„Az ISO 9001:2015 szabvány alkalmazása” továbbképzés

Időpont: 2017. május 8., 10., 12.

Helyszín: EOQ MNB Képzési Központ (1026 Budapest, Nagyajtai u. 4/A)

Jelentkezési határidő: 2017. május 2.

Meghívó: http://eoq.hu/akt17/mh170510.pdf

A már tanúsított rendszerrel/rendszerekkel rendelkező, de azt hamarosan felülvizsgáló vagy megújító audit előtt álló, valamint minőségirányítási rendszerük aktualizálására, majd tanúsítására készülő szervezetek részéről világszerte, így Magyarországon is igen nagy érdeklődés mutatkozik a számos új elemet és szemléletet tartalmazó MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány helyes értelmezése és hatékony alkalmazása iránt.

Ennek megfelelően az új ISO 9001:2015 szabvány szervezeti szintű bevezetéséért, alkalmazásáért és az auditálásra való felkészülésért felelős szakemberek a továbbképzésen való részvétel által meglévő tudásukat úgy fogják bővíteni, aktualizálni, hogy a szabvány elvárásait részleteiben helyesen tudják értelmezni, majd a már meglévő minőségirányítási rendszerükbe beépíteni. Ezen a továbbképzésen résztvevők:

– az új ISO 9001 szabvány előírásait pontosabban fogják érteni a minőségirányítási rendszer továbbfejlesztése érdekében;

– képesek lesznek helyesen és hatékonyan alkalmazni az ISO 9001:2015 újabb követelményeit meglévő rendszerük módosításához, még inkább a folyamatokra és a kockázatokra fókuszálva;

– támpontokat és megfontolandó javaslatokat kapnak az elengedhetetlen változtatásokra, beleértve a dokumentált információkat is;

– hatékonyan fel tudnak készülni az új szemléletű belső felülvizsgálatokra és a tanúsítási auditokra.

A továbbképzésen való sikeres részvétel feltétele az aktív jelenlét, valamint előfeltétel a felsőfokú végzettség és a saját, jelenlegi minőségirányítási rendszer ismerete. A különböző részletek ismertetésénél a résztvevők a további saját szervezetfejlesztési gyakorlati munkálataikhoz, a szervezeten belüli oktatáshoz és a változtatások helyszíni bevezetéséhez mintapéldákat, esettanulmányokat és formalapokat vihetnek magukkal. A résztvevők a tanfolyam elvégzéséről igazolást, a szünetekben ellátást és frissítőt kapnak, valamint megkapják nyomtatott formában a tanfolyam anyagát is.

2017.05.08.: Az ISO 9001:2015 szabvány

09.00-09.20 A tanfolyam megnyitása, célja. Bemutatkozás.

09.20-10.15 A piacgazdaság változásai. A minőségszemlélet jelentősége.

10.15-11.00 Az ISO 9001:2015 szabvány áttekintése, követelményei. A minőségirányítás alapelvei, az érdekelt felek és a vezetés szerepe.

11.00-11.15 Kávészünet

11.15-12.30 A működési környezet. Az erőforrások. A munkatársak kompetenciája és a szervezeti tudás, külső erőforrások.

12.30-13.15 Ebédszünet

13.15-14.30 Folyamatok és teljesítmény-értékelések.

14.30-14.45 Kávészünet

14.45-16.30 Mit változtassunk, és hogyan?

16.30-17:00 Összefoglalás, a továbbképzés értékelése.

2017.05.10.: Kockázatkezelés és dokumentáció

09.00-09.15 A 2. nap megnyitása, célja. Bemutatkozás.

09.15-10.45 A kockázatmenedzsment életciklusa az ISO 31000 szabvány alapján.

10.45-11.00 Kávészünet

11.00-12.30 Kockázatmenedzsment értelmezése és alkalmazása az ISO 9001:2015 szerint. Egy vállalat kockázatainak felvételi módjai (esettanulmány).

12.30-13.15 Ebédszünet

13.15-14.45 Dokumentált információk, a dokumentumok és feljegyzések kezelésének lehetőségei / eszközei.

14.45-15.00 Kávészünet

15.00-16.30 Gyakorlati példák és azok értelmezése. Egy vállalat (szervezet) lehetséges dokumentációs struktúrájának kialakítása (esettanulmány).

16.30-17.00 Összefoglalás, a továbbképzés értékelése.

2017.05.12.: Auditálás a gyakorlatban

09.00-09.15 A 3. nap megnyitása, célja. Bemutatkozás.

09.15-11.15 Felkészülés az auditra; folyamatközpontú auditálási technika.

11.15-11.30 Kávészünet

11.30-13.30 Az auditor szerepe az irányítási rendszerek fejlesztésében; kommunikációs gyakorlat

13.30-14.00 Összefoglalás, a továbbképzés értékelése.

A részvétellel kapcsolatos egyéb információk:

− Jelentkezés a mellékelt Jelentkezési lapon lehetséges, amelyet e-mailen, faxon vagy postán lehet az EOQ MNB Egyesület címére folyamatosan eljuttatni.

− A jelentkezések elfogadását e-mailben igazoljuk vissza.

− Az EOQ MNB tanúsítvánnyal rendelkező résztvevők plusz kreditpontot kapnak.

Jelentkezési lap: http://eoq.hu/akt17/jel170510.doc