Belső Auditor képzés

Időpont: 2017.  június 8-9. (csütörtök-péntek),

Helyszín: EOQ MNB Képzési Központ

Jelentkezési határidő: 2017.  június 2.

Meghívó: http://eoq.hu/akt17/mh170608.pdf

A képzést azoknak a munkatársaknak, valamint közép- vagy felsővezetőknek ajánljuk, akik cégük ISO 9001:2008 szerinti minőségirányítási rendszerének az ISO 19011:2011 szabvány szerinti belső felülvizsgálatát végzik, illetve vezetik, és azt eredményesen, nagyobb hatékonysággal akarják lebonyolítani.

A résztvevők ennek érdekében olyan elméleti és gyakorlati képzést kapnak, amely alapján képesek lesznek belső auditot önállóan végrehajtani a tervezéstől egészen a javító intézkedések megtételéig. Ezenkívül képesek lesznek:
• megérteni a minőségirányítási rendszer működését és a minőségirányítás nyolc alapelvét,
• alkalmazni az ISO 9001 követelményeit a folyamat orientált belső felülvizsgálatokon,
• megtervezni és lebonyolítani egy ISO 19011 szerinti belső felülvizsgálatot,
• meghatározni az eltéréseket (nemmegfelelőségeket), valamint
• kezelni a konfliktusokat (esettanulmányokon keresztül).

Tematika:

I. Szakmai ismeretek a minőségirányítási rendszerekről (elmélet)
• Az ISO 9001 szabvány jelentősége és követelményei.
• A minőség fogalma és a minőségirányítás alapelvei.
• Minőségpolitika és minőségcélok.
• A Vezetőség felelőssége.
• A minőségirányítási rendszer kialakítása, dokumentálása és működtetése.
• Az ISO 9001:2015 szabványtervezet ismertetése.
• A belső felülvizsgálati folyamat részletei.
• Az ISO 19011 szabvány fejezetei.
• Auditprogram készítése és ellenőrző lista dokumentáció felülvizsgálatához.

II. Auditálási ismeretek az ISO 19011:2011-es szabvány alapján (gyakorlat)
• A belső felülvizsgálatok tervezése.
• A dokumentáció felülvizsgálata mint az audit első része.
• Auditok tervezése, az auditterv összeállítása.
• A belső felülvizsgálat lebonyolítása.
• A helyszíni audit.
• Az auditjelentés.
• Eltérések (nemmegfelelőségek) megállapítása.
• A belső felülvizsgálat gyakorlati technikái.
• Az audit szereplői.
• Audit szituációk, konfliktusok kezelése.

Vizsga

A 2 napos Belső Auditor képzés és vizsga költsége: 100.000,- Ft + ÁFA

A részvételi díj magában foglalja a tanfolyamon való részvételt, a tananyagot és az ellátást, valamint sikeres vizsga esetén a résztvevők „EOQ MNB Belső Auditor” tanúsítványt és plasztikkártyát kapnak magyar és angol nyelven.

Kiváló vizsgaeredmény esetén (valamennyi részvizsga-eredmény legalább 80%) „EOQ MNB Vezető Belső Auditor” tanúsítvány adható.

Az EOQ MNB tanúsítvány érvényességi időtartama 3 év, amely a következő 3 évre szintentartó tanfolyam keretében újítható meg. A tanúsítvány megújításához az EOQ MNB tagság nem kötelező, de – mivel 10 kreditpontot is jelent – erősen ajánlott. Ugyanis az EOQ MNB jogi vagy egyéni tagság esetén jobban biztosított a minőségügyi ismeretek változásának nyomon követése, ami alapvető elvárás az EOQ MNB tanúsítvánnyal rendelkezők számára. Ezért az éves tagsági díjat nem fizetőknek csak a lejárat évében lesz lehetőségük a tanúsítvány megújítására szintentartó tanfolyam keretében. Azután csak új tanfolyam elvégzése és sikeres vizsga esetén szerezhetik meg ismét az adott tanúsítványt. Az érvényes EOQ MNB tagsággal rendelkezők a tanúsítványt a lejárat évét követő év végéig újíthatják meg egy szintentartó tanfolyam elvégzésével. Az EOQ MNB tagsággal nem rendelkezők részére csatoljuk az egyéni belépési nyilatkozatot.

A részvétellel kapcsolatos egyéb tájékoztató:

– Jelentkezés a mellékelt Jelentkezési lapon – e-mailen, faxon vagy postán – lehetséges.
– Az EOQ MNB tagjai, valamint egy cégtől 2 főnél több résztvevő a részvételi díjból kedvezményt kapnak.
– Igény esetén a tanfolyam és vizsga kihelyezett formában is megtartható.
– A résztvevők létszáma korlátozott, ezért a jelentkezéseket időrendi sorrendben fogadjuk el. A jelentkezések elfogadását a jelentkezési határidő után e-mailben igazoljuk vissza.
– Az aláírt Jelentkezési lap szerződésnek minősül. Lemondási határidő: a tanfolyamot megelőző 10. munkanap. A részvételi jog átruházható, ezért a befizetett részvételi díj visszatérítésére nincs lehetőség.
– A résztvevőnek nyújtott vendéglátás költsége (étkezés) adóköteles, amit a munkáltató/ kifizető köteles befizetni (SZJA törv. 69 § (1). F. pontja).
– További felvilágosítást az EOQ MNB Központi Titkársága ad. Tel: (1) 212-8803.

Mellékletek:

• Jelentkezési lap az „EOQ MNB Belső Auditor” tanfolyamra

• Regisztrációs lap az „EOQ MNB Belső Auditor” szakember tanúsításhoz/ regisztráláshoz

• Nyilatkozat

• Szakmai Magatartási Szabályzat: http://eoq.hu/mszab.pdf

• Az EOQ MNB Etikai Kódexe: http://eoq.hu/etika.pdf

• Egyéni Belépési Nyilatkozat: http://eoq.hu/belep-e.doc

Jelentkezési lapok: http://eoq.hu/akt17/jel170608.doc