Folyamatmenedzsment képzés

Időpont: 2017. november 13-14., 20-21. és 27-28.,
Helyszín: EOQ MNB Képzési Központ
Jelentkezési határidő: 2017. november 3.

Meghívó: http://eoq.hu/akt17/mh171113.pdf
A meghívó nyomtatható és további információkat tartalmaz!

A 3 x 2 napos képzés minőségügyi szakemberek részére lehetőséget biztosít a folyamatszabályozás, elemzés, fejlesztés lépéseinek és módszereinek áttekintésére, az alapvető folyamatelemzési és folyamatfejlesztési technikák megismerésére és konkrét feladatokon, esettanulmányokon keresztül történő begyakorlására.

Ahhoz, hogy a vállalatmenedzsment megfelelhessen a vele és a vállalat működésével kapcsolatos külső és belső elvárásoknak, a folyamatmenedzsment rendszer kialakítása elengedhetetlen. A vállalati gyakorlatban történő folyamatmenedzsment megvalósítása feltételezi a folyamatok kialakítását, azok eredményes és hatékony működtetését. A folyamatok fejlesztésével és az azt követő megfelelő szabályozással az elért eredmények hosszútávon is fenntarthatóak lesznek.

A folyamatmenedzsment képzési program 3 modulból áll: Folyamatmenedzsment alapképzés (Business Process Management, BPM), Folyamat teljesítménymérés, folyamat-kontrolling (Business Process Control, BPC) és Folyamatfejlesztés (Business Process Improvement, BPI). A modulok egymásra épülnek: a képzések alapját a BPM képzés adja meg, erre épül rá a BPC, majd végül a BPI képzés.

A 6 napos Folyamatmenedzsment képzés költsége: 320 000,- Ft +ÁFA

Mellékletek:

• Jelentkezési lap az „EOQ MNB – KVALIKON Folyamatmenedzsment” képzésre
• Jelentkezési lap az „EOQ MNB – KVALIKON Folyamatmenedzser” vizsgára
• Regisztrációs lap az „EOQ MNB Folyamatmenedzser” tanúsításhoz/ regisztráláshoz
• Nyilatkozat
• Szakmai Magatartási Szabályzat: http://eoq.hu/mszab.pdf
• Egyéni Belépési Nyilatkozat: http://eoq.hu/belep-e.doc

Jelentkezési lapok: http://eoq.hu/akt17/jel171113.doc