A Kongresszushoz kapcsolódó nagyszabású kiállításon összesen 79 hazai és külföldi kiállító cég biztosította részvételét csaknem 800 m2 nettó alapterületen. Mind a kiállítók száma, mind a beépített alapterület nagysága jelentősen meghaladta az előző kongresszusi kiállítások megfelelő mutatószámait.

 

A Kongresszus szakmai programját számos kulturális esemény egészítette ki. A nyitó ünnepi ülésen a Solti György Kamarazenekar adott rövid hangversenyt, a záró ünnepi ülésen pedig a “Csillagszemű” Gyermektáncegyüttes szórakoztatta a közönséget. A nyitó fogadáson homokshow-ra, a záró banketten pedig középkori táncok bemutatására került sor. Jelentős kulturális esemény volt június 13-án a Mátyás templomban adott orgonahangverseny, illetve Richard Strauss: Salome című operája június 14-én este a Magyar Állami Operaházban, amelyen részt vett Mádl Ferenc megválasztott köztársasági elnök is.

A millenniumi évben megrendezett Kongresszus igen széles körű támogatást kapott: szponzorainak száma 55 volt. Külön köszönet illeti a Gazdasági Minisztériumot mint kormányzati és a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt.-t mint kulturális főszponzort.


*

2 Lásd Dr. Molnár Pál: Az EOQ budapesti, 44. Kongresszusa (Minőség és Megbízhatóság, 2000. 5. sz. 223–242. p., 2000. 6. sz. 279–291. p., 2001. 1. sz. 3–14. p.).

**

2 Lásd Dr. Molnár Pál: Az EOQ budapesti, 44. Kongresszusa (Minőség és Megbízhatóság, 2000. 5. sz. 223–242. p., 2000. 6. sz. 279–291. p., 2001. 1. sz. 3–14. p.).

Vissza az előző lapra