Az EOQ MNB 25 éve

Dr. Sütő Kálmán, tiszteletbeli elnök

2000-ben Magyarország lesz a házigazdája az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ, korábban EOQC) 44. kongresszusának, és Budapesten tartják soron következő üléseiket a szervezet vezető testületei is. Az 1979-ben Budapesten nagy sikerrel megrendezett nemzetközi EOQC Konferenciát követően ezúttal második alkalommal érdemelte ki a Magyar Nemzeti Bizottság (MNB), hogy a megtisztelő feladatot hazánkra bízták. Elismerése ez annak a sokoldalú, lelkiismeretes tevékenységnek, amelyet az elmúlt negyedszázad során - gyakran nehéz gazdasági környezetben - szakembereink a nemzetközi és a hazai szervezetben végeztek.

Elismerés, de ugyanakkor nagy felelősség számunkra ez az ezredfordulón megrendezésre kerülő kongresszus. Gondos felkészülésre, körültekintő, sokoldalúan egyeztetett szakmai, kulturális és egyéb programok összeállítására van szükség ahhoz, hogy a hazánk iránt megnyilvánuló fokozott érdeklődésnek megfeleljünk, tovább növeljük jó hírünket a világban, elősegítve ezzel felzárkózásunkat a fejlett országokhoz, csatlakozásunkat az EU-hoz.

A negyedszázados évfordulóját ünneplő EOQ Magyar Nemzeti Bizottság birtokában van a szükséges feltételeknek. A 25 év nemzetközi és hazai tapasztalatainak, eredményeinek értékelése, a korábbi nemzetközi és hazai konferenciák által megfogalmazott következtetések és ajánlások felhasználása biztosítéka lehet a sikeres kongresszusnak és ezáltal elismertségünk hosszú távú megalapozásának.

Ezt szolgálta az MNB Választmányának az az elhatározása is, hogy a szervezet 25. éves jubileumát az "Európai Minőségi Hét Magyarországon, 1997" rendezvénysorozattal ünnepelte.

Az ünnepi alkalomhoz kapcsolódóan a jubileumi Évkönyv e fejezete is azt a célt szolgálja, hogy megköszönve a minőségügy régi és új elkötelezettjeinek tevékenységét, az EOQ és az MNB rövid bemutatásával, 25 év nemzetközi és hazai munkáiból összeállított szerény csokorral új erőt és biztatást adjon a további feladatok megoldásához.

Az EOQC (European Organization for Quality Control) létrehozásának indokai

Negyven év telt el azóta, hogy néhány ország - Franciaország, Németország, Olaszország és az Egyesült Királyság - minőségüggyel és minőségszabályozással foglalkozó nemzeti szervezete 1957-ben, Párizsban megalapította az EOQC-t. Ez az aktus már csak egy lépcsője volt annak a gazdasági-műszaki folyamatnak, amely az ötvenes évek közepe táján indult, s amelyben főleg a következő körülmények voltak meghatározóak:

Mindez természetesen még nem indokolta volna, hogy a termelés részletkérdésének számító minőségfejlesztés témakörében külön nemzetközi szervezet alakuljon, ám a gazdaságpolitikával mélyebben foglalkozóknak az objektíven ható gazdasági törvényszerűségekből már arra kellett következtetniük, hogy a termékek minőségének tudatos fejlesztése elodázhatatlan feladattá válik, sőt magának a fejlődésnek lesz döntő eszköze. Látni kellett már akkor is azokat az új körülményeket, amelyek a minőségfejlesztés szükségességének irányába mutattak. Így az új termelési technika által választott megbízhatósági igények, a forradalmian új technikák, technológiák és kutatási területek (az atomenergia, az űrkutatás, a félvezetők forradalmasító hatása az elektronikára és a számítástechnikára), ahol az üzembiztonságot nem lehet a véletlenül alakuló minőségre és az utólagos válogatásra bízni.

A fejlődés oda vezetett, hogy akkora már nem az volt a kérdés, hogy a minőség fejlesztése szükséges-e, hanem az, hogy miképpen valósítható meg minél gyorsabban és minél gazdaságosabban. Ennek elősegítését célozta egy olyan nemzetközi szervezet létrehozása, amely sajátos eszközeivel mind a mai napig jól szolgálja a minőség ügyét. Ezért alakult meg az EOQC, jelenleg már hosszú évek óta EOQ, amelynek ma már 31 európai ország tagja és amely a minőségügy talán legfontosabb nemzetközi fóruma.

Az EOQ célja, működése

Az EOQ fő célja, hogy elősegítse a termékek és szolgáltatások minőségének és megbízhatóságának javítását, a termelési költségek csökkentését, az új, korszerű minőségszabályozási módszerek fejlesztését és elterjesztését, az információ- és tapasztalatcserét. Alapvető feladatként szerepel programjában a tanúsítás és az auditálás követelményeinek nemzetközi koordinálása, valamint a kölcsönös elismerés elősegítése.

Az EOQ céljai megvalósításának fontosabb eszközei a következők:

Az EOQ tevékenységi köréből kiemelkedik az éves nemzetközi konferenciák, utóbbi időben már kongresszusok megrendezése, melyeken általában 800-1500 szakember vesz részt, szerezhet új információt, adhatja közre tapasztalatait. A minden évben más-más országban sorra kerülő konferenciákon kormányzati képviselők, vállalatok, vizsgálóintézetek minőségügyi igazgatói, nemzetközileg ismert minőségügyi szakértők, tanácsadók, oktatók tartanak előadásokat egy-egy időszerű téma köré csoportosítva.

A negyven év alatt sorra került konferenciák helyei és témái a következők voltak:

1957. Párizs A minőségellenőrzés mint vezetési eszköz

1958. Essen A felhasználó és a szállító viszonya

1959. Brüsszel Egyszerűsített minőség-ellenőrzési módszerek

1960. London A termékek minőség-ellenőrzésének jelentősége az ipar számára

1961. Torino A termékek minőségének teljes körű ellenőrzése

1962. Aix-en-Provence Minőség és megbízhatóság

1963. Koppenhága Önköltségcsökkentés a minőség ellenőrzésével

1964. Baden-Baden A minőség értékelése és a minőségi ösztönzők

1965. Rotterdam A minőség és a felhasználó

1966. Stockholm A minőség és a megbízhatóság biztosítása

1967. London A minőség és a megbízhatóság gyakorlati megvalósítása

1968. Madrid A minőség-ellenőrzés hatékony rendszerei

1969. Prága A minőségszabályozással és megbízhatósággal kapcsolatos oktatás és továbbképzés

1970. Lausanne Minőség-ellenőrzés, méréstechnika, adatfeldolgozás

1971. Moszkva Minőség, kvalimetria, szabvány

1972. Oszló Minőség - automatizálás - üzemi légkör

1973. Belgrád A minőség és a fogyasztó kielégítése

1974. Helsinki Emberi érdekek és szempontok a minőségbiztosítása területén

1975. Velence A gyártmányok és szolgáltatások minőségellenőrzésének és megbízhatóságának új irányelvei

1976. Koppenhága Minőség és társadalom (minőségügyi rendszerek, levegőszennyezettség, erőforrások)

1977. Várna A termékek minőségének biztosítása a tervezés, gyártás és felhasználás folyamán,

1978. Drezda A minőség gazdasági problémái, a minőség gyári biztosítása, a minőség és szabványosítás

1979. Budapest Minőség, gazdaságosság, érdekeltség

1980. Varsó Az ember- a minőség - a környezet

1981. Párizs Minőség a vállalati stratégiában

1982. Amszterdam Minőség a jövőért

1983. Madrid Minőség a korlátozott forrásokkal rendelkező világban

1984. Brighton Minőségügyi világkongresszus

1985. Estoril Minőség és műszaki haladás

1986. Stockholm Értéket a pénzért

1987. München Minőség - Kihívások és lehetőségek

1988. Moszkva Minőség - Haladás - Gazdaságosság

1989. Bécs Minőségirányítás - Kulcs a kilencvenes években

1990. Dublin Győzelem a minőség által

1991. Prága A minőségirányítás emberi tényezői

1992. Brüsszel Minőség: Európa szelleme

1993. Helsinki Információ, kommunikáció, tudás & minőség

1994. Lisszabon Minőség: új kultúra az új Európa számára

1995. Lausanne Emberek a minőségért - Minőség az emberekért

1996. Berlin Minőségirányítás - Az innováció motorja

1997. Trondheim Minőség - A múlt, jelen és jövő kritikus tényezője

Sütő Kálmán elnököl az EOQC stockholmi ülésén

Vissza az előző lapra