Kvalikon Projektmenedzsment képzés

Helyszín: EOQ MNB Képzési Központ

Időpont: 2017. május 17. (szerda) és 23-24. (kedd-szerda)

Jelentkezési határidő: 2017. május 8.

Meghívó: http://eoq.hu/akt17/mh170517.pdf

A képzés minőségügyi szakemberek részére lehetőséget biztosít a projektmenedzsment elméletének és gyakorlatának megismerésére. A résztvevők a projektmenedzsment módszereit példákon és esettanulmányokon keresztül sajátítják el. A tanfolyam célja a projektvezetési képesség fejlesztése, és felkészítés az önálló, sikeres projektek lebonyolítására.

Tematika:

I. Projektmenedzsment alapok

• Mi a projekt, a projekt jellemzői
• Projekt életciklus, projektek fázisai
• Projektmenedzser feladatai
Projektek szervezése
• Projekt szervezet
• Projekt team alakítása
• Team munka szabályok a projektek során
• Projektmegbeszélések szervezése és levezetése
• Projektnapló

II. Projekttervezés

• Projektcélok meghatározása
• Projekt struktúra terv
• Munkacsomagok
• Mérföldkövek
• Feladatok meghatározása, ütemtervkészítés
• Kapacitás és erőforrás tervezés
• Projekttervezési módszerek (Gantt, PERT, CPM)
Projekt monitoring
• Nyomon követés
• Határidők, mérföldkövek
• Projekt controlling, projektgazdaságossági számítások, megtérülés-számítás
• Projektértékelés, lezárás

III. Projektvezetés

• Vezetési ismeretek
• Projekt vezető szerepe és feladatai
• Projektek változásmenedzsmentje
• Kommunikáció
• Időgazdálkodás a projekt során
• Konfliktuskezelés
• A projektek menedzselésének kritikus sikertényezői
• Projekt dokumentálás

Vizsga

Minden résztvevő a saját területén egy mini projektet hajt végre, amelyről az utolsó alkalommal írásbeli és szóbeli projektbeszámolót készít, és a képzés végén a résztvevők még egy tesztet is kitöltenek.

A 3 napos Projektmenedzsment képzés költsége: 180 000,- Ft +ÁFA

Kedvezmények:

− 2-3 fő jelentkezése esetén 10%
− 3 fő felett 15% (Egyszerre csak egy kedvezmény vehető igénybe.)

A csatolt jelentkezési lapot az EOQ MNB részére kérjük visszaküldeni, amelyet haladéktalanul a KVALIKON Kft. részére továbbítunk. A további tudnivalókat is a KVALIKON Kft. fogja rendelkezésére bocsátani (kezdési időpont, további időbeosztás stb.)

Sikeres vizsga esetén – 34.000,- Ft + ÁFA különdíj ellenében (amire a kedvezmények nem vonatkoznak) – az „EOQ MNB Projektmegbízott” tanúsítvány megszerezhető.

A részvétellel kapcsolatos egyéb tájékoztató:

– Jelentkezés a mellékelt Jelentkezési lapon – e-mailen, faxon vagy postán küldve – lehetséges.
– A résztvevők létszáma korlátozott, ezért a jelentkezéseket időrendi sorrendben fogadjuk el.
– A jelentkezőket a jelentkezési határidő után a számla megküldésével egyidejűleg igazoljuk vissza.
– A Jelentkezési lap elküldése szerződésnek minősül. Lemondási határidő: a tanfolyamot megelőző 10. munkanap.
– A részvételi jog átruházható, ezért a befizetett részvételi díj visszatérítésére nincs lehetőség.
– A résztvevõnek nyújtott vendéglátás költsége (étkezés) adóköteles, amit a munkáltató/kifizető köteles befizetni (SZJA törv. 69 § (1). F. pontja).
– További felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

KVALIKON Kft. EOQ
Tel: (061) 201-1235
E-mail: kepzes@kvalikon.hu

MNB Központi Titkárság
Tel: (061) 212-8803
E-mail: info@eoq.hu

Mellékletek:

• Jelentkezési lap az „KVALIKON – EOQ MNB Projektmenedzsment” képzésre
• Jelentkezési lap az „KVALIKON – EOQ MNB Projektmenedzsment” vizsgára
• Regisztrációs lap az „EOQ MNB Projektmegbízott” tanúsításhoz/ regisztráláshoz
• Nyilatkozat • Szakmai Magatartási Szabályzat: http://eoq.hu/mszab.pdf
• Egyéni Belépési Nyilatkozat: http://eoq.hu/belep-e.doc

Jelentkezési lapok: http://www.eoq.hu/akt17/jel170517.doc

Meghívó: http://eoq.hu/akt17/mh170517.pdf