Az EOQ MNB 25 éve

Dr. Sütő Kálmán, tiszteletbeli elnök

Az MNB a nemzetközi konferencia ajánlásainak megfelelően a teendőkre Intézkedési Tervet dolgozott ki. Ebben többek között határozat született arra, hogy a következő évtől kezdve minden évben egynapos Országos Minőségügyi Konferenciát kell tartani, ahol széleskörű fórumon, a legkiválóbb hazai szakértők bevonásával kell megvitatni az időszerű hazai minőségügyi teendőket, felhasználva a hazai és nemzetközi tapasztalatokat.

Az MNB vállalt kötelezettségét teljesítette. 1980 novemberében az első országos konferencián - melynek témája megegyezett az előző évi nemzetközi konferenciával - az MNB elnöke a következőkben összegezhette a kezdeményezés sikerét.

"Úgy terveztük, hogy eléggé szűkszavú meghívásunkra mintegy 250-300 szakember jelentkezik, és tanácskozásunkat a MTESZ székházban rendezzük meg. Nagy örömünkre ezek az elképzelések felborultak, és mint Önök is látják: ankétunkat itt, az ország legnagyobb konferencia termében, közel 800 - az ország legkülönbözőbb vállalataitól és intézményeiből érkező - szakember jelenlétében valósítjuk meg. Ez, a minőség ügye - azaz népgazdaságunk egyik központi kérdése - iránt megnyilvánuló érdeklődés úgy hiszem méltán okoz nagy örömet valamennyi, az előttünk álló feladatok megoldásán fáradozó vezetőnek, szakembernek. Mutatja azt az utat, amelyen haladva egyre inkább országos üggyé, társadalmi összefogás tárgyává válhat a magyar termékek kiváló minősége. Úgy hiszem éppen ezért helyesen választottuk tanácskozásunk jelmondatául. "Társadalmi összefogással a jobb minőségért!". Biztos vagyok benne, hogy mostani találkozásunk valóban újabb lépés lesz a minőségi szemlélet kiszélesítésében, korszerűsítésében."

Az első Országos Minőségügyi Konferenciát azóta 17 sikeres évenkénti tanácskozás követte. E találkozókon 1990-ig Budapest legnagyobb konferencia termeit (MÉMOSZ Székház, Hilton, Intercontinental, Vigadó, Kongresszusi Palota stb.) töltötték meg vállalatok, intézmények, kutató- és vizsgáló intézetek, egyetemek vezetői és szakemberei.

Országos Minőségügyi Konferenciák Budapesten

I. 1980. november 19.

Minőség - Gazdaságosság - Érdekeltség

II. 1981. november 18.

Vállalati minőségszabályozás - Exportképesség

III. 1982. december 3.

Vezetés - Minőség

IV. 1983. december 8.

Minőség - Műszaki Fejlesztés - Termelési Kultúra

V. 1984. december 22.

Minőség - Takarékosság

VI. 1985. november 27.

Gazdaságirányítás - Minőség

VII. 1986. november 27.

Minőség - Szervezettség - Fegyelem

VIII. 1987. november 26.

Minőség - Minőségszabályozás - Tanúsítás

IX. 1988. december 8.

Minőség - Piac - Szerkezetváltás

X. 1990. január 17.

Minőség - Értékelemzés - Design - Ergonómia a közös piaci felkészülés szolgálatában

XI. 1991. május 30.

Minőség a Kormány és a Pártok gazdaságpolitikájában az EU felkészülés jegyében

XII. 1992. április 15.

Minőség - Termékfelelősség - Fogyasztóvédelem az EU felzárkózás jegyében

XIII. 1993. május 13.

Iparjogvédelem - Magyar márka - Minőség

XIV. 1994. június 7.

Vállalkozás - Minőség - Piacképesség az EU-hoz történő csatlakozás jegyében

XV. 1995. május 24.

Modernizáció - Minőség - Versenyképesség az EU-hoz történő csatlakozás jegyében

XVI. 1996. június 12.

EU-harmonizáció - Kormányzati felelősség - Vállalati felkészülés

XVII. 1997. május 29.

Nemzeti Minőségi díj - Európai Minőségi díj

az Európai Unióhoz való csatlakozás jegyében

A tanácskozáson minden alkalommal kiváló elméleti és gyakorlati szakemberek, országos és vállalati vezetők mondták el tapasztalataikat, elemezték a magyar minőségügy helyzetét, tettek javaslatot a hibák kijavítására és a jó megoldások terjesztésére. Az EOQ MNB - a MTESZ KSZMB és az MSZH - közreműködésével a konferencia anyagát minden évben kiadványként adta közre és az ebben megfogalmazott "Ajánlásokat" az illetékes kormányzati és társadalmi szerveknek is megküldte.

Az EOQ MNB IX. Országos Minőségügyi Konferenciájának megnyitása

A résztvevők a színpadot is ellepik

A rendszerváltást követően az országos konferenciákkal kapcsolatos érdeklődés átmenetileg ugyan megtorpant, ennek oka azonban már korántsem a minőség ügye iránti közömbösségre vezethető vissza. Ma ugyanis még általánosabb az a felismerés, hogy csak egy új minőségügyi szemlélettel állhatjuk meg helyünket a világban, kapcsolódhatunk be a fejlett Európát magába foglaló integrációba, adhatjuk el áruinkat. Ebből következően az utóbbi évek konferenciái már ismét az érdeklődés bővülését jelzik és a sok más minőségügyi konferenciával együtt az életünk minden területét átható szemléletváltozáshoz nyújtanak segítséget.

Az EOQ MNB az országos minőségügyi konferenciák megrendezésében és hasznosításában mindig hasznos segítséget kapott szakmai bizottságaitól. Éppen a szakbizottságokban kidolgozott anyagok, javaslatok és a konferenciák ajánlásai tették lehetővé, hogy az MNB az évek folyamán számos kezdeményezést tett a műszaki szabályozás, az érdekeltségi rendszer, valamint a támogatások és a fogyasztóvédelem területén. Ezek a kezdeményezések talán ma még nem jelentenek látványos sikereket, meggyőződéssel hisszük azonban, hogy az EOQ MNB javaslatai minden szinten hozzájárulnak a korszerű minőségügyi szemlélet fejlesztéséhez.

Az EOQ-ba tömörült és más minőségügyi szervezetek kezdeményezésére az ENSZ minden év novemberének második csütörtöki napját Minőségügyi Világnappá nyilvánította és felkérte az EOQ-t a minőség napjának rendszeres méltatására. Az EOQ MNB elnökének indítványára a Parlament ezt egyértelműen tudomásul vette és azóta hagyománnyá vált, hogy Magyarországon minden év novemberében megrendezik az Európai Bizottság által kezdeményezett "Európai Minőségi Hetet" és méltatják a Minőségügyi Világnapot.

Ismét telt ház az Országos Minőségügyi Konferencián

Az EOQ MNB a kezdetben kialakított korrekt, jó szakmai és emberi kapcsolatait mind a Bernben székelő Főtitkársággal, mind a tagszervezetekkel napjainkig megtartotta. A szervezet főtitkára, Max Condrad, az EOQ volt elnökei és tisztségviselői számos alkalommal megtisztelték hazánkat látogatásukkal, előadásokat, szemináriumokat tartottak, amelyek többek között jelentősen hozzájárultak a hazai minőségügyi tanácsadó és tanúsító szervezetek létrehozásához, valamint munkájuk színvonalának növeléséhez is.

Vissza az előző lapra