„Az ISO 9001:2015 szabvány alkalmazása” témájú továbbképzés

Időpont: 2017. május 31.-június 2. (szerda-péntek),

Helyszín: EOQ MNB Képzési Központ

Meghívó: http://eoq.hu/akt17/mh170531.pdf

Jelentkezési lap: http://eoq.hu/akt17/jel170531.doc

A már tanúsított rendszerrel/rendszerekkel rendelkező, de azt hamarosan felülvizsgáló vagy megújító audit előtt álló, valamint minőségirányítási rendszerük aktualizálására, majd tanúsítására készülő szervezetek részéről világszerte, így Magyarországon is igen nagy érdeklődés mutatkozik a számos új elemet és szemléletet tartalmazó MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány helyes értelmezése és hatékony alkalmazása iránt.

Ennek megfelelően az új ISO 9001:2015 szabvány szervezeti szintű bevezetéséért, alkalmazásáért és az auditálásra való felkészülésért felelős szakemberek a továbbképzésen való részvétel által meglévő tudásukat úgy fogják bővíteni, aktualizálni, hogy a szabvány elvárásait részleteiben helyesen tudják értelmezni, majd a már meglévő minőségirányítási rendszerükbe beépíteni. Ezen a továbbképzésen résztvevők:

– az új ISO 9001 szabvány előírásait pontosabban fogják érteni a minőségirányítási rendszer továbbfejlesztése érdekében;

– képesek lesznek helyesen és hatékonyan alkalmazni az ISO 9001:2015 újabb követelményeit meglévő rendszerük módosításához, még inkább a folyamatokra és a kockázatokra fókuszálva;

– támpontokat és megfontolandó javaslatokat kapnak az elengedhetetlen változtatásokra, beleértve a dokumentált információkat is;

– hatékonyan fel tudnak készülni az új szemléletű belső felülvizsgálatokra és a tanúsítási auditokra.

A továbbképzésen való sikeres részvétel feltétele az aktív jelenlét, valamint előfeltétel a felsőfokú végzettség és a saját, jelenlegi minőségirányítási rendszer ismerete. A különböző részletek ismertetésénél a résztvevők a további saját szervezetfejlesztési gyakorlati munkálataikhoz, a szervezeten belüli oktatáshoz és a változtatások helyszíni bevezetéséhez mintapéldákat, esettanulmányokat és formalapokat vihetnek magukkal. A résztvevők a tanfolyam elvégzéséről igazolást, a szünetekben ellátást és frissítőt kapnak, valamint megkapják nyomtatott formában a tanfolyam anyagát is.