Kvalikon Folyamatmenedzsment képzés

Helyszín: EOQ MNB Képzési Központ (1026 Budapest, Nagyajtai u. 4/A)

Időpont: 2017. május 15-16., 22-23. és 29-30.

Jelentkezési határidő: 2017. május 2.

Részletes tematika és meghívó: http://eoq.hu/akt17/mh170515.pdf

A 3 x 2 napos képzés minőségügyi szakemberek részére lehetőséget biztosít a folyamatszabályozás, elemzés, fejlesztés lépéseinek és módszereinek áttekintésére, az alapvető folyamatelemzési és folyamatfejlesztési technikák megismerésére és konkrét feladatokon, esettanulmányokon keresztül történő begyakorlására.

Ahhoz, hogy a vállalatmenedzsment megfelelhessen a vele és a vállalat működésével kapcsolatos külső és belső elvárásoknak, a folyamatmenedzsment rendszer kialakítása elengedhetetlen. A vállalati gyakorlatban történő folyamatmenedzsment megvalósítása feltételezi a folyamatok kialakítását, azok eredményes és hatékony működtetését. A folyamatok fejlesztésével és az azt követő megfelelő szabályozással az elért eredmények hosszútávon is fenntarthatóak lesznek.

A folyamatmenedzsment képzési program 3 modulból áll: Folyamatmenedzsment alapképzés (Business Process Management, BPM), Folyamat teljesítménymérés, folyamat-kontrolling (Business Process Control, BPC) és Folyamatfejlesztés (Business Process Improvement, BPI). A modulok egymásra épülnek: a képzések alapját a BPM képzés adja meg, erre épül rá a BPC, majd végül a BPI képzés.

A 6 napos Folyamatmenedzsment képzés költsége: 320 000,- Ft +ÁFA

A részvételi díj a 2017. évben változatlan. A részvételi díj magában foglalja a tanfolyamon való részvételről szóló igazolást, a tananyagot, a képzés ideje alatti szoftverhasználatot, a vizsga költségeit, valamint sikeres vizsga esetén az „EOQ MNB Folyamatmenedzser” tanúsítványt, továbbá az ebédet, kávét, üdítőt és aprósüteményt a tanfolyam időtartama alatt. Az EOQ MNB tagjainak, valamint egy cégtől 2 főnél több résztvevő számára – egyéni megállapodás alapján – a részvételi díjból kedvezményt adunk.

Az EOQ MNB tanúsítvány érvényességi időtartama 3 év, amely a következő 3 évre egy szintentartó tanfolyam keretében újítható meg. A tanúsítvány megújításához az EOQ MNB tagság nem kötelező, de – mivel 10 kreditpontot is jelent – erősen ajánlott. Ugyanis az EOQ MNB tagság esetén jobban biztosított a minőségügyi ismeretek változásának nyomon követése, ami alapvető elvárás az EOQ MNB tanúsítvánnyal rendelkezők számára. Ezért az éves tagsági díjat nem fizetőknek csak a lejárat évében lesz lehetőségük a tanúsítvány megújítására szintentartó tanfolyam keretében. Azután csak új tanfolyam elvégzése és sikeres vizsga esetén szerezhetik meg ismét az adott tanúsítványt. Az érvényes EOQ MNB tagsággal rendelkezők a tanúsítványt a lejárat évét követő év végéig újíthatják meg a speciális szintentartó tanfolyam elvégzésével. Az EOQ MNB tagsággal nem rendelkezők részére csatoljuk a belépési nyilatkozatot.

A részvétellel kapcsolatos egyéb tájékoztató:

– Jelentkezés a mellékelt Jelentkezési lapon – e-mailen, faxon vagy postán – lehetséges.

– A résztvevők létszáma korlátozott, ezért a jelentkezéseket időrendi sorrendben fogadjuk el.

– Az aláírt Jelentkezési lap szerződésnek minősül. Lemondási határidő: a tanfolyamot megelőző 10. munkanap.

– A részvétel átruházható, ezért a befizetett részvételi díj visszatérítésére nincs lehetőség.

– A résztvevőnek nyújtott vendéglátás költsége (étkezés) adóköteles, amit a munkáltató/ kifizető köteles befizetni (SZJA törv. 69 § (1). F. pontja).

– További felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

EOQ MNB Központi Titkárság
Tel: (061) 212-8803
E-mail: info@eoq.hu

KVALIKON Kft.
Tel: (061) 201-1235
E-mail: kepzes@kvalikon.hu

Mellékletek:

• Jelentkezési lap az „EOQ MNB – KVALIKON Folyamatmenedzsment” képzésre

• Jelentkezési lap az „EOQ MNB – KVALIKON Folyamatmenedzser” vizsgára

• Regisztrációs lap az „EOQ MNB Folyamatmenedzser” tanúsításhoz/ regisztráláshoz

• Nyilatkozat • Szakmai Magatartási Szabályzat: http://eoq.hu/mszab.pdf

• Egyéni Belépési Nyilatkozat: http://eoq.hu/belep-e.doc

Jelentkezési lapok: http://eoq.hu/akt17/jel170515.doc