45 éves az EOQ MNB

A 2017. év azért is jelentős mérföldkő az EOQ MNB Egyesület történetében, mivel ebben az évben ünnepeljük a szervezet megalapításának 45. évfordulóját. Maga a fennmaradás ténye jelentheti a „MINŐSÉG” ünnepét Magyarországon, mert a minőség iránt elkötelezett vállalatok, szervezetek és az azokban tevékenykedő vezetők és munkatársak nélkül mindez nem valósulhatott volna meg. A 45 éves jubileum megünneplése a 2017. május 25-én megrendezésre kerülő nyilvános Közgyűlésen került sor, ami ünnepi fogadással zárult. Akkor mondhattunk szívből jövő köszönetet tagjainknak, partnereinknek, önkéntes tisztségviselőinknek és a „MINŐSÉG” valamennyi elkötelezettjének Magyarországon. Bár külföldi vendégeket nem hívtunk az ünnepi ülésre, de az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) és más nemzetközi szervezetek, valamint néhány külföldi ország minőségügyi partnerszervezete már az év elején jelezte, hogy a távolból is köszönteni szeretnék az EOQ MNB Egyesületet 45 éves jubileuma alkalmából. Személyesen megjelent viszont Prof. Dr. Hans Dieter Seghezzi és felesége Svájcból, aki az EOQ MNB Egyesület első külföldi tiszteletbeli tagja. Így elsőként ő kapta meg az EOQ MNB Egyesület 45. jubileumi Emléklapja kitüntetést. A platina, arany és ezüst fokozatú támogatást nyújtó cégek és szervezetek vezetői, valamint a kiemelkedő munkát végzett egyesületi tisztségviselők ugyancsak megkapták az EOQ MNB Egyesület 45. jubileumi Emléklapja kitüntetést.

Ünnepi előadások egyesületünk alapításának 45. évfordulója alkalmából:

Bojár Gábor, a Graphisoft és az Aquincumi Technológiai Intézet alapítójának előadása:
„Az informatikai forradalom hatása Európára és a világra”

Dr. Nikodémus Antal, NGM főosztályvezető:
“Az ipar digitális átalakulásának (Ipar 4.0) stratégiai koncepciója és a komplex program tervezete”

Dr. Molnár Pál:  45 éves az EOQ MNB Egyesület

Dr. Molnár Pál: Az EOQ MNB 45. éves jubileumi Közgyűlésének diái

Az EOQ MNB 45. éves jubileumi Közgyűlésének képei


Az EOQ MNB megalapításának 40 éves évfordulójára készült visszaemlékezések

Az EOQ MNB 40. jubileuma alkalmából rendezett konferencián elhangzottak alapján összeállított „Minőségpolitikai Nyilatkozat” és az Európai Minőségügyi Szervezetről és az EOQ MNB-ről szóló rövid tájékoztató melyet megküldtünk a Minisztériumok részére.

Dr. Molnár Pál: Az EOQ MNB 40 éves

A 40 éves évfordulón tartott előadás diái


Az EOQ MNB megalapításának 35 éves évfordulójára készült visszaemlékezések

Dr. Molnár Pál: 35 éves az EOQ MNB

A jubileumi rendezvénysorozat képei, anyagai


Az EOQ MNB megalapításának 30 éves évfordulójára készült visszaemlékezések

Dr. Molnár Pál: Az EOQ MNB 30 éve
A megalakulástól a 80-as évekig
A társadalmi szervezetté alakulástól a budapesti 44. Nemzetközi Kongresszusig
2000-től napjainkig


Az EOQ MNB megalapításának 25 éves évfordulójára készült visszaemlékezések

Dr. Sütő Kálmán: Az EOQ MNB 25 éve
Az EOQ létrehozásának indokai, célja, működése
Az EOQ MNB megalakulása, hazánk és az EOQ kapcsolatai
A 23. budapesti EOQC konferencia előkészítése, összképe, szakmai értékelése
Országos Minőségügyi Konferenciák Budapesten
Az EOQ MNB tevékenysége napjainkban

Földesi Tamás: Gondolatok az EOQ MNB alapításának 25. évfordulóján